"affärsidéer" - Selaus asiasanan mukaan Högskolan på Åland

    • Affärsplan vid startande av eget företag 

      Sundelin, Anna-Maria (2020)
      I mitt examensarbete skriver jag om vad en affärsplan innehåller och hur startandet av eget företag går till. Bakgrunden och syftet med arbetet är att ta reda på teorin bakom affärsplanen och hur brett respondenterna hade ...