KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 0,4 ja 1 kV:n jakelujännitteiden tutkiminen kiinteistön varavoimaverkossa 

   Railo, Kimi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin jakelujännitteen vaikutusta sähköverkon mitoitukseen ja kaapelointikustannuksiin maanalaisessa referenssikohteessa. Toissijaisena tavoitteena tutkittiin Febdokin soveltuvuutta 1 kV:n ...
  • 1910-luvulla rakennetun kerrostalon tuuletusparvekkeiden kuntotutkimus ja korjaus 

   Karpov, Timo (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 1900-luvun alun asuinrakennuksille tyypillisiin, ratakiskoilla kannatettuihin parvekerakenteisiin ja parvekerakenteiden kuntotutkimusmenetelmiin sekä eri korjausvaihtoehtoihin. ...
  • 1960-luvulla rakennetun omakotitalon kunnostaminen vapaa-ajan asunnoksi 

   Holm, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti vuonna 1964 valmistuneen, lähes alkuperäisessä kunnossa olevan, pientalon nykyinen kunto sekä korjaustarve kuntotutkimuksen avulla. Lisäksi työssä pohditaan ...
  • 1970-luvun asuinkerrostalon poistoilmalämpöpumppu 

   Pihlaja, Harry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee 1970-luvun korkean asuinkerrostalon poistoilmalämpöpumpun taloteknistä suunnittelua. Asuinkerrostalot on rakennettu suomalaisen rakentamisen vilkkaampaan aikaan, 1970-luvulla ennen ensimmäistä ...
  • 1980-luvun talosta hybriditaloksi 

   Turunen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää, miten 1980-luvun sähkölämmitteisestä pientalosta saadaan tehtyä hybriditalo. Hybridilämmitys tarkoittaa useamman eri energialähteen hyödyntämistä sekä huoneiden lämmitykseen että ...
  • 2000 - luvun valurautaviemäreiden ongelmat sairaalaympäristössä 

   Väärälä, Jouko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä perehdytään vuodesta 2000 saatavilla olleeseen valurautaviemärilaatuun,jonka vuonna 1999 julkaistu standardi ISO-SFS-877 määrittelee. Tämä nykyäänkin myynnissä oleva valurautaviemärin laatu on pinnoitettu ...
  • 20kV kytkinlaitoksen saneeraus 

   Hussi, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Oy L M Ericsson Ab:n Jorvaksen toimipisteen 20 kV:n kytkinlaitoksen laitteiston kunto ja toimintavarmuus sekä saneeraustarve. Kiinteistö on rakennettu 1960 ja 1970 lukujen taitteessa ja ...
  • 3D-mallintaminen korjausrakennesuunnittelussa Revit-sovelluksella 

   Saha, Verneri (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin yritykselle Granlund Oy ja sen tarkoituksena oli arvioida Autodeskin Revit ohjelman soveltuvuutta heidän rakennesuunnitteluryhmän tietomallinnustarpeisiin. Rakennetekniikka on yhä kehittyvä ...
  • 3D-symbolien hallinta tietomalliprojekteissa 

   Gulin, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä selvitettiin, miten tuotemalli saadaan tehtyä ja näkymään tietomallisovelluksessa halutulla tavalla. Mallinnettavat tuotteet olivat keskijännitekojeistoja. Nämä koostuvat useasta erilaisesta tuotteesta, ...
  • 3D-tietomallipohjainen talotekniikan LVI-suunnittelu 

   Anttila, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena on esittää, minkälaisia menetelmiä ja työkaluja talotekniikan suunnittelutyössä käytetään, jotta saataisiin aikaiseksi kattava ja toimiva kolmiulotteinen tietomalli. Työn alkuvaihe käsittelee teoriaa, joka ...
  • 3ds Maxin käyttö arkkitehtuurisessa valaistussuunnittelussa 

   Myhrberg, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä tutkittiin mahdollisuutta käyttää 3ds Max -ohjelmaa arkkitehtuurisen valaistuksen visualisoinnissa ja simuloitujen tuloksien luomisessa. Tämän jälkeen vertaillaan saatuja tuloksia todellisiin mitattuihin ...
  • 3PL-malli rakennusalan toimitusketjun hallintaan 

   Vanker, Slava (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön aihe tuli NCC Rakennus Oy:n tarpeesta kehittää materiaalien toimitusketjua kustannustehokkaammaksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli osoittaa miten rakennusalan ...
  • 4D-mallintaminen rakennushankkeen tuotantovaiheessa 

   Korhonen, Ronja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin Skanska Oy:lle tavoitteena selvittää 4D-mallintamisen hyödyt rakennushankkeen tuotantovaiheessa ja vertailla kolmen eri ohjelman ominaisuuksia aikataulun simuloimiseen tietomallin avulla. ...
  • 70-luvulla rakennetun asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Fredriksson, Emil (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuonna 1971 rakennetun As Oy Porvoon Partiomiehentie 1:n asuinrakennusten lämmitysenergiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja lämmityskulutuksen vähentämiseen. Kohde ...
  • A concept: Shared off-grid PV System 

   Bista, Apil (2020)
   This thesis aims at creating a concept on providing self-efficient sustainable electricity to all the people living without electricity. Two case studies and their simulation were carried out in this thesis reflects the ...
  • Aamutreenit työturvallisuusnäkökulmasta : Ergonomia ja työtehokkuus 

   Peltola, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin työmaan aamutreenien vaikutusta työturvallisuuteen. Työssä otettiin kantaa myös ergonomiaan ja työtehokkuuteen. Työssä paneuduttiin aamutreenien kehitykseen ja toimintamallin muutokseen ...
  • ACO-seinän vaikutus ääneneristävyyteen sivuavana rakenteena 

   Saviluoto, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin ACO-seinän vaikutukseen huoneistojen väliseen ilma- ja askelääneneristävyyteen, kun ACO-seinä on tiloja erottavan rakenteen sivuavana rakenteena. Vaikutusta selvitettiin rakenteilla ...
  • ActiveAhead – itseoppivan valaistuksen ohjausjärjestelmän vaikutukset energiankulutukseen 

   Sorri, Risto (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli saada aikaisempien arvioiden sijaan tutkittua tietoa itseoppivan ActiveAhead-ohjausjärjestelmän vaikutuksesta valaistuksen energiankulutukseen. Tutkimuskohteena toimi parkkihalli, johon ...
  • Adaptiivisen ja normaalin säätömenetelmän vertaileva tutkimus 

   Korkiakoski, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä suoritettiin adaptiivisen ja normaalin eli ulkolämpötila kompensointiin pohjautuvan säädön vertaileva tutkimus. Työ tehtiin Fidelix Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmän pohjalle. Vertaileva tutkimus käsitteli ...
  • Agile Project Management within the BIM based Common Data Environment 

   Qaravi, Razie (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This research is intended to extract the similarities of the Agile project management and the BIM project management methodologies and examine the possibility of adapting the Agile Scum framework into the Common Data ...