KoulutusalaOpinnäytetyötAutomaatiotekniikka

  • 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus 

   Pietarila, Seppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla oli tarve kehittää nuorisopuolen koulutusta 3Dmallintamisen ja -tulostamisen osalta. Kehitystarpeen ohessa toimeksiantajalla oli tahtotila saada nykytilannekuva nopeasti kehittyvästä ...
  • ACS600-vaihtosuuntaajien korvaaminen ACS880-vaihtosuuntaajilla 

   Höök, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Board Oyj ja se tehtiin Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan toimiva konsepti kartonkikoneen johto- ja levitystelojen vanhojen ...
  • Arkkileikkurin hajautetun I/O:n päivittäminen 

   Tourunen, Lari (2020)
   Työn toimeksiantajana toimi Metsä Board Oyj Äänekosken kartonkitehdas. Toimeksianta-jan arkkileikkurin ohjausjärjestelmä sisältää jo vanhentuneita Siemensin hajautettuja I/O-moduuleja. Toimeksiantaja halusi saada selville ...
  • Arkkileikkurin vianhaun helpottaminen logiikan käännöstyöllä 

   Häkkinen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa arkkileikkurin logiikan käännöstyö. Toimeksiantajat olivat PCS-Engineering Oy, sekä M-Real/Metsä Board Äänekosken tehdas. Tavoitteena oli helpottaa arkkileikkuri-koneen käyttäjien ...
  • ARVOVERKOSTOKUMPPANEIDEN TYYTYVÄISYYS LOGISTIIKASSA : Käsipäätelaitteen vaikutus tyytyväisyyteen 

   Kauppinen, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä oli tutkimuksen kohteena arvoverkostokumppaneiden tyytyväisyys. Toimeksiantaja on toiminut vuodesta 2010 kuljetus- ja logistiikka-alalla. Asiakaskunta on vakiintunut ja uusia asiakkaita hankintaan koko ajan. ...
  • ATEX-direktiivin mukainen suunnittelu : Case: bulk-kuljetin 

   Vatula, Juha-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Räjähdysvaarallisia tiloja ovat kaikki tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdysvaarallisia tiloja voi esiintyä mm. puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja ...
  • Aurinkopaneeleiden liittäminen energianhallintajärjestelmään 

   Salmela, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkaudessa sijaitseva Proxion Solutions Oy. Yrityksen pääasiallinen tuote on energianhallintajärjestelmä, jolla taataan telekommunikaatiolaitteiden sähkönsaanti maissa joissa sähköverkon ...
  • Autoliikkeen energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen avulla 

   Kalliomäki, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn kohteena oli Etelä-Savon Auto Mikkelissä. Kiinteistön nykyisen valaistuksen uusiminen tuli ajankotaiseksi siellä tehdyn sisätilojen saneerauksen johdosta. Tavoitteena oli löytää nykyistä valaistusta paremmin energiaa ...
  • Automaatiokartoituspalvelun kehittäminen 

   Salmi, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tuotantokoneiden sisältämä automaatio on lisääntynyt ja muuttunut aikaisempaa moni-mutkaisemmaksi. Monella tuotantolaitoksella oma osaaminen ei riitä arvioimaan, milloin tuotantokoneen ohjausjärjestelmä kannattaa modernisoida ...
  • Automaation itsetestausohjelma : Fidelix keskusyksiköt 

   Koivuvirta, Julius (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteina oli määritellä ja ohjelmoida kiinteistöautomaation itsetestausohjelma Fidelix Fx-20xx -säädinperheelle, sekä Fidelix Spider -automaatiosäätimille. Työn tuloksilla haluttiin saavuttaa aikasäästöä ...
  • Automaation toimintakaavioiden laatiminen Microsoft Visio 2010 -ohjelmalla 

   Hyvärinen, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda generointiohjelma automatisoimaan toimintakaavioiden laatimisprosessia Microsoft Visio 2010-ohjelmalla. Generointiohjelman lisäksi opinnäytetyössä tuli luoda toimintakaavioiden pohjakuvien ...
  • Automaatioprojektin etenemän seurantasovellus 

   Kuoppala, Topi (2019)
   Ohjelman tuottaminen lähti liikkeelle yrityksen halusta ja tarpeesta parantaa automaatioprojektien eri vaiheiden etenemisen seurantaa. Lähtökohtana yrityksen käytössä ei ollut yhtenäistettyä tapaa seurata projektin etenemisen ...
  • Automaatiotekniikan etälaboratorion pilotti 

   Mikkilä, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Jyväskylän ammattikorkeakoululla oli ideoitu automaation opiskeluun etäyhteyden kautta käytettävää laboratoriota, etälaboratoriota, oppimisympäristön kehittämiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ...
  • Automaatiovaraston testausympäristön kehittäminen 

   Kotilainen, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn kohteena oli Valio Oy Jyväskylän automaatiovarastossa oleva testausympäristö. Testausympäristö rakennettiin aikoinaan automaatiovaraston kenttäväylään liitettävien laitteiden testaamista ja konfiguraatioita varten. ...
  • Automaattisen vanerinsahauslinjan automaatio- ja sähkösaneeraus 

   Hottinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Pasram Oy on automaatio- ja sähkösuunnitteluyritys, jolla on vankka kokemus vaneriteollisuuden eri laitteistoista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vanhan automaattisen vanerisahan automaatio- ja sähkösaneeraus. Teoriaa ...
  • AUTOMATIC TEST CREATION ENVIRONMENT WITH AN INDUSTRIAL ROBOT 

   Valkeapää, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Thesis reports the actual project carried out when creating a mechanical test creation environment for EADS Secure Networks. EADS Secure Networks develops professional mobile radios that operate in TETRA Network. With the ...
  • Automatisoidun ilmanvaihdon koelaiteympäristön suunnittelu, rakennus ja testaus 

   Veijonen, Juha; Aalto, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli rakentaa koelaiteympäristö, jossa tarkastellaan moottoroidusti ohjattujen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilien toimintaa. Työhön asetettiin tavoitteeksi valita koelaiteympäristöön ...
  • AV-JÄRJESTELMÄN OHJELMOINTI 

   Niemelä, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen AV-alan yritys Visusek Oy, joka on AV-järjestelmien johtava toimittaja Suomessa. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat AV-järjestelmät avaimet käteen -periaatteella, aina ...
  • Betonin lujuudenkehityksen seurantapalvelu 

   Lähdesmäki, Valtteri; Lähdesmäki, Valtteri (2020)
   Opinnäytetyössä luotiin toiminnoiltaan valmis selainpohjainen sovellus betonin lujuudenkehityksen seurantaan rakennustyömaille. Opinnäytetyöprojektissa käytettiin nykyaikaisia ohjelmistoja sovelluksen kehittämiseen. ...
  • Betonituotteiden valmistuslaitteiston käyttöohjeistus 

   Eronen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli HB-Betoniteollisuus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttöohjeet betonituotteiden valmistuslaitteiston ohjaamiseen. Työ perustui tehtaan työntekijöiden jokapäiväisessä työssään ...