• Awiokäskystä kahden ihmisen väliseen sopimukseen : Avioliiton solmimisen historia 

   Söderholm, Linda-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lainopillisesta näkökulmasta miehen ja naisen solmiman avioliiton historiallinen kehitys Suomessa. Työn toisena tavoitteena oli tutkia, kuinka naisen asema on muuttunut ...
  • Naisjohtajuus kansainvälisessä teollisuusyrityksessä 

   Tikkanen, Asta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin erään kansainvälisen teollisuusyrityksen naisjohtajien näkemyksiä siitä, millainen naisjohtajuuskulttuuri yrityksessä vallitsee. Tutkimusongelma oli, miten johtavassa asemassa olevat naiset ...