- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Interaktionen mellan mamman och barnet i samband med nedstämdhet efter förlossningen samt vårdarens möjligheter att stöda interaktionen 

   Yrjas, Annika (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Denna studies syfte är att få en inblick i hur vårdaren kan stöda kvinnan med nedstämdhet efter förlossningen i interaktionen till hennes barn. Studien är en kvalitativ litteraturöversikt enligt Febe Friberg (2008). Till ...
  • Sociala berättelser som stöd för barn med Aspergers syndrom : En litteraturstudie 

   Mannila, Anna-Sofia (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Sociala berättelser är en visuell stödform och består av en kort skriven berättelse, som är utvecklad för att lära barn med störningar inom autismspektrumet sociala förmågor genom att förstärka förståelsen av sociala ...
  • Implementering av Lean - Vad händer i företaget? 

   Paulig, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen för vad Lean filosofin är och belysa vad som händer i företaget vid implementering av Lean. Dessutom presenteras olika metoder och verktyg som kan användas ...
  • Mindfulness among employees : Seeking focus at work 

   Halpin, Fiona (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   In today’s hectic and changing western society, people tend to be subjected to stress and easily burn out. The prescription of sick leaves is a common task of doctors and results in notable economic consequences to ...
  • Chemsex - Understanding sexualised drug use 

   Korhonen, Aku (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Chemsex, the sexualised use of psychoactive substances is a form of recreational drug use that is characterised by prolonged, often unprotected sexual sessions with multiple sexual partners while being under the influence ...
  • Affärsplan för en firma inom träning 

   Rosenberg, Christine (2019)
   I mitt examensarbete har jag valt att ta fram en affärsplan för att utveckla mitt företag. Företaget riktar in sig på försäljning av tjänster. Tjänsteutbudet består i huvudsak av koordinationsträning i form av ...
  • Procrastination in self directed leaders work - a qualitative study 

   Mikluha, Keijo (2020)
   This research is performed to understand how procrastination affects the work of self-directed leaders. Procrastination is defined as the voluntary delay of an intended task, despite the potential adverse outcomes. The ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Insurance broker contributing to business and risk management, a client ́s perspective. 

   Lindblom, Erja (2021)
   The main aim of the study is to find out how clients consider the brokers contributing to the business, risk management and how they feel about the remuneration. The research questions were: How is the broker ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Faktorer som inverkar på valet av returpolitik 

   Gripenberg, Johan (2021)
   Syftet med detta arbete är att undersöka olika faktorer som inverkar på val av returpolitik för företag inom e-handeln i en “business-to-consumer" verksamhet. Meningen med arbetet är att företag kan använda detta arbete ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sjukskötarens arbetshälsa under pandemin 

   Lehtonen, Cecilia; Mäntypuro, Johanna (2021)
   Sjukskötaryrket är krävande och kan även vara brådskande vilket kan med tiden leda till arbetsrelaterad stress vilket kan senare leda till PTS. Syftet med denna studie är att få en bättre bild på hur arbetshälsan ser ut ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Leadership in the prehospital setting - a systematic review 

   Parkhe, Emma (2021)
   Background: In the prehospital setting, issues such as staff retention call for improved leadership strategies. This study on prehospital leadership offers a new area of exploration in a setting characterized by complexity ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Supporting Employee Motivation Through Communication 

   Fors, Eva-Maria (2021)
   This thesis studies the impact communication can have in supporting employee motivation. Motivation is a relevant topic for individuals as well as organizations to help keep employees satisfied and engaged in their work. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Good pandemic leadership A Delphi study - How leaders can support employees’ Sense of Coherence 

   Rehn, Pilvi; Sundman, Oscar (2021)
   Background The Covid-19 pandemic has caused an increase in mental health issues amongst health care workers and contributing factors increasing these are reportedly; lack of personal protection equipment, lack of support, ...
  • What Healthcare Workers Want: A Cross-sectional Investigation of Rewards in Healthcare 

   Dell'Angelo, Simona; Ahlström, Ellen (2021)
   BACKGROUND: The healthcare staffing shortage is a worldwide issue: however, ageing, retirement, and early retirement of the healthcare workforce represents only a part of the grounds leading to this shortage, as many ...
  • Varför inte vegant? Unga vuxnas attityder till konsumtion av animaliska och veganska livsmedel 

   Maria, Öström (2022)
   I denna studie undersöktes unga vuxnas attityder till konsumtion av animaliska och veganska livsmedel, samt hur deras närkrets förhåller sig till ämnet. Den kvantitativa undersökningen gjordes i form av en elektronisk ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Puhallinkonvektorin suunnitteluohje 

   Åberg, Victor (2022)
   Opinnäytetyö on laadittu Granlund Oy:lle jäähdytysjärjestelmien suunnittelun tueksi. Työ on pääsääntöisesti kirjallisuuskatsaus jäähdytysjärjestelmiin, jonka lisäksi Excelissä tehtiin mitoitustaulukko. Työssä perehdytään ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kondratiev cycles as a method of forecasting global economic development. 

   Mäkinen, Pavel (2022)
   The thesis focuses on a detailed investigation of the Kondratiev cycle theory to demonstrate its usefulness in comprehending and forecasting certain socioeconomic activities that may have an influence on the development ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Hur upplevs Lumene Ab:s hemsida? En eye tracking studie om webbsida användbarhet 

   Sarlin, Maria (2022)
   Antalet webbsidor ökar årligen och de är lätt tillgängliga. De har alla ett syfte, som exempelvis att fungera som en försäljningskanal. För att företaget ska uppnå syftet måste webbsidan därmed vara fungerande och innehålla ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • El- och hybridbilars laddningsinfrastruktur ur ett säkerhetsperspektiv 

   Hallbäck, Anton (2022)
   Den framtida användningen av el- och hybridbilar kommer enligt nuvarande prognos att öka ytterligare. Som ett resultat kommer det också att behövas fler laddplatser. Laddplatser är utplacerade på sådana platser där bilister ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Planering av elsaneringsåtgärder 

   Törnström, Jeremias (2022)
   Detta examensarbete handlar om elplanering av ett egnahemshus var elmontören inte följt elplanerarens direktiv utan i stället tagit saken i egna händer och gjort som han ville. Detta resulterade i flera felkopplingar som ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad