KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluSähkötekniikka

  • 110 KV DEMOKENTTÄ JA MUUNTAJAVIKOJEN SIMULOINTI 

   Antinaho, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn aiheena oli sähkövoimatekniikan laboratorion oppimisympäristön 110 kV demolaitteisto ja muuntajan vikojen simulointi. Työn tavoitteena oli ottaa käyt-töön muuntajavikojen ja maasulkuvikojen simulointi ja luoda ...
  • 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset 

   Lampela, Jarmo (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon kuntotarkastukset. Ai-he saatiin aikaisempien työkokemuksien perusteella Rovakaira Oy:ltä. Opin-näytetyön lähtökohtana oli tuottaa yleispätevä tietopaketti tuleville ...
  • 20 kV Johtolähdön käyttö ja relekoestus opetusympäristössä 

   Joensuu, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion keskijännitekojeistossa olevan johtolähdön käyttö. Työssä perehdyttiin sähkövoimatekniikan laboratorion 20 kV:n johtolähtöön, sen suojaukseen ...
  • 20 kV kojeiston suunnittelu sähkövoimalaboratorioon 

   Niemelä, Jarmo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn lähtökohtana toimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena on täydentää opetuskalustoa mm. sähkölaitostekniikan saralla. Tehtävänä oli opetuskäyttöön hankittavan ...
  • 20kV kojeiston uusinta 

   Poikela, Jaakko (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli 20kV:n kojeiston uusiminen suojatilaan, sekä perehtyminen SCADA -järjestelmään. Suojatila toimii kytkinasemana, joka on liitettynä rengasverkkoon, joten sähkönjakelu tuli säilyttää suojatilassa ...
  • 3D-MALLINNUS SÄHKÖSUUNNITTELUSSA CADS17-OHJELMALLA 

   Törmänen, Olli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin 3D-mallintamiseen sähkösuunnittelussa CADS17- ohjelmistolla. Opinnäytetyö oli osa virallista sähkösuunnitelmapro-jektia Insinööritoimisto KTS Oy:llä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ...
  • 6 kV:n kojeiston suojareleiden modernisointi 

   Keskisarja, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin 6 kV:n kojeiston suojareleiden modernisointiin liittyviä asioita sekä relesuojauksen periaatetta ja sen tärkeimpiä osia. Työ on tehty Efora Oy:lle, joka vastaa Stora Enson Veitsiluodon ...
  • ABB AC800M automaatiojärjestelmä ja moottorikeskuksen moottorin ohjaus väylän kautta 

   Särkikangas, Ville-Veikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena oli luoda toimiva ohjausympäristö, jossa ABB AC800M automaatiojärjestelmällä ohjataan väylän kautta älykkääseen moottorikeskukseen kytkettyjä moottoreita. Työssä suunniteltiin, toteutettiin ja käyttöönotettiin ...
  • ABB ACS800:n ohjauksen ja käyttöliittymän suunnittelu Siemensin TIA Portalilla 

   Hoikka, Henrikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen Vesiprosessilaboratorioon. Työn tavoitteena oli toteuttaa ohjausjärjestelmä Siemensin TIA Portalilla ABB:n ACS800 taajuusmuuttajalle Profibus-kenttäväylän ...
  • Aihionsiirtovaunun langaton tiedonsiirto 

   Järnfors, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää vaihtoehtoista langatonta tiedonsiirtojärjes-telmää Outokummun Tornion tehtaan kuumavalssaamolla sijaitsevan aihion-siirtovaunun tämän hetkiselle tiedonsiirtojärjestelmälle. Tämän hetkinen ...
  • Akkukäyttöinen aurinkovoimala matkailuautoon 

   Kallionlähde, Sofia (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Tunturi-Lapin Sähkö Ky:lle ja sen tavoitteena oli tutkia aurinkoenergian kannattavuutta pohjoisessa, napapiirin pohjoispuolella. Työn tarkoituksena on perehtyä aurinkoenergian tuotantotapoihin ja tutkia ...
  • AKKUTEKNOLOGIAN KEHITYSNÄKYMIÄ 

   Lakkala, Olavi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka akkuteknologia kehittyy ja mitä vaikutuksia ja mahdollisuuksia sillä voisi olla kaivostoimintaan. Kaivostoiminnas-sa liikkuvan kaluston muuttaminen akkukäyttöisiksi on iso ...
  • Applicability of Intelligent Electric Grid : Arctic Energy Project 

   Pietilä, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis was to do study Smart Grid solutions and apply the found technologies to answer to the following research problems: the enabling effect of Smart Grids on energy storage and production, exclusivity ...
  • Arkittamon hylynkäsittelyn automaatiojärjestelmän modernisaatio 

   Kokkonen, Juho (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn aiheena oli arkittamon hylynkäsittelyn ohjauslogiikan modernisointi Siemens Simatic S5:stä S7:ään. Lähitulevaisuudessa Siemens lopettaa tuotetuen S5:lle, joten vanhojen S5-sarjan logiikoiden vaihtaminen on ajankohtaista ...
  • Arkkipakkaamo 2:n taajuusmuuttajien uusiminen 

   Ratavaara, MAARIT (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työ tehtiin Stora Enson Veitsiluodon tehtaille Efora Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli löytää arkittamolle 1990-luvulla asennettujen jo elinkaarensa loppuvaiheessa olevien taajuusmuuttajien tilalle korvaavat ...
  • Asuntolan sähkösuunnittelu 

   Kamula, Mikko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä asuntolan asennusvaiheen sähkösuunnitelmat. Suunnitelmiin sisältyi sähkö-, yleiskaapelointi ja antennijärjestelmien suunnittelu. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella paloilmoitin- ja ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät : Off-Grid-järjestelmän suunnittelu 

   Ylipoussu, Tapani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja Automaatiotekniikka Insinööri (AMK) Opinnäytetyön tiivistelmä Tekijä Tapani Ylipoussu Vuosi 2018 Ohjaaja Ins. Aila Petäjäjärvi Toimeksiantaja Lapin AMK Työn nimi Off-Grid- aurinkosähköjärjestelmän ...
  • Aurinkosähkösuunnitelma kotitalouskäyttöön 

   Porkola, Sami (2019)
   Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet kotitalouksissa viime vuosina. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda ohje aurinkosähkösuunnitelman tekemiseen kotitalouskäyttöön. Työn lähtökohta oli mitoittaa 3 kWp:n ...
  • Aurinkosähkövoimalan suunnittelu 

   Kiiveri, Janina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli kirjallisuustutkimus aurinkosähkövoimalan suunnittelusta Kemiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysosasto. Työn tavoitteena oli suunnitella voimala, ...
  • Aurinkosähköä mikrotuotantona kotitalouksiin 

   Tyni, Jukka-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli aurinkosähköä mikrotuotantona kotitalouksiin. Aiheen valintaan vaikutti oma mielenkiinto uusiutuvan energian käyttöön ja ajatus laitteiston mahdollisesta taloudellisesta hyödystä sähkönkuluttajalle. ...