Hämeen ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "3D"

  • 2D-animaation tuottaminen Blenderissä : 2D-animointi 3D-ohjelmistolla 

   Majasalmi, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tein päättötyöni Riihimäkeläisen drag-artisti Jukka K:n esityksen tausta-animaatioksi. Esitys oli parodia vuoden 2015 euroviisuvoittajan esityksestä, minkä takia animaation ulkoasu pyrittiin kopioimaan mahdollisimman ...
  • 3D-mallinnusosaajan kompetenssin kehitys 

   Kemppainen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe on 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitys. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitystä erityyppisten 3D-projektien ja -tehtävien avulla, jotka on tehty vuosien 2015–2017 ...
  • 3D-YMPÄRISTÖN KÄYTTÖ KONEOPETUKSESSA : – case virtuaalileikkuupuimuri 

   Laine, Rauno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Oppilaitoksen menestymisen kannalta opetus- ja opiskelutapojen muuttumisen hyväksyminen on olennaista. Keskeisellä sijalla on virtuaalisten ympäristöjen ja mobiiliuden hyödyntäminen. Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden ...
  • CAD-mallin visualisoinnin työprosessi 

   Autere, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena on selventää CAD-mallin visualisoinnin työprosessia. Työn tarjoamia ratkaisuja ja menetelmiä voidaan hyödyntää sekä CADmallin ...
  • HTML5:n uudet ominaisuudet. [WebGL (Three.js), Web Storage, Geolocation, Drag and Drop, Canvas] : 3D demo-peli Sokkelo 

   Patchine, Semjon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-grafiikka ja virtuaalinen todellisuus ovat olleet yhdessä yksi eniten tie-tokoneiden kehitystä eteenpäin vievistä voimista. Tänä päivänä netin si-vustoilla on oltava MultiMedian käyttöä (kuvaa, ääntä, videota ja ...
  • Kasvillisuuden tilanvarausobjektikirjaston luominen 

   Rinne, Teo (2019)
   Tämä opinnäytetyö on osa MaisemaBIM-hankkeen kasvikirjastotyötä, jonka tilaajina ovat toimineet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Kasvikirjastotyö on tilattu Sitowise Oy:ltä ja kommentoivassa roolissa ovat toimineet ...
  • Kontrollijärjestelmien luonti 3D-visualisoinneissa 

   Nykänen, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tarkoituksena on toimia ohjeistuksena rigging-tekniikoihin ja niiden soveltamiseen 3D-visualisoinneissa. Riggingillä tarkoitetaan kontrollijärjestelmien luomista 3D-mallien animoimoimista varten. Onnistunut ...
  • Papervision3D:n käyttö verkkosivuilla 

   Kallonen, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Papervision3D on ilmainen, avoimen lähdekoodin, luokkakirjasto Adobe Flashiin. Papervisionin avulla on mahdollista tehdä dynaamista 3D-grafiikkaa Flash-sovelluksiin pienellä vaivalla. Papervision sisältää paljon ominaisuuksia, ...