"ammattikorkeakoulut" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointi ja oikeusturva arvioinnissa 

   Korte, Atte
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisussa käsittellään ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Ammattikorkeakoulut ovat kuuluneet Suomen korkeakoulukenttään jo yli 20 vuotta, mutta niihin ...
  • Ammattikorkeakoulut kehittämisalustoina – esimerkkejä alueellisista innovaatioekosysteemeistä 

   Ilvonen, Anne (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2018)
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt 

   Lätti, Mervi & Löf, Jonna (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 38 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena. Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja hyviä ...
  • Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa 

   Järvipetäjä, Milla; Kukkasniemi, Sanna; Ranta, Joni
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digiohjauksen sovelluskokeilu toteutettiin osana eAMK-hankkeen "AMK-pedagogiikan digitalisaatio" -teeman toimintaa. Tässä rapostissa kuvataan ammattikorkeakoulujen opettajille sekä opiskelijoille suunnattujen sovelluskokeiluun ...
  • Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä 

   Airola, Anneli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pohjois-Karjalassa kansainvälistymisestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaa yhä useammassa yrityksessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös korkeakoulujen toiminnassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Karelia University of Applied Sciences Quality Handbook 

   Auvinen, Pekka; Kallio, Ulla; Neuvonen, Lasse; Penttinen, Mikko
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B:15 (Karelia University of Applied Sciences, 2013)
   Karelia University of Applied Sciences does not have a separate quality system, but the different elements of quality management are incorporated into the enterprise resource management and Intranet system of the institution. ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulu : Toimintakertomus 2015 

   Tiainen, Kari; Piiparinen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan sisäinen auditointi 

   Raivo, Petri; Lappalainen, Tuomas; Heikkinen, Mervi; Nenonen, Marjo; Muttonen, Olli; Korpinen, Heli; Nurkka, Niina; Matikainen, Tanja; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 33 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan sisäisen auditoinnin prosessi perustui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) julkaiseman Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjan vuosiksi 2015–2018 ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön ja alumnitoiminnan sisäinen auditointi 

   Petri Raivo, Lasse Neuvonen, Harri Mikkonen, Jarmo Renvall, Joonas Peltonen, Markku Pyykkönen, Mikko Penttinen; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 7 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön sekä alumnitoiminnan sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin, ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun Kuntakierros 2018 

   Mikkonen, Harri; Ojajärvi, Pentti
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 59 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Karelia-ammattikorkeakoulun vahvuus on tiivis työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö. Karelia-ammattikorkeakoululla on koulutustarjonnan lisäksi laajaa kumppanuusja yhteistyöverkostotoimintaa, jonka edelleen kehittämiseksi ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun laatukäsikirja 

   Auvinen, Pekka; Penttinen, Mikko; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Karelia-ammattikorkeakoulussa ei ole erillistä laatujärjestelmää, vaan laadunhallinnan elementit on rakennettu osaksi ammattikorkeakoulun toiminnanohjausta ja intranet-ratkaisua. Tällä ratkaisulla laadunhallinnasta on ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun laatukäsikirja 

   Auvinen, Pekka; Kallio, Ulla; Neuvonen, Lasse; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:7 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulussa ei ole erillistä laatujärjestelmää, vaan laadunhallinnan elementit on rakennettu osaksi ammattikorkeakoulun toiminnanohjausta ja intranet-ratkaisua. Tällä ratkaisulla laadunhallinnasta on ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, TKI- ja palvelutoiminnan integraation sisäinen auditointi 

   Petri Raivo, Lasse Neuvonen, Raimo Moilanen, Jarmo Renvall, Marika Turkia, Mikko Penttinen; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 8 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan integraation sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalaute 2013 

   Neuvonen, Lasse; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:16 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä julkaisu on kooste Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalautekyselystä. Kyselyllä selvitettiin ammattikorkeakoulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta opintoihin liittyvässä harjoittelussa, opinnäytetöissä, ...
  • Kokeilevaa kehittämistä työelämäyhteistyönä verkossa : Otsakorpi-hankkeen loppuraportti 

   Makkonen, Heli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 75 (2021)
   Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti William ja Ester Otsakorven Säätiön tuella Kokeilevaa kehittämistä työelämäyhteistyönä verkossa -hankkeen, joka toimi kimmokkeena ja alustana monenlaisille kokeiluille. Hanke vahvisti ...
  • Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta : Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen 2016 

   Kukkonen, Tuula; Sihvo, Päivi; Helminen, Jari; Immonen, Mirja; Moisio, Eeva-Liisa; Poutanen, Marjo; Tiikkaja, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan (Sotelika-alan) erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen -hanke on toteutettu vuoden 2016 aikana. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen ...
  • Korkeakoulu ja työelämä kumppaneina 

   Leminen, Mervi
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:9 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyö alueen yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa on tuotu näkyväksi, suunnitelmalliseksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi toiminnaksi. Kumppanuustoiminta muodostuu kolmesta ...
  • Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi : Osaamisen tunnistamisen malleja Oulun ammattikorkeakoulussa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa 

   Niskanen, Hannele; Saaristo, Sini-Tuuli; Svanberg, Eija
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 70 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat maahamuuton vastuukorkeakouluja ((SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) jotka tuottavat mm. ohjauspalveluja korkeasti koulutetuille ...
  • Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle : Katsaus EduPark lentoon -hankkeen toimintaan ja tuloksiin 

   Nivalainen, Ville; Timonen, Liisa; Väyrynen, Katja; Leskinen, Auli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 72 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa on luotu EAKR-rahoitteisessa hankkeessa uudentyyppinen ja aktiivinen klusterimalli, Global Education Park Finland (lyhyemmin EduPark), jossa ovat olleet mukana alueen keskeiset toimijat ...
  • Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään 

   Leminen, Mervi; Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 44 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat strategisia kumppaneita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkäjänteistä kehittämistyötä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö on konkretisoitunut ...