• Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Matkailun kehittämisellä on sekä myönteisiä että kielteisiä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikallistasolla. Nykyään matkailua käytetään aluekehityksen välineenä erityisesti perifeerisellä ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 45 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 46 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 47 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sotkamossa 

   Kauppila, Pekka; Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 48 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Hyrynsalmi ja Puolanka 

   Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Rokua Geopark -alue 

   Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Hyrynsalmi, Puolanka ja Sotkamo 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi 

   Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Hyrynsalmi, Puolanka ja Sotkamo 

   Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Rokua Geopark -alue 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...