- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1206-1225 / 3694

  • Kantavan kerroksen rakentamisen työmenetelmien vertailu Vt 5:llä Koirakivi - Hurus 

   Lipsanen, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn aiheena on kantavan kerroksen rakentamisessa käytettyjen työmenetelmien vertailu Vt 5:llä Koirakivi-Hurus. Työn tarkoitus on selventää projektin kantavan kerroksen rakentamista päällystykseen saakka sekä vertailla ...
  • Kantavien betoniväliseinien tuotanto- ja kustannustekijät asuinrakentamisessa: elementti vs. paikallavalurakentaminen 

   Petriläinen, Saku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä asuinkerrostalojen kantavien väliseinien toteutukseen paikallavalettuina sekä elementtirakenteisina. Työssä käytiin yksityiskohtaisesti läpi molempien vaihtoehtojen työvaiheet sekä ...
  • Kappakertoimien uudelleen määrittäminen sellutehtaan D0-vaiheessa 

   Pelkonen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli määrittää sellutehtaan kuusivaiheisen valkaisun ensimmäiseen klooridioksidivaiheeseen uudet kappakertoimet. Kappakertoimet olivat lähtötilanteessa pielessä, mikä oli todettavissa operaattorikorjauksen ...
  • Kappaletavaralogistiikan tehostaminen ja palvelun parantaminen Steveco Oy:llä 

   Seppä, Ilmari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä on tutkittu Steveco Oy:n kappaletavaralogistiikkaan liittyviä ongelmakohtia sekä kehitetty sisäisen toimitusketjun toimintaa. Samalla on koetettu parantaa asiakaspalvelua osana toimitusketjua. Työn painopiste ...
  • Kardiomyopatiapotilaan hoitotyö, ohjaaminen ja sairauden merkitys potilaan näkökulmasta : -kirjallisuuskatsaus 

   Junkkari, Anni; Sjögren, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli koota yhteen tietoa kardiomyopatiasta, sen hoidosta ja kardiomyopatiapotilaan ohjaamisesta. Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa, millainen vaikutus kardiomyopatialla on sairastuneen elämään ...
  • Kardiorespiratoriset muutokset valtimotautipotilailla 10 viikon korkeatehoisen toiminnallisen harjoittelun aikana 

   Mäkelä, Ville; Korpijärvi, Veijo; Paajanen, Kukka-Maaria; Trygg, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa merkittävimpiä kansantauteja ovat sydän- ja verisuonisairaudet, jotka aiheuttavat edelleen eniten kuolemia Suomessa, vaikka luku onkin pienentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Kardioversio ensihoidossa : opetusvideo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidolle 

   Karioja, Ronja; Kuokkanen, Miika; Liikkanen, Laura; Nikulainen, Marko (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidolle selkeä ja helposti ymmärrettävä opetusvideo kardioversion toteutuksesta kentällä. Opinnäytetyön tuotoksen ...
  • Kardioversion ja ulkoisen tahdistuksen check-listat ensihoidon kentälle 

   Salo, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kaksi erillistä check-listaa ensihoidon kentälle. Check-listat tehtiin kardioversiosta sekä ulkoisesta tahdistuksesta. Huhtikuussa 2015 check-listat julkaistiin yhdessä muiden ...
  • Karjalan elävä ruokaperinne uunin lämmöstä 

   Sirviö, Anna-Maija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä on uunin merkitys karjalaisessa perinneruokakulttuurissa. Tutkimuksessa selvitettiin uunin kehitystä, hyödyntämistä ja käyttöä Karjalassa, perinteisiä uuniruokia sekä karjalaisen ...
  • Karppaajat Lappeenrannan ravintoloissa 

   Meuronen, Hanna-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on karppaajan ruo-kavalio, miten karppaajiin suhtaudutaan Lappeenrannan ravintoloissa ja mitä karppaaja haluaisi ravintolassa syödä. Näitä ongelmia selvitettiin ...
  • Kartoitus Etelä-Karjalan majoitustilanteesta ennen Saimaa Gardensia 

   Leppänen, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa Etelä-Karjalan majoitustilanne. Kartoituksen ajankohtana oli ennen Saimaa Gardensin saapumista majoitusmarkkinoille. Opinnäytetyössä analysoitiin paikallista majoitustilannetta kerättyjen ...
  • Kartongin analysointilaitteiden kalibrointiarvojen kirjaaminen tietokantaan 

   Repka, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli helpottaa kartongin analysointilaitteiden tarkastuskierroksen tekijää kirjaamaan laitteiden tarkastuskierroksen tulokset PC:lle muistiin. Työ tehtiin opinnäytetyönä Imatran Stora Enson ...
  • Kartonkikone 5:n mekaaninen online 

   Lindfors, Tim (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda Stora Enso Tainiokosken Kartonkikone 5:lle (KA5) uusi online kunnonvalvontajärjestelmä. Online kunnonvalvontajärjestelmän tarkoitus on valvoa KA5-telojen laakereitten värähtelyä ja ...
  • Kartonkikoneen sähkökäyttöjen päivitys valta-akselin poiston yhteydessä 

   Hartikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehdään Stora Enson Imatran tehtaille Kartonkikoneelle 1. Kartonkikoneella on käytössä valta-akseli, joka antaa mekaanisen käyttötehon koneen kahdeksalle käytölle. Työn tarkoituksena on perehtyä valta-akselikäytön ...
  • Kartonkikoneen työturvallisuus 

   Korpinen, Jukka-Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli päivittää kartonkikoneen vanhat säiliötyöohjeet uusien turvalukitusohjeistuksien vaatimalle tasolle sekä arvioida huoltokohteiden vaarallisuutta ja tehdä näistä vaaroista riskienarviointi. Tarkoituksena ...
  • Kassavirtalaskenta kirjanpidossa 

   Hämäläinen, Miia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli kassavirtalaskenta kirjanpidossa. Työn tavoitteena oli selvittää miten laaditaan Lassi Mäkisen kehittämä maksuperusteinen ja kassavirtalaskelmapohjainen kassakirjanpito käytännössä ja minkälaista ...
  • Kasvattajan keinot tukea lasten vertaisryhmän yhteisöllisyyttä päiväkodissa 

   Vainikka, Anna; Ohma, Ida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisia keinoja kasvattajalla on tukea lasten vertaisryhmän yhteisöllisyyttä päiväkodissa ja miten vertaisryhmän yhteisöllisyyttä voidaan kehittää. Tavoitteena oli saada ...
  • Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perhepäivähoidossa 

   Laine, Nina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäyteyö on laadullinen tutkimus siitä, kuinka kasvatuskumppanuus toteutuu Lappeenrannan kaupungin perhepäivähoidossa. Opinnäytetyössä tutkittiin perhepäivähoitajien ja perhepäivähoidossa olevien lasten vanhempien ...
  • Kasvikuitupohjaisten lämmöneristemateriaalien kosteustekninen toiminta 

   Huittinen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakenteiden sekä tiettyjen kasvikuitueristemateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan ja koota aiheesta kirjallisuusselvitys tukemaan opinnäytetyön toisena osana toimivaa ...
  • Kasvisruokailukokemuksia Lappeenrannassa 

   Ruotsalainen, Elisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tarkoituksena oli selvittää kasvisruokailun tämänhetkistä tilannetta Lappeenrannan ravintoloissa lakto-ovovegetaarisen ruokavalion näkökulmasta. Lappeenranta on kaupunki Kaakkois-Suomessa, jonka asukasluku on ollut ...