"Gnomoniskt sjökort" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Storcirkelnavigering : Från gnomoniska kort till Excel och ECDIS 

      Grote, Benjamin; Thorsell, Marcus (Högskolan på Åland, 2017)
      Syftet med detta arbete var att skapa en beräkningskalkyl som grundar sig på storcirkelnavigering, främst för att underlätta storcirkelberäkningar inom utbildningen för både lärare och studerande. Manuell beräkning av ...