• Asiakasruokahävikin mittaaminen ja vähentäminen : Ravintola Kasarminassa 

      Ikonen, Alexandra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ravintola Kasarminassa syntyvän asiakasruokahävikin määrä. Ravintola Kasarmina on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin pääopiskelijaravintola, joka tuottaa lounaspalveluja ...