KoulutusalaOpinnäytetyötEnergia- ja ympäristötekniikka

  • 6-linjan tuotekuivaimen energiankäytön optimointi 

   Tiihonen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida CP Kelco Oy:n 6-linjan tuotekuivaimen energiankäyttö ja selvittää eri vaihtoehdot energian säästämiseksi. Taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi nousi tuotteen loppukosteuden optimoiminen, ...
  • Abatement of nitrogen oxides in Energy from Waste: Fortum`s Riihimäki units 

   Ylä-Mononen, Jaakko (2020)
   Fortum`s Riihimäki production facility is a part of company`s City Solutions division. The division is responsible for providing the waste management services. The area has two grate combustion units in addition to hazardous ...
  • Alikriittisyyden varmistaminen polttoaineenvaihtoseisokissa painevesilaitoksessa: Olkiluoto 3 

   Saarinen, Aki (2021)
   Alikriittisyyden varmistaminen on tärkeä osa ydinturvallisuutta polttoaineenvaihdossa. Kehittämistyön viitekehys muodostettiin ydinturvallisuuden, alikriittisyyden ja polttoaineenvaihdon ympärille. OL3-ydinvoimalaitoksen ...
  • Asennus- ja käyntiinajo-ohje ohutlevytuotteiden valmistusjärjestelmälle 

   Mäkinen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toimeksiantaja toimi ohutlevytyökoneiden ja järjestelmien valmistukseen erikoistunut FINN- POWER Oy. Tehtävänä oli luoda asennus- ja käyntiinajotoimien tarkastuslistat yrityksen PSBB- valmistusjärjestelmälle, johon sisältyi ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuuden kehittäminen 

   Nykänen, Henri (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen Talotekniikka Energia Mikkeli Oy, jonka asiakkaalla oli tarve saada selvitys lämmitysjärjestelmän muutoksen taloudellisesta kannattavuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Asukasviestinnän merkitys Kortepohjan ylioppilaskylän vedenkulutukseen 

   Sneck, Pauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) asukasviestinnän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia viestinnän merkitystä Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaiden vedenkulutuksen suhteen. Tavoitteena oli löytää keinot, joita ...
  • Aurinkoenergia omakotitalossa 

   Vihavainen, Oke (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Tmi. Timo Paasoselle. Tutkimus kohteena oli omakotitalo ja sen pihapiirissä olevat rakennukset ja kesämökki. Työn tarkoituksena oli tehdä teknis-taloudellinen mitoitus aurinkosähkön ja aurinkolämmön ...
  • Aurinkoenergiaratkaisun optimointi 

   Laiho, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Uusiutuvan energiantuotannon tarjonta ja suosio on ollut ja on edelleen nousussa järjestelmien kehityksen ja kansallisten päästötavoitteiden myötä. Monet energiayhtiöt tarjoavat omia aurinkosähköpakettejaan kuluttajille, ...
  • Aurinkoenergiaratkaisut kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämishankkeissa 

   Muhonen, Petri (2019)
   Aurinkoenergia on uusiutuva energiamuoto, jota hyödyntämällä voidaan saavuttaa ilmastonmuutoksen ohjaamia päästövähennyksiä. Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöissä on kasvanut viime vuosina merkittävästi johtuen sen ...
  • Aurinkopaneelien varjostuksen vaikutus rakennuksen jäähdytyksentarpeeseen 

   Mäkelä, Juho-Petteri (2020)
   Jäähdytysenergian kulutus Suomessa on kasvussa. Aurinkosuojauksella on todettu olevan suuri vaikutus jäähdytysenergiankulutuksen vähentämisessä. Yhdysvalloissa on todettu aurinkopaneelien kattopintaan aiheuttamalla ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenteen kartoittaminen 

   Karhama, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aurinkoenergiajärjestelmien hinta on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut laskussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu halusi selvittää osana SÄRMÄ-hanketta aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenteen ja sen muodostumiseen ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon analyysi 

   Honkanen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aurinkoenergialla on suuri kasvupotentiaali Suomessa. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetin kasvua on hidastanut väärä yleiskäsitys aurinkoenergian sopimattomuudesta Suomen pohjoiseen sijaintiin, vaikeasti ennustettavissa ...
  • BFB-kattilan ilmajaon kehittäminen 

   Auvinen, Joel (2021)
   Vuosien saatossa muuttuneen höyrytehon peruskuormatason ja kiristyvien päästöraja-arvojen myötä voimalaitoksen pääkattilan sekundääri-ilmajärjestelmän tutkiminen oli tullut ajankohtaiseksi aiheeksi UPM Specialty Papers ...
  • Biodiesel - ylikriittisen transesteröintilaitoksen kannattavuustarkastelu 

   Jernfors, Teemu (2019)
   Kiristyvien päästörajoitusten ja fossiilisten polttoaineiden esiintymien vähenemisen myötä nykyisille polttoaineille tulee kehitellä ympäristöystävällisiä korvikkeita, sillä polttoaineiden tarve kasvaa maailmalla jatkuvasti. ...
  • Biohiilen teknistaloudelliset käyttömahdollisuudet : Energia-, teräs- ja selluteollisuus 

   Vuorinen, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää torrefioidun biohiilen käyttömahdollisuuksia energia-, teräs- ja selluteollisuudessa sekä arvioida näiden teollisuudenalojen maksukykyä biohiilestä. Energiateollisuuden osalta tarkemmin ...
  • Biokaasulaitoksen syöterakennuksen layoutin kehittäminen 

   Suntio, Ville (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi BioGTS Oy, joka valmistaa biokaasu- ja biodiesellaitoksia asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä toimeksiantajalla on käytössään useita syöterakennusratkaisuja, jotka vaihtelevat ...
  • Biokaasulaitosten käyttöönottosuunnitelma 

   Räikkönen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa kiinnostus biokaasuteknologian hyödyntämiseen on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Teknologialla voidaan tehdä biojätteistä, lietteistä, eläinten lannasta ja energiakasveista päästötöntä energiaa. Biokaasulaitoksen ...
  • BIOKÄYTTÖISEN MATALAPAINEHÖYRYJÄRJESTELMÄN TIETOPERUSTAN JA TEKNIIKAN ESISELVITYS 

   Lehtoaho, Albert (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin Ariterm Oy:lle, joka on kotimainen energiaratkaisuja toimittava yritys. Ensim-mäisenä tavoitteena oli koota tietoperusta höyryjärjestelmän ymmärtämiseksi teoreettisten ja tek-nisten vaatimusten osalta. ...
  • Biopolttoainekattilan palamisilman mittaus 

   Kömi, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kattilatestauslaboratorio. Työn aihe oli 40 kW:n biopolttoainekattilan palamisilmojen mittaus. Laboratorion kattiloilla ei ollut palamisilman ...
  • Biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toiminnan optimointi 

   Korhonen, Vili (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimus tarkastelee biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toimintaa ja sen optimoinnin mahdollisuuksia. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä ilmansuojeluun ja ympäristötekniikkaan erikoistuneen ECP Group Oy:n kanssa. Opinnäytetyön ...