- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • 10 tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista - Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi 

   Paananen, Reija; Kainulainen, Sakari; Hyppönen, Essi; Leikas, Henni; Lindström, Anette; Lökfors, Juuso
   Diak Puheenvuoro 21 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nuoret tarvitsevat monenlaista tukea elämän eri osa-alueilla. Palvelut voivat vaikuttaa pirstaleisilta, ja niihin hakeutuminen sekä oikean palvelun löytäminen on vaikeaa. Yleisiä ovat myös kokemukset vähättelystä ja ...
  • 3X10D-elämäntilannemittarista on moneksi 

   Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija (Liikunnan ja terveystiedon opettajat, 2020)
   3X10D-elämäntilannemittarin lähtökohtana on vastaajan näkemys omasta tilanteestaan. Sitä voidaan käyttää monella tavalla nuorten kanssa työskennellessä, esimerkiksi puheeksi oton tukena ja keskustelun systematisoijana, ...
  • 3X10D® –elämäntilannemittarin kehitystyö 2015-2019 

   Kainulainen, Sakari
   Diak Puheenvuoro 28 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   3X10D-elämäntilannemittari on työväline, joka on kehitetty vahvistamaan asiakkaan ääntä sekä helpottamaan moniammatillista ja -alaista yhteistyötä. 3X10D-elämäntilannemittarista syntyvä tieto korostaa vastaajan omia toiveita ...
  • A-klinikan asiakaskahvilassa : etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä 

   Hietala, Outi
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia, 37 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  • Adventurous decade and more - Diak's partnership in Asia 

   Meretmaa, Anne
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. C Katsauksia ja aineistoja 22 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This publication is about the development of Diak’s international activi ties since the beginning of Diak in the 1990’s and about Diak’s partnership in Asia. International exchange has been in the focus of Diak’s studies ...
  • Alueellisuus, paikallisuus ja globaalit mahdollisuudet : Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 3 

   Katisko, Marja; Keskitalo, Elsa; Malkavaara, Mikko; Määttä, Anne; Suikkala, Arja; Vesterinen, Olli; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak työelämä, 14 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Diakonia-ammattikorkeakoulu tarttuu vuosikirjassaan rohkeasti ajankohtaiseen keskusteluun. Tarkastelun kohteina ovat niin yhteisöllisyys, osallisuus, paperittomat, eriarvoisuus, huono-osaisuus ja nuorten miesten syrjäytyminen ...
  • Arjen helmiä : työelämälähtöistä osallistavaa kehittämistä sairaanhoitajakoulutuksessa 

   Pulkkinen, Mari; Rautasalo, Eija; Rönkä, Tuija; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak / Puheenvuoro 4 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Julkaisussa Arjen helmiä – työelämälähtöistä osallistavaa kehittämistä sairaanhoitajakoulutuksessa kuvataan sairaanhoitajaopiskelijoiden tekemiä kehittämistöitä artikkeleiden muodossa. Opiskelijat tekivät kehittämistyöt ...
  • Arviointi GAS-menetelmän edellytyksistä työllisyyspalveluissa 

   Piirainen, Keijo
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja 35 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Palveluissa tapahtuva yksilöllinen tavoitteenasettelu ei ole uusi asia. Tavoitelähtöinen työskentely ja sen tarve nostetaan esille ajoittain. Samalla tuodaan yleensä esille tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin tärkeys. ...
  • Asiakkaiden kokemuksia mielenterveyspalveluista 

   Pesonen, Arja
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia, 15 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä 

   Vuokila-Oikkonen, Päivi; Hyväri, Susanna; Keskitalo, Elsa; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Työelämä 19 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Julkaisussa kuvataan Oulun Rajakylässä toteutetun asukasosallisuutta kehittäneen hankkeen tuloksia. Julkaisun kirjoittajia ovat hankkeen työntekijät ja asuinyhteisöjen osallisuuden sekä yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin ...
  • Auta miestä mäessä : Nuorten miesten koulutus- ja työuravalmennusprosessi 

   Haapanen, Ari; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Puheenvuoro 24 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Miksi nuoret miehet syrjäytyvät? Nuoret miehet ovat yliedustettuina työkyvyttömien joukossa, mutta TE-palvelujen asiakkaista vain yksi kolmasosa on miehiä. Minne miehet katoavat? Eikö palvelutarjonta vastaa nuorten miesten ...
  • Avoimet ovet : miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? 

   Autio, Kaarina; Rauhala, Hena
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 41 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
  • Co-opista Tukevaan : osuustoiminnan ja yhteisötalouden juurruttaminen osaksi ammattikorkeakouluopintoja 

   Korhonen, Saila; Kuusela, Tuomo; Rautasalo, Eija; Ylönen, Sirpa; Kivirinta, Mervi
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. D, Työpapereita, 41 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Collaborative learning in gerontological clinical settings : The students' perspective 

   Suikkala, Arja (Elsevier, 2016)
   This study deals with student nurses' experiences of collaborative learning in gerontological clinical settings where aged people are involved as age-experts in students' learning processes. The data were collected in 2012 ...
  • Community of the future : challenges and new approaches to communtiy based social work and diaconia from the CABLE approach 

   Porkka, Jouko; Pentikäinen, Marja (eds)
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja 57 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Developing of cooperation and approach called CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment) has gradually formed a co-operative network, built up through personal and organisational contacts and common work. The ...
  • Diaconal nursing in Finland: Theory and practice 

   Thitz, Päivi; Malkavaara, Mikko; Rättyä, Lea; Valtonen, Minna; Gothóni, Raili; Huhtamella, Anu; Kajander-Unkuri, Satu; Karhula, Anja; Kontsas, Paula; Kotisalo, Helena; Pävänsalo, Ville; Rantakeisu, Maritta; Sipola, Virpi; Sainio, Eila; Turunen, Elina; Ärling, Mertsi; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Publications 1 (Diaconia University of Applied Sciences, 2021)
   Diaconal nursing holistically promotes health and welfare, while bolstering hope and a person’s resources. This publication describes the theory of diaconal nursing and the practice of Finnish diaconal nursing in healthcare ...
  • Diaconia in Dialogue : the Challenges of Diversifying Contexts 

   Launonen, Pekka; Valtonen, Minna; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak työelämä (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pekka Launonen & Minna Valtonen (eds.) Diaconia in Dialogue – The Challenges of Diversifying Contexts 6th Biennial Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice (ReDi) Helsinki, Finland 14/15–17 ...
  • Diak Hub – yhteiskehittämällä ratkaisuja moniulotteisiin haasteisiin 

   Määttä, Anne; Paananen, Reija; Kainulainen, Sakari; Kostilainen, Harri
   Diak Työelämä 21 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Diak Hub on osaamiskeskittymä, joka yhteiskehittämällä kumppaneidensa kanssa hakee ratkaisuja hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviin moniulotteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kaksivuotisen pilotin ...
  • DiakHub tutkii, kehittää ja vaikuttaa - Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2022 

   Helminen, Jari; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Vuosikirja - Diak Yearbook 2 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   DiakHub kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan sekä työllisyyden edistämisen, erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden, parissa toimivia ihmisiä. Toiminnassa mukana olevat ihmiset muodostavat osaamiskeskittymän, joka ...
  • Diakonia on kutsumustyötä - Diakonia Suomessa 1850–1944 

   Malkavaara, Mikko
   Diak Tutkimus 5 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Mitä diakonialla on milloinkin tarkoitettu? Millaisia ovat olleet senkäytännöt, työympäristöt ja todellisuus, jossas e toteutuu? Diakoniasanasto tuli Suomeen eurooppalaisen diakonialiikkeen ja diakonissalaitosten myötä ...