- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Datalogiskt tänkande i grundskolan : Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen 

   Solax, Charlotta (2019)
   Studien kartlägger förutsättningarna för grundskolorna på Åland att undervisa i datalogiskt tänkande. Arbetet gjordes i tre steg - en litteraturstudie av styrdokument, kvantitativa enkäter samt kvalitativa intervjuer med ...
  • Den ekonomiska betydelsen av ett strategiskt HR-arbete 

   Himmelroos, Ida; Lindholm, Pia (2019)
   Det finns idag en ökande nyfikenhet och intresse av att strategiskt arbeta kring Human Resource och ekonomiska resultat i organisationen. Här vill vi undersöka om och hur ett gynnsamt HR-arbete genererar positiva ekonomiska ...
  • Den gyllene länken : en affärsplan för konsultverksamhet som stärker de åländska företagens kundnöjdhet 

   Lindberg, Hanna; Grönlund, Johanna (2020)
   Detta arbete formades utifrån en egen affärsidé om ett konsultföretag inom kundservice. Inom arbetet har vi bearbetat utvalda delar av de teoretiska bitarna för en affärsplan och delvis utformat en egen affärsplan för ett ...
  • Den växande kryssningsindustrin : De främsta motivationsfaktorerna vid val av kryssning som resform 

   Palmgren, Marcus; Palmgren, Princess (2019)
   Examensarbetet inleds med frågeställningen kring vilka som är de främsta motivationsfaktorerna vid valet av en kryssning som resform. Arbetet har genomförts med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, samt även genom ...
  • Det levda lidandet : Kvinnors erfarenheter av postpartumdepression 

   Gustafsson, Mia; Friberg, Johannes (2020)
   Bakgrund: Postpartumdepression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyblivna föräldrar. Enligt flera källor drabbas ungefär var åttonde nybliven mamma av postpartumdepression. Syfte: Syftet med studien är att belysa ...
  • Development of a Back Office Customer Info Application 

   Brandtberg, Mathias; Söderlund, William (Högskolan på Åland, 2016)
   This thesis serves as a documentation of the development of a backoffice application made for Crosskey Banking Solutions. The task was to create a new application that provided previously hidden information about end ...
  • Development of a Task Management Application: a Progressive Web Application 

   Hampf, Kåre (2021)
   The purpose of this thesis is to document the development of a cross-platform application for managing tasks stored in a specific plaintext formatted file residing on a server. The application has been developed in ...
  • Digital marknadsföring : Marknadsföring på sociala medier inom hotell- och restaurangbranschen på Åland 

   Granroth, Cecilia (2020)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur hotell och restaurangbranschen på Åland använder de sociala medierna Facebook och Instagram som ett marknadsföringsverktyg. Undersökningen baserar sig på kvalitativa ...
  • Djurturism - moraliskt rätt? 

   Sandström, Camilla (Högskolan på Åland, 2017)
   Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet ...
  • Djurvänlig turism : Hur kan man vara en djurvänlig turist? 

   Jägerskiöld, Emma (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie och undersöker ämnet djurvänlig turism. I dagens läge är det mycket vanligt med djurturism, till exempel besöker väldigt många människor djurparker. Djurplågeri förekommer inom ...
  • Dricksvattenplan för bostadsområde 

   Fredriksen, Alexander; Pettersson, Henri (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete har utförts med tanke att säkerställa vattentillgången på sikt för ett bostadsområde i Kumlinge kommun. Genom att sätta sig in i hur området ser ut som helhet har vi kunnat utröna kloka alternativ till ...
  • Driva restaurang på Åland : Vad är lätt och vad är svårt? 

   Björklund, Leif (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta arbete är en kvantitativ studie med syftet att ta reda på om det finns vissa processer inom att starta och driva restaurangverksamhet som upplevs mer komplicerade än andra i landskapet Åland för dess krögare. Bisyftet ...
  • Elektronisk ankarfunktion 

   Lind, Anders; Martin, Jimmy (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet omfattar programmering och konstruktion av ett eget positioneringssystem för en fritidsbåt, ett så kallat elektroniskt ankare. Systemets avsikt är att underlätta fritidsfisket genom att ersätta det traditionella ...
  • Employer branding : Hur man attraherar, rekryterar och behåller rätt personal från Generation Y 

   Langels, Elin (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur företag bör göra för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som är födda 1980-1999, den så kallade Generation Y. Grunden till att jag valde ...
  • Employer branding inom hotellindustrin 

   Koutila, Katariina (Högskolan på Åland, 2017)
   Mitt examensarbete är en litteraturstudie om employer branding inom hotellindustrin. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur en hotellchef kan locka, hitta och behålla sina drömanställda, som kan leverera hotellets ...
  • En applikationsprototyp i Angular -Karriärlångt lärande 

   Sundblom, Erica (2021)
   Området informationsteknik är i ständig utveckling. Tidvis är den utvecklingen väldigt snabb. De som tänker sig en framtid inom informationsteknik kommer således att behöva fortsätta lära under hela sina karriärer. I ...
  • En multifunktionell bar - att optimera gästens upplevelse 

   Geijer, Sebastian (2020)
   Syftet med detta arbetet är att ta reda på om ett upplevelserum som fyller många olika funktioner kan ge kunden den optimala kundupplevelsen. Studien är en fallstudie genom en kvalitativ metod med intervjuer. Fyra ...
  • En tur till : Förutsättningar för en extra tur- och returresa med färja mellan Åland och Sverige 

   Sommarström, Robin (2019)
   Uppsatsen inleds med en problemformulering som belyser att det i dagsläget är svårt att ta sig till Åland från Sverige efter en viss tidpunkt på eftermiddagen. Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att ...
  • Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

   Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
   Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...
  • Energieffektivering av skolfartyget M/S Michael Sars 

   Ekebom Oscar, Lindholm Andreas (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera hur värmeförbrukningen ombord på skolfartyget M/S Michael Sars kan effektiveras. Vi genomförde detta på tre olika sätt. Det första var att undersöka hur en ...