- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Nyinstallation av ångpanna : M/S Finbo Cargo 

   Blomqvist, Tobias; Granberg, Kristoffer (2021)
   Vi har undersökt möjligheten till att installera en ny sekundär ångpanna för ångproduktion i hamn på Eckerö Lines fartyg M/S Finbo Cargo. För idag har fartyget endast en oljeeldad panna för ångproduktion i hamn och om det ...
  • En applikationsprototyp i Angular -Karriärlångt lärande 

   Sundblom, Erica (2021)
   Området informationsteknik är i ständig utveckling. Tidvis är den utvecklingen väldigt snabb. De som tänker sig en framtid inom informationsteknik kommer således att behöva fortsätta lära under hela sina karriärer. I ...
  • The Digital Work Permit : From Paper to a Screen 

   Rydlinger, Nicholas (2021)
   The study serves as a foundation for an upcoming project regarding the development of a digital Work Permits system. It was done so by evaluating existing procedures with executed Hot Work Permits and comparing the findings ...
  • Development of a Task Management Application: a Progressive Web Application 

   Hampf, Kåre (2021)
   The purpose of this thesis is to document the development of a cross-platform application for managing tasks stored in a specific plaintext formatted file residing on a server. The application has been developed in ...
  • Mobiltelefonen ombord : Verktyg eller säkerhetsrisk? 

   Karlström, Marika (2021)
   I mitt examensarbete skriver jag om hur mobiltelefonen används ombord på fartygen. Är mobiltelefonen ett verktyg eller säkerhetsrisk? I bakgrunden beskriver jag olyckor där mobiltelefonen är inblandad. Bakgrunden tar även ...
  • PICTIONARIZER - “Pictionarize, visualize, and personalize” 

   Takagi, Shinichi (2020)
   My project is a web application that I made for language learning. With this application, users are able to visualize and personalize what they are learning when they try to build vocabulary. The application is equipped ...
  • Den gyllene länken : en affärsplan för konsultverksamhet som stärker de åländska företagens kundnöjdhet 

   Lindberg, Hanna; Grönlund, Johanna (2020)
   Detta arbete formades utifrån en egen affärsidé om ett konsultföretag inom kundservice. Inom arbetet har vi bearbetat utvalda delar av de teoretiska bitarna för en affärsplan och delvis utformat en egen affärsplan för ett ...
  • Ergonomi i restaurangbranschen: Hur implementeras ergonomi i restaurangbranschen på Åland? 

   Blomfeldt, Simon; Ulenius, Tim (2020)
   Ergonomi är ett välkänt begrepp som är centralt för ett hållbart arbetssätt. I flera branscher är ergonomi invävt i arbetet, men i restaurangbranschen är det värre. Det finns till exempel inte samma möjligheter till ...
  • Fyspass på frivakten - Sjömäns grundkondition för räddningsuppdrag 

   Gulbrandsen, Thoralf (2020)
   För att arbeta till sjöss krävs en rad olika certifikat, behörigheter och intyg. Något som inte krävs är bevis över konditionen och muskelstyrkan, trots att det är fartygens besättning som är de första ingripande i ...
  • MINSKNING AV MOTSTÅND PÅ FARTYGSSKROV MED TRYCKLUFTSANORDNINGAR 

   Silvennoinen, Samuli (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om olika lufttrycksanordningar för att minska motstånd hos fartygsskrov. Inom arbetet tas upp bland annat energi-effektiviserings-index, eftersom det är aktuellt inom en ...
  • En multifunktionell bar - att optimera gästens upplevelse 

   Geijer, Sebastian (2020)
   Syftet med detta arbetet är att ta reda på om ett upplevelserum som fyller många olika funktioner kan ge kunden den optimala kundupplevelsen. Studien är en fallstudie genom en kvalitativ metod med intervjuer. Fyra ...
  • Utvärdering av utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) : En litteraturstudie 

   Lindqvist, Fredrik (2020)
   Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som innebär lidande som dessutom förvärras av stigma och bristande benägenhet hos allmänheten att ingripa. Syfte: Att utvärdera effektiviteten av interventionen ...
  • Prototyp mobilapp: för Crosskey Banking Solutions 

   Söderlund, Maiken (2020)
   Syftet med uppdraget var att utveckla en demomobilapplikation som kan demonstrera funktionalitet och design för potentiella kunder. Uppdraget var beställt av Crosskey Banking Solutions. Kraven för vad som skulle ingå togs ...
  • Att finnas där : Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall 

   Johansson, Josefine; Mattsson, Emeli (2020)
   Bakgrund: De flesta kvinnor får uppleva graviditet i sitt liv. Runt hälften av alla graviditeter slutar i missfall. Det är en traumatisk upplevelse för kvinnan, som då kan känna sorg, skuld och skam. Kvinnan behöver få ...
  • Alandia Bostäder : Hemsida 

   Häggblom, Daniel (2020)
   Syftet med examensarbetet var att skapa en ny separat hemsida åt en kund baserat på en del av en befintlig hemsida. Orsaken till detta var att kunden vill ha en tydligare linje mellan sina affärsområden. Arbetet skulle ...
  • KOL-patienters erfarenhet av lungrehabilitering 

   Axelsson, Nina (2020)
   Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kroniskt, långsamt progressiv lungsjukdom som påverkar individens fysiska, emotionella och sociala funktion i olika utsträckning vilket leder till en reducerad ...
  • Kvinnors erfarenheter av klimakteriet 

   Österman, Annelie; Eriksson, Liselott (2020)
   Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas som innebär både psykiska och fysiska förändringar för kvinnan. Denna period kan upplevas som en stor omställning och leda till stress, oro och ångest. Syfte: Syftet med denna ...
  • Livsstilsförändring vid övervikt : Patientens erfarenhet av hinder och möjligheter 

   Gröning, Bettina; Johansson, Sandra (2020)
   Bakgrund: Övervikt och fetma är ett tillstånd som drabbar många vuxna människor och kan leda till följdsjukdomar. Olika hälsofrämjande åtgärder ses som viktiga för att få en positiv inverkan på individens hälsa. Syfte: ...
  • Det levda lidandet : Kvinnors erfarenheter av postpartumdepression 

   Gustafsson, Mia; Friberg, Johannes (2020)
   Bakgrund: Postpartumdepression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyblivna föräldrar. Enligt flera källor drabbas ungefär var åttonde nybliven mamma av postpartumdepression. Syfte: Syftet med studien är att belysa ...
  • Hjärtstillestånd: Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen 

   Behm, Nina; Engström, Amanda (2020)
   Bakgrund: Vid hjärtstillestånd som sker inom sjukhusmiljö är det oftast sjukskötaren som är först på plats. Sjukskötare är ofta de första som måste ta initiativ och påbörja återupplivningsförsök, kalla på hjälp och se till ...