Viitteet 7685-7704 / 7966

  • Water exercise rehabilitation for people suffering from non-specific chronic low back pain 

   Ploegaerts, Anthony (2019)
   Water exercise offers many advantages in term of exercising to maintain physical conditions and rehabilitation. The water element has many properties that reduces compressive force on discs and allows persons who suffers ...
  • Web- sivun visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus VS Euromotors yritykselle 

   Salimi, Nadja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vs Euromotors on vuonna 2017 perustettu yritys. Yritys työllistää tällä hetkellä neljä työntekijää. Yrityksen tarpeena oli yksinkertainen sekä moderni web- sivusto, johon sisältyi palvelut, hinnat, galleria ja yhteystiedot. ...
  • Web-käyttöliittymä renkaan tarkastusasemalle 

   Koskinen, Joakim (2019)
   Tässä opinnäytetyössä luotiin Cimcorp Oy:lle web-käyttöliittymä renkaan tarkastusasemalle. Tarkastusasemassa on tarkoitus kirjata ylös renkaan laatu ja mahdolliset virheet. Työn keskeisimpiä asioita olivat viivakoodinlukija ...
  • Web-pohjainen esteettömyyskartoitustyökalu 

   Laitinen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa web-pohjainen esteettömyyskartoitussovellus Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän käyttöön. Sovelluksen tuli toimia kaikilla yleisillä ...
  • Web-pohjainen tuntikirjausjärjestelmä 

   Viitapohja, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa yrityksen intranettiin web-pohjainen työtuntien kirjausjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena olisi helpottaa työntekijöiden osalta tuntien kirjaamista ja palkanlaskennan osalta tuntien ...
  • WEB-pohjaisen raportointijärjestelmän kehitys 

   Hoppendorff, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Cimcorpin laitteiden ohjausjärjestelmän raportointia. Aikaisemmin raportit oli sisällytetty Cimcorpin laitteiden ohjausjärjestelmään ja niiden käyttö oli rajoitetun käyttäjäkunnan ...
  • Web-sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto 

   Pouru, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö kertoo mikä on web-sisällönhallintajärjestelmä ja millaisia ominaisuuksia vaaditaan web-sisällönhallintajärjestelmiltä yleisesti, jotta niillä voitaisiin luoda toimivia www-sivuja. Työssä pohditaan myös ...
  • Web-sisällönhallintajärjestelmän suunnittelu 

   Peippo, Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan web-sisällönhallintajärjestelmä nuorten harrastelijaylläpitäjien avuksi. Nuoret harrastelijaylläpitäjät on ryhmä, jolle on yhteistä kiinnostus jonkin muotoiseen luovaan taiteeseen sekä ...
  • Web-sivujen päivitys asiakaslähtöisesti WordPressillä JR56 ja JR60 Kilta Ry:lle 

   Anttila, Miika (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee hyvän ja asiakkaan vaatimusten mukaisen verkkosivuston suunnittelua sekä toteutusta WordPress-ohjelmiston avulla. Tekstissä käytetyt lyhenteet selitetään alussa. Opinnäytetyössä tarkastellaan ...
  • WEB-SIVUSTO SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄLLÄ YRITYKSELLE 

   Anttonen, Juha-Tapio (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hiusstudio Bläk. on vuonna 2009 perustettu yritys. Yrityksen toimintaan sisältyy nykyisin hiusstudion lisäksi myös kauneusstudio ja rakennekynsitukku. Yrityksessä työskentelevät viisi tyttöä itsenäisinä yrittäjinä. Tämän ...
  • Web-sivuston käytettävyys : Case: SoleOps ohjeet 

   Laihonen, Nina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään web-sivujen käytettävyyttä. Aihetta käsitellään heuristiikan, ulkoasun ja käyttäjäkeskeisyyden pohjalta. Työn toimeksiantona tehtiin uudet ohjeet SoleOps-järjestelmän käyttöön. Toimeksiannossa ...
  • Web-sovelluksen kehittäminen 

   Saarikko, Julius (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Enersensen E-Sense web-sovellukseen viestintäosion ulkonäöllinen osio ja suunnitella valmiiksi serveripuolen koodausta. Viestintäosioon sisältyy yksityisviestit, ryhmäviestit ...
  • Web-tuotekuvaston hallintajärjestelmä 

   Anttila, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli ohjelmoida netissä toimivan tuotekuvaston hallintajärjestelmä. Sen web-pohjaisen käyttöliittymän ulkoasu ja käyttötuntuma muistuttaa tavallista työpöytäsovellusta. Järjestelmän avulla yritykset ...
  • Wheeleri: an activity tracker for people using wheelchairs : Experimental study among school-aged children 

   Rigal, Matthias; Duong, Juha (2019)
   In Finland, studies have shown the persistent issue of students not meeting physical activity recommendations. National programs to promote physical activity for school-aged children have been implemented. In these programs ...
  • ”When you share with people, you come closer to people” - Osallistujien kokemuksia Satakunnan Vanhustuki ry:n ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n yhteistyöstä 

   Stenfors, Ella (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Satakunnan Vanhustuki ry:n ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan keväällä 2015 järjestettyjä tilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat ja porilaiset ...
  • White collar induction research for case company 

   Brummer, Arttu (2019)
   Työn tarkoitus oli analysoida case yrityksen perehdytys prosessia esittämällä sen vahvuudet sekä heikkoudet. Tämä saavutettiin vertailemalla työn teoreettista sekä empiiristä osuutta. Tavoitteena oli antaa yleistä ohjeistusta ...
  • White Crow-yhteisön juhlavuosijulkaisun taitto 

   Hietavirta, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käsitellään työskentelyä kansainvälisessä projektissa, sekä kansainvälisyyden vaikutuksista projektin toteuttamiseen virtuaalisessa projektiympäristössä. Projektin tarkoituksena on tuottaa taittotyö White ...
  • Who will help the helper? : Fire deparment volunteers coping with stress 

   Avonius, Merja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to determine the stress levels of the volunteer of a fire department in Satakunta region. In addition another aim was to solve which coping skills the volunteers use against stress and what ...
  • WII FIT -tasapainolaudalla harjoittelun vaikutus MS-tautia sairastavan tasapainoon 

   Pekkala, Ninja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää onko Wii Fit tasapainolaudalla tehtävillä harjoitteilla vaikutusta MS-tautia sairastavan tasapainoon. Lisäksi tarkoituksena oli ottaa selville soveltuuko Wii Fit tasapainolaudalla ...
  • Windows -käyttöjärjestelmän asennuksen ja päivityksen automatisointi 

   Mikkonen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Windowsin käyttöjärjestelmän asennukseen ja päivitykseen liittyviä työkaluja aloitusongelman näkökannalta. Tavoitteena oli valita kaksi työkalua ongelman ratkaisuun. Tutkielman alussa ...