KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluSähkötekniikka

  • 0,4 kV ja 20 kV:n jakeluverkkojen tarkastustuotteet 

   Ilvesmäki, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • 0,4 kV liittymien kehittäminen : Ylikuormitussuojaus ja liittymisjohdot 

   Tapio, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työssä tutkittiin JE-Siirto Oy:n verkkotietojärjestelmän (Power Grid) antamia tuloksia, joissa 0,4 kV:n liittymisjohdon ylikuormitussuojasulakkeiden (pääsulakkeiden) nimellisvirta oli suurempi, kuin mitä ko. johdinlajille ...
  • 1000 voltin jakeluverkon rakentaminen 

   Norri, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • 110 kV kaapeleiden asennusratkaisut katurakenteessa 

   Hämäläinen, Iira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Helen Sähköverkko Oy:llä (HSV) on menossa kattava 110 kV kaapeleiden investointiohjelma, jossa uusitaan teknisen elinkaarensa päässä olevat, 1960- ja 70-luvuilla asennetut kaapelit. Lisäksi lähivuosina rakennetaan paljon ...
  • 110 kV:n suurjännitelinjan pylväsmaadoitukset ja vaarajännitteet 

   Lapinkorpi, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Vk-Electric Oy:lle. Yrityksen tarkoituksena oli saada ohje heidän toimialaansa kuuluvien vähintään 110 kV:n suurjännitelinjan pylväsmaadoitusten suunnitteluun. Työn esimerkki mitoituksessa ...
  • 3-vaiheisen tyristorisuuntaajan suunnittelu ja toteutus 

   Rapo, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kolmivaiheinen tyristorisuuntaaja Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion käyttöön. Työssä on selostettu vaihe vaiheelta laitteen koko suunnitteluelinkaari ...
  • 3D-sähkösuunnittelu ja tietomallit 

   Kuitunen, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Aaltoenergialaitteiston käyttöönotto 

   Kivelä, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella laboratorio-olosuhteisiin sopiva ohjausjärjestelmä servomoottorikäytölle, jossa moottoria ohjataan aaltomaisesti. Moottorin akselille kuormalaitteistoksi on kiinnitetty alennusvaihteen ...
  • Aaltovoimalaitteiston PM generaattorin ja tasasuuntauksen mallintaminen ja testaus 

   Toijala, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kestomagneettigeneraattorin toimintaa aaltovoima-tuotannossa. Aaltovoimassa ongelmana sähköntuotannon kannalta on alati muuttuva generaattorin kierrosnopeus, joka aiheuttaa jatkuvan ...
  • AC-moottoreiden kuormituskokeet ja luokitukset jaksottaiskäyttöön 

   Jokiniemi, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • AdwaControl-tuotteistus 

   Koski, Jan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty Adwatec oy:lle, ja työn tarkoituksena on tuotteistaa Erkki Lehdon Adwatecille kehittämä ja suunnittelema AdwaControl-logiikkaohjausjärjestelmä. AdwaControl on suunniteltu ohjaamaan pienempiä Adwatecin ...
  • Akkujärjestelmien turvallisuus 

   Jouppi, Esko (2019)
   Yhä lisääntyvä sähkölaitteiden käyttö lisää erilaisten akkujärjestelmien suosiota kuluttajien keskuudessa. Esimerkiksi monet kodinkoneet ovat muuttuneet langattomiksi tehokkaiden akkujen seurauksena. Akkujen käyttö lisää ...
  • Akkujärjestelmän suorituskyky- ja kunnonvalvontatestaukset 

   Karttunen, Erkki (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Cargotec Oy:n rakentamaa 17 kWh:n Li-ion-akkuteknologialla toteutettua energiavarastoa, joka liittyy Pirkanmaan liiton rahoittamaan EAKR-hankkeeseen ”Energian varastointiratkaisut osana ...
  • Akkukäyttöisten tuotantolaitteiden latausinfran alkuselvitys 

   Heiska, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Akkujen käyttö teollisuuden työkoneiden energialähteinä yleistyy jatkuvasti akkujen kehittyessä ja hintojen laskiessa. Myös akkulaturit kehittyvät jatkuvasti akkujen mukana ja niillä päästäänkin yhä korkeampiin latausjännitteisiin ...
  • Akustojen elinkaaren aikainen kunnonvalvonta 

   Kimari, Aku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   YIT Teollisuus Oy:n yksi keskeinen toimialue on teollisuuden sähköautomaatiopalvelut, joka on keskittynyt palvelemaan teollisuuslaitoksia instrumentoinnissa-, sähkösaatto-lämmityksessä-, sähköistys- ja sähkönjakelujärjestelmien ...
  • Akustojen ja akkutilojen määräystenmukaisuus 

   Axén, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastaa Tampereen Sähkölaitoksen toimipisteessä Naistenlahden voimalaitoksessa akustojen ja akkutilojen määräystenmukaisuus nykyisten standardien mukaisesti. Aihe valittiin sen perusteella, ...
  • Akuston hyödyntäminen rakennuksen sähkötehohuippujen leikkaamisessa 

   Perkola, Lauri (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin osana SMART CASE NZEB -hanketta, jonka tarkoituksena on tutkia rakennusten energiajärjestelmien optimoitua käyttöä sekä energiavarastojen hyödyntämistä energiatehokkaissa rakennuksissa. Hankkeen ...
  • Ammattikorkeakoulun tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat 

   Aalto, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Energiantarve kasvaa nopeasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi fossiilisten polttoaineiden avulla tuotettua energiaa pyritään vähentämään. Tämän vuoksi pyritään käyttämään yhä enemmän ...
  • Ammattioppilaitosten sähköalan opettajien sähkövoimatekniikan täydennyskoulutustarve 

   Ahonen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ammatillisten oppilaitosten sähkö- ja automaatiotekniikan opintolinjalla opetettavan sähkövoimatekniikan opetuksen laajuus ja opettajien täydennyskoulutuksen tarve. Opettajille ...
  • AMR-mittareiden hyödyntäminen pienjänniteverkon valvonnassa 

   Hyvönen, Seija (2019)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Tampereen Sähköverkko Oy:lle. Työssä selvitettiin, kuinka etäluettavia sähkömittareita (AMR, automaattinen mittarin luenta) voidaan hyödyntää pienjänniteverkon valvonnassa. Tampereen ...