• Kaivoksen kunnossapidon johtaminen 

      Torvi, Juho; Kemppainen, Kimmo (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014)
      Tämä julkaisu on vuosina 2012–2013 toteutetun Development of production integrated condition-based maintenance model for mining industry (DEVICO) projektin raportti. Projekti toteutettiin kaksiosaisena; Kajaanin ...