Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Biosuotimet metsätalouden vesiensuojelussa 

  Salo, Atso (2016)
  Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa vesiensuojeluhanketta yhdessä Tapio Oy:n kanssa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, RKP-Hiili Oy ja Tapio Oy. Työssä tutkittiin ja kehitettiin ...
 • Lähiomaisten kokemuksia rauhanturvaajien psyykkisestä toimintakyvystä Afganistanista kotiutumisen jälkeen 

  Kallionalusta, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa, miten Afganistanissa palvelleen kantahenkilökuntaan kuuluvan rauhanturvaajan lähiomaiset kokevat rauhanturvaajan psyykkisen toimintakyvyn rauhanturvaoperaation jälkeen. ...
 • Kansallisen tapahtuman markkinointiviestintä alueellisella tasolla : Case Asuntomessut Mikkeli 2017 

  Parkkinen, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Mikkelin kaupunki järjestää kesällä 2017 Asuntomessut yhteistyössä Suomen Asuntomessut Osuuskunnan kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Mikkelin Asuntomessutoimisto. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vuodelle 2017 ...
 • Osaamiskartoitus esimiestyön kehittämisen tukena 

  Rantanen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toteutunut tutkimuksellisena kehittämistyönä, mikkeliläisessä palveluasumisyksikössä. Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tehdä osaamiskartoitus, joka kohdentuu esimiestyön osaamiseen. Osaamiskartoituksella ...
 • Uudet markkinoinnin muodot uusien asiakasryhmien tavoittamisessa : Mikkelin Teatteri 

  Mäkinen, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda esiin uusia markkinoinnin muotoja, joiden avulla tavoitetaan nuorempiin ikähaarukkoihin kuuluvia kohderyhmiä. Työni toimeksiantajana oli Mikkelin Teatteri, jonka perinteinen kohderyhmä ...
 • Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta 

  Kuukka, Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. ...
 • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

  Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...
 • Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille 

  Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja ...
 • Taloudellinen ja ekologinen kestävyys hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa 

  Laaksonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden opetusta hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Koulutuskeskus Salpaus. Työllä selvitettiin, ...
 • Liiketoimintasuunnitelma 

  Nishimura, Akiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia japanilaisia tuotteita kannattaa myydä suomalaisille. Tarkoitukseni on perustaa yritys Savonlinnaan vuoden 2017 aikana. Yritykseni tulee olemaan monialayritys jossa japanin ...
 • Opas videoiden hyödyntämiseen pk-yritysten sisältömarkkinoinnissa 

  Hyvönen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena ovat videot osana pienten ja keskisuurten yritysten sisältömarkkinointia. Työn toimeksiantajana on Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoima Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen ...
 • Nuoret Suomen kannabisuutisoinneissa vuonna 2014 

  Jääskeläinen, Lauri; Erkintalo, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kannabis näyttäytyi mielipiteitä jakavana aihealueena vuonna 2014 Suomen uutismediassa. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa tapahtunut kannabiksen laillistaminen kiihdytti laillistamiskeskustelua myös Suomen uutisissa. Yleisten ...
 • Jälkihuolto nuorten huumekuntoutuksessa 

  Valli, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Nuorten huumekuntoutusten maksusitoumukset ovat lyhentyneet merkittävästi. Ennen nuorten huume-kuntoutukset kestivät 4-6 kuukautta, nykyään ne ovat 3- 4 kuukautta. Lyhentyneiden kuntoutusjaksojen tuomaa haittaa voidaan ...
 • TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ 

  Koulu, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tilaajana on työhyvinvointiakatemia-hanke. Työhyvinvointiakatemia-hankkeen tarkoitus on luoda eteläsavolaisille laadukkaampaa työelämää ja kehittää työntekijöiden jaksamista tukevia toimintamalleja. Erityisenä ...
 • User Experience Design (UX Design) in a Website Development : Website redesign 

  Orlova, Mariia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of the study was to implement an approach of user experience for a website design. Mostly, I concentrated on revealing and understanding the concepts of UX design which include usability, visual design and human ...

Näytä lisää