"Ihalainen, Marjo" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Anestesiahoitajan osaaminen lapsipotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä 

      Rantonen, Jenna-Niina; Ihalainen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata anestesiahoitajan ammatillista erityisosaamista lapsipotilaan intraoperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli saadun tiedon avulla lisätä lasten hoitoprosessissa ...