• Tuotannon kehitysprojekti 

      Tuomaala, Eero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö suoritettiin vaasalaisen Oy Escarmat Ltd:hen, joka on logiikka- ja automaatioalan erikoisyritys ja sen toiminta keskittyy luotettavaan, sekä joustavaan alihankintaan. Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen ...