"metsät" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Koneellinen metsänhoito 

   Kukkonen, Mikael; Kukkonen, Eila
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:12 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisu tarjoaa syvällisen tietopaketin koneellisen metsänhoidon nykytilasta ja kehityssuunnasta. Kirjassa esitellään koneellinen kylvö, koneistutus, konekitkentä ja koneellinen taimikonharvennus. Erityisesti syvennytään ...