• Intern kommunikation - inom ett småföretag 

      Byman, Alexandra (2019)
      Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...