- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 10 kW Solpanelsystem 

   Ewalds, Alex (2023)
   Solenergi är ett väldigt populärt ämne för tillfället då elpriserna stiger hela tiden och man letar efter alternativa metoder för att spara på elräkningarna. Syftet med detta arbete var att planera ett 10 kW solpanelsystem ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • 3D Printing and Product Design For Plastic Snap-Fits and Hinges 

   Akter, Tanjina (2023)
   The aim of this thesis project is to design and 3D print plastic snap-fit and hinges boxes which are used in daily life. All the design was done by using SolidWorks 2021 and 3D printing was successfully done by using the ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • A digital marketing plan for a B2B company. Case: Carlo Casagrande & Co Oy 

   Rosa, Isabella (2023)
   The title of the thesis is: A digital marketing plan for a B2B company. Case: Carlo Casagrande & Co Oy. Digital marketing becomes more and more important and trendy all the time for a big branch of companies in different ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • A financial comparison: Fast fashion versus sustainable fashion : Case study: The H&M Group and Marimekko 

   Hindersson, Mimika (2023)
   This thesis is conducted with the purpose of analyzing if there is any difference between fast fashion and more sustainable fashion from a financial perspective. The study is conducted on the two case companies The H&M ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • A Tool for Dimensioning a Solar Collector Array with a Model Powered by Field Data 

   Fredlund, Tony (2022)
   Ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii useita vaihtoehtoja uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin. Yksi näiden järjestelmien kehittäjistä, Heliostorage Oy, tilasi tämän tutkimuksen saadakseen entistä tarkemman ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Accessible Tourism: people with disabilities. 

   Pampur, Alina (2022)
   This Bachelor thesis was prepared for the fulfillment of the educational standard of Arcada University of Applied Sciences. The aim of this paper was to achieve a main goal which is to discover the importance of online ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Advantages and disadvantages of commercial vs. non-commercial RPA technologies 

   Eklund, Mikael (2022)
   Software has both advantages and disadvantages whether they are based on open or closed source code. Closed source software are often expensive, but functional and mature products. In many cases open-source software are ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Aeroba träningens samband med behandlingen av depression 

   Hakala, Jonna (2023)
   Detta examensarbete undersöker hurudant samband aerob träning har med depression. Forskningsfrågorna som använts är ’’Hurudant samband har aerob träning och depression?’’ och ’’Är sambandet positivt eller negativt?’’. Aerob ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Affärsplan för en firma inom träning 

   Rosenberg, Christine (2019)
   I mitt examensarbete har jag valt att ta fram en affärsplan för att utveckla mitt företag. Företaget riktar in sig på försäljning av tjänster. Tjänsteutbudet består i huvudsak av koordinationsträning i form av ...
  • Aktiesparkonto - en investeringsmöjlighet för studeranden 

   Rönnberg, Roland (2022)
   Syftet med forskningen är att få veta hur studeranden 25 år eller yngre på kandidat – och magisternivå ser på aktiesparkontot. Påverkar den formen deras sparande. Vågar studeranden investera mera i aktier, eller investerar ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Alternativa transportvägar från Finland till Mongoliet 

   Jankes, Carl (2024)
   Den politiska situationen vid gränsen mellan Finland och Ryssland har sedan 2022 ökat trycket på godstrafiken vid gränsen. Avbrott i godstrafiken genom Ryssland till tredje länder har varit hotad. Om gränsen av politiska ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Analys av användarupplevelsen på Reddit 

   Pihlaja, Jonas (2023)
   Användarupplevelse (UX) har blivit alltmer relevant under de senaste decennierna och dess tillämpning syns i produkter över hela världen. Termen förknippas ofta med visuella gränssnitt, vilket kan vara vilseledande. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Analys av autograderingslösningar för effektiv utvärdering av programmeringsuppgifter 

   Puranen, Nikolai (2023)
   Autogradering har blivit ett stort ämne för skolar att tänka på under de senaste åren, och på grund av det så har skolor börjar fundera om det är värt att ta en sådan till bruk. Autogradering har den potentialen att ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Analyzing Vietnamese Students’ Perceptions of Lumene in Finland 

   Le, Dong Nghi; Duong, Dan Chi (2024)
   This thesis explores the perceptions of Vietnamese students in Finland towards Lumene, a Finnish skincare brand. The aim of this thesis is to explore how Vietnamese students perceive and engage with Lumene. The findings ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Användning av HCT-fordon i det finska vägnätverket : en systematisk litteraturstudie 

   Tsokkinen, Kim (2024)
   Denna studie fokuserar på användning av HCT-fordon (High Capacity Transport) inom det finska vägnätverket. Forskningsfrågan som adresseras är: Vilka är styrkorna samt svagheterna för HCT-fordon? Forskningen har genomförts ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Artificial intelligence in the Financial Services industry : A study of future opportunities and risks 

   Lundstén, Fanny (2024)
   The use of Artificial Intelligence (AI) in the financial services (FS) industry has transformed financial services and processes significantly in recent years. This thesis aims to unravel what future opportunities and risks ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Att berättiga hämnd : en innehållsanalys av Good for Her-filmen Promising Young Woman. 

   Pursiainen, Inka (2024)
   Syftet med detta arbete är att forska i en ny subgenre av kvinnofokuserade filmer kallad Good for Her -genre. Filmerna som ofta räknas med till genren handlar om karaktärer som söker hämnd till varje pris. Eftersom Good ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Att utnyttja smarta elnätsfunktioner i en bergvärmepump 

   Meriläinen, Jonathan (2023)
   Syftet i detta arbete var att undersöka ifall det är möjligt att spara på uppvärmningskostnaderna genom att utnyttja smarta elnätfunktioner i ett egnahemshus med ett golvvärmesystem och ett smart elnät färdig bergvärmepump ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Betalningsfrekvens och prissättning av en ny konsulttjänst 

   Herold, Robert (2022)
   Syftet med det här examensarbetet är att få en bättre förståelse för hur organisationer väljer konsulttjänsterbjudanden och om betalningsfrekvensens betydelse för organisationer då de köper en konsulttjänst samt vilken den ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Beyond the CV : Digital branding in application stages of entry-level hiring processes. 

   Vera, Kapitonenko (2024)
   In the contemporary digital landscape, the significance of a professional online appearance in the entry-level job seeking process has become crucial. This thesis undertakes a comprehensive exploration of this matter through ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad