"saatavuus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakastyytyväisyyskysely Etelä-Pohjanmaan Katsastus Oy 

   Joensuu, Veera (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan Katsastus Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä katsastuskonttorin kilpailukeinoihin. Toisena ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely RautaKorteksen asiakkaille 

   Alakortes, Anna (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä isojokisessa rautakaupassa, RautaKorteksessa. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä kaupan kilpailukeinoihin. Toisena tavoitteena oli perehtyä asiakaspalveluun. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Intersport Seinäjoki 

   Ojalehto, Reetta; Yrjänäinen, Hannele (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Seinäjoen Intersportin asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä markkinoinnin kilpailukeinoihin urheiluliikkeissä. Toisena tavoitteena oli perehtyä ...
  • Jaanan Kengän asiakkaiden asiakastyytyväisyys 

   Ikäläinen, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä kohdeyritykseen, eli Jaanan Kenkään. Ensimmäinen tavoite oli perehtyä asiakaspalveluun ja siihen, mitä se yritykselle merkitsee. Teoriaosuudessa käsitellään ...
  • Kotimiaisen polttoaineen energiavarat ja käyttönäkymät Etelä-Pohjanmaalla 

   Alakoskela, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Etelä-Pohjanmaan alueella on runsaasti kiinteän polttoaineen kattilalaitoksia ja niiden pääpolttoaine oli vuoden 2011 tilanteessa polttoturve. Energiantuottajilla oli huoli polttoaineen saatavuudesta ja he toivoivatkin, ...
  • Luomumaidontuotannon kehittämisen haasteet - kotimaisen luomuvalkuaisen hankinta ja saatavuus 

   Käkelä, Mari-Tuuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Luomuvalkuaisen hankinta ja saatavuus ovat luomumaidontuotannon keskeisimpiä haasteita. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia vaihtoehtoja luomuvalkuaisen hankintaan on ja miten luomuvalkuaisen saatavuutta ...