KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluAutomaatiotekniikka

  • Avolouhospumppaamoiden automaatio 

   Kinnunen, Roope (2020)
   Opinnäytetyön aiheen oli luoda suunnitelmat Kemin kaivoksen avolouhospumppaamoiden automaation ja parantaa näin toimintavarmuutta. Näiden suunnitelmien pohjalta voidaan toteuttaa Kemin kaivoksella avolouhospumppaamoiden ...
  • Kosketusnäytön liittäminen ABB Logiikkaan 

   Parkkonen, Tuomas (2020)
   Lapin ammattikorkeakoululla on koulun automaatioympäristöön kytketty pesukone, jota voidaan seurata ja ohjata koulun automaatioverkosta käsin. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tähän järjestelmään kosketusnäyttö, ...
  • Nostureiden etädiagnostiikan kehittäminen 

   Hyrkäs, Jesse (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Stainless Oy:n nosturihuollolle Tornioon. Työn tavoitteena oli tehdä suunnitelma terässulaton kriittisten prosessinostureiden etä-dignostiikkajärjestelmästä ja selvittää mahdollisesta ...
  • TDR Finlandin varastoautomaation esisuunnitelma 

   Pohjanen, Ville (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia esiselvitys yrityksen varaston automatisoinnista. Työ tehtiin TDR Finland Oy:lle. Tällä hetkellä yrityksen logistiikan työntekijät varastoivat saapuvat lähetykset trukkilavoissa varaston ...
  • Tehdaslinjan suunnittelu ja dokumentointi 

   Borén, Kirsi (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Lapin ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli suunnitella ja dokumentoida tuotantolinja lannoitteelle. Tarkoituksena oli työn edetessä opetella Vertex G4 Plant- ja Vertex ED -ohjelmien käyttöä ja saada ...
  • Telemetriadatan siirtäminen ja käyttökohteet 

   Sarviaho, Ville (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä TDC-E-yhdyskäytävälaitteen ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Työn tavoitteena oli löytää mahdollisimman paljon erilaisia käyttökohteita TDC-E-yhdyskäytävälaitteelle ...
  • WIRELESSHART IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT 

   Korva, Niilo (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli wirelessHART järjestelmä, sen takana oleva teoria ja sen tuomat edut kriittisten laitteiden monitoroinnissa. Toimeksiantaja oli Akzo Nobelin Albyn tehdas. Tarkoituksena oli kartoittaa ...