• W32-Moottorin öljyjärjestelmän tiiveystestaaminen 

      Ketola, Erika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyö on tehty Vaasan Wärtsilän W32-moottoreiden laatuosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää voitaisiinko moottorin öljyjärjestelmän tiiveys testata kokoonpanolinjalla. Tällä hetkellä öljyjärjestelmän tiiveys ...