- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Livräddning i Norra ishavet : En analys av SAR-kapaciteten i Arktis 

   Ekberg, Ossian (Högskolan på Åland, 2018)
   Under de senaste decennierna har det skett en kraftig minskning av istäcket i det som kallas för polarområden, Arktis och Antarktis, på grund av klimatförändringen. Farvatten som varit täckta med is börjar nu öppna upp sig ...
  • Livsstilsförändring vid övervikt : Patientens erfarenhet av hinder och möjligheter 

   Gröning, Bettina; Johansson, Sandra (2020)
   Bakgrund: Övervikt och fetma är ett tillstånd som drabbar många vuxna människor och kan leda till följdsjukdomar. Olika hälsofrämjande åtgärder ses som viktiga för att få en positiv inverkan på individens hälsa. Syfte: ...
  • Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse vid förhöjda ljudnivåer 

   Nordqvist, Niklas (2020)
   Detta examenarbete har utförts på begäran av Godby Shipping Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka ljudnivåer en fartygsmaskinist kan utsättas för runt om på olika typer av fartyg, samt hälsoriskerna man ...
  • Lojala bankkunder : En studie i hur man väljer bank på Åland 

   Sjöström, Sandra (Högskolan på Åland, 2016)
   Avhandlingen består av en kvantitativ undersökning gällande kundlojalitet till bank på Åland. Min tanke var att det finns två olika konsumenttyper: de som gör köpbeslut på rationella grunder och de som gör köpbeslut på ...
  • Loxodrom- och ortodromsegling : Navigationsverktyg i Microsoft Excel 

   Eliasson, Felix (2020)
   Arbetets ändamål är att undersöka möjligheten att sammanställa ett datoriserat navigationsverktyg som klarar av att utföra både elementära och mer avancerade navigationsberäkningar. En kvantitativ studiemodell i konjunktion ...
  • Lärarhandledning i logik : För gymnasialstadiet, 2 kp 

   Sjöholm, Allan (2020)
   Föreliggande arbete är en handledning för läraren i kursen logik på gymnasialstadiet för första års studerande. Innehåller metoder för hantering av klass med olika grundkunskaper och erfarenhet inom datateknologi och övriga ...
  • Lönegapet inom den åländska finanssektorn 

   Pettersson, Mathilda (2019)
   De största löneskillnaderna finns att hitta inom finanssektorn både på fastlandet samt i Sverige. Genom mitt arbete har jag studerat den åländska finanssektorn och funnit att det även existerar ett lönegap på lokal ...
  • Manual till gasturbinanläggning 

   Kjellbing, Christopher (2019)
   Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
  • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

   Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
   Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
  • Michelinrestauranger : Att skapa upplevelser 

   Björk, Felicia (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete är en kvalitativ undersökning med syftet att undersöka hur restauranger skapar upplevelser. Bisyftet är att ta reda på hur Michelinstjärnan har skapat intresse hos kunderna. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Michelinrestauranger : Personalens syn på arbetsmiljön 

   Bussman, Ida (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här examensarbetet är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad personalen har för åsikt på Michelinrestaurangerna samt skapa mer förståelse för vad Michelinbranschen egentligen är. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Miljöarbete i ett hotell : Fallstudien: Svanenmärkning av Hotell Savoy 

   Häkkinen, Miia (Högskolan på Åland, 2016)
   I mitt examensarbete har jag undersökt hur hotellets miljöarbete ser ut. Hotell- och turismindustrin medför en påverkan på miljön och jag är intresserad av hur ett hotell tar miljöfrågor i beaktande i deras verksamhet. Jag ...
  • MINSKNING AV MOTSTÅND PÅ FARTYGSSKROV MED TRYCKLUFTSANORDNINGAR 

   Silvennoinen, Samuli (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om olika lufttrycksanordningar för att minska motstånd hos fartygsskrov. Inom arbetet tas upp bland annat energi-effektiviserings-index, eftersom det är aktuellt inom en ...
  • Mobiltelefonen ombord : Verktyg eller säkerhetsrisk? 

   Karlström, Marika (2021)
   I mitt examensarbete skriver jag om hur mobiltelefonen används ombord på fartygen. Är mobiltelefonen ett verktyg eller säkerhetsrisk? I bakgrunden beskriver jag olyckor där mobiltelefonen är inblandad. Bakgrunden tar även ...
  • Modernisering av schemaläggare för batchjobb 

   Backas, Conny; Norrsjö, Mikael (2019)
   Syftet med examensarbetet var att på begäran av uppdragsgivaren modernisera en modul i deras system till en REST-tjänst med vilken resten av systemet skulle kunna kommunicera med genom HTTP-kommunikation. Modulens ansvarsområde ...
  • Modifiering av framdrivningssystem på M/S Skarven 

   Fagerström, Patrik; Fredriksen, Joel (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjliga inbesparingar vid installation av axelgeneratorer/elmotorer ombord på M/S Skarven. Fartygets nuvarande tidtabell har orsakat att det båda huvudmaskinerna som är i ...
  • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

   Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
  • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

   Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
   Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
  • Motivation : Hur kan anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning? 

   Ekström, Sarah (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete handlar om motivation. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning. Bisyftet med arbetet är att hjälpa ledaren till insikt om utbildad personal ...
  • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

   Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
   Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...