KoulutusalaOpinnäytetyötMateriaalitekniikka

  • 3-kuivaajan uuden kosteusanalysaattorin hyödyt 

   Hintsanen, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n vanerituotannolle. Työn tavoitteena oli selvittää Koskisen Oy:n 3-kuivaajalle hankkiman uuden kosteusanalysaattorin tuomia hyötyjä ver-rattuna vanhaan. Tämän ohella tutkittiin myös, kuinka ...
  • 3D tulostus robotilla 

   Niemi, Hannu (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan 3D-tulostamiseen robotilla ja suunnitellaan 3d-tulostutyökalua Lahden ammattikorkeakoulun robottiin.
  • 3D-tulostettu muotti-insertti ruiskuvaluun 

   Järvinen, Sakari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta käyttää 3D-tulostusta suunnittelemalla ja toteuttamalla ruiskuvalukoneen muottiin insertti. Muottiinsertti valmistettiin polylaktidista (PLA) tulostamalla FDM-menetelmällä (Fused ...
  • 3D-tulostettujen kappaleiden mekaaniset ominaisuudet 

   Hakala, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-tulostamista yhtenä muovikappaleiden valmistumenetelmänä ja verrattiin sitä massavalmistusmenetelmään eli ruiskuvaluun. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään lyhyesti läpi 3D-tulostamisen ...
  • 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kesto 

   Niemi, Ilkka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia polylaktidista ja iskunkestävästä polystyreenistä 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kestoa. Opinnäytetyö tehtiin siksi, että 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kestoa ei ...
  • 3D-tulostettujen teknisten muovien mekaaniset ominaisuudet 

   Salla, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksen on selvittää tämänhetkisten lopputuotteisiin soveltuvien 3D-tulostettavien muovien ja 3D-tulostimien nykytila Teoriaosuudessa käsitellään 3D-tulostamisen historiaa, saatavilla olevia ...
  • 3d-tulostetun muovisen insertin käyttö ruiskuvalussa 

   Leskinen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruiskuvalukoneilla valmistetaan muoviteollisuudessa pitkiä kappalesarjoja kestomuoveista. Kappalesarjoista yritetään tehdä mahdollisimman pitkiä, sillä ruiskuvalukoneissa käytettyjen muottien hinta on valmistuskustannuksista ...
  • 3D-tulostuksen parametrien vaikutus kappaleen mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun 

   Tapaninen, Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin parametrien vaikutusta 3D-tulostettujen kappaleiden mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun kolmessa eri tulostussuunnassa. Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitokselle, koska vastaavaa ...
  • Biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia : polyeteenin ja biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksien vertailua 

   Majamaa, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tulevaisuuden materiaaleiksikin luonnehdittujen biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia ja ultraviolettivalon aiheuttamia muutoksia verrattuna maailman käytetyimpään muovikalvomateriaali ...
  • CE-merkintä mikroyrityksessä : PSL Valtonen Ky 

   Valtonen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakennuspuusepänteollisuuden tuotteilta vaadittavaan CE-merkintään mikroyrityksen näkökulmasta. Samalla suoritettiin CE-merkintäprosessi PSL Valtonen Ky:n valmistamille ikkunoille ...
  • Charpy-iskulujuuskoelaitteen suunnittelu 

   Jaakkola, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat iskulujuuskoelaitteet ja iskulujuustestaus sekä Charpy-iskulujuuskoelaitteen suunnittelu. Työ aloitettiin, koska Lahden ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa on Izod-iskulujuuslaite, mutta ...
  • Comparison of Standard- and Low Energy Expanded Polystyrene 

   Hänninen, Miika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was assigned by Bewi Styrochem Oy. The purpose of the work was to polymerize two different expanded polystyrene (EPS) grades in a pilot-reactor and to compare bending strengths of shape molded polymerization ...
  • The curing process of layered silicate/epoxy nanocomposites 

   Nieminen, Ilkka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   The industrial methods of processing polymeric thermoset matrix nanocomposites require a good knowledge of the matrix curing process. The dispersion of nanoparticles in the matrix effects the curing process due to the ...
  • Dekoratiivisten vanereiden manuaali : Koskisen Oy 

   Rekula, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tehtiin ohjekirja dekoratiivisista vanereista toimeksiannosta Koskisen Oy:lle. Koskisen tuotteista lähes 90 % menee ulkomaille, joten tarkoituksena oli tehdä pääosin ulkomaisille asiakkaille ohjekirja vanereiden ...
  • Designing a blow mouldable bottom for an inspection chamber 

   Manninen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   This bachelor´s thesis was made for Uponor Group. The goal of the thesis was to design a producible 560 mm inspection chamber bottom. The work included designing the shape and stress simulations for the product. The shape ...
  • Digitaalinen Palvelualusta : Koskisen Oy 

   Kimonen, Joni (2019)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Koskisen Oy:n Kore-liiketoiminta-alueelle toteutettavan digitaalisen palvelualustan ja siihen liittyvien mahdollisien eri toiminnallisten moduulien tarpeellisuutta. Työn on tarkoitus toimia ...
  • Ecological plastic materials and their suitability for houseware applications 

   Happonen, Arho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ekologisia. Tavoitteena on kartoittaa, millaisia biopohjaisia muoveja ja luonnonkuitukomposiitteja on tarjolla sekä rajata niistä potentiaalisimmat tarkempaa tutkimusta varten. ...
  • Esityö ERP-järjestelmää varten sähköstandardin avulla 

   Holmström, Tero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   ERP (Enterprise Resource Planning) -järjestelmät ovat tietojärjestelmiä, joiden tarkoituksena on integroida yrityksen eri toiminnot ja prosessit tehokkaiksi kokonaisuuksiksi sekä yrityksen sisällä että yritysten välillä. ...
  • Granulointikoneen ajonopeuksien vaikutuksen selvittäminen puolijohtavan PVC-granulaatin johtavuuteen 

   Harju, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin BUSS-granulaattorin työstön voimakkuuden ja työstönopeuden vaikutusta puolijohtavan PVC-granulaatin johtavuuteen. Tavoitteena oli löytää koneen ajonopeudet, joilla saadaan tuotettua asiakkaalle ...
  • Hiuskuitusumuttimen kehitystyö ja mekaniikkasuunnittelu 

   Kuitto, Jarmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja suunnitella hiuskuitusumutin, jolla voidaan levittää hiuksiin hienoa hiuskuitua. Opinnäytetyön toimeksiantajana on AM-Tuotanto Oy, joka tarjoaa asiakkailleen parturi-kampaamopalveluita ...