- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Saappaat Suurpellon savessa : Koulii-hankkeen väliraportti 

   Juujärvi, Soile; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Koulii-hankkeen nimi tulee verbistä koulia, joka tarkoittaa kasvien kasvattamista pienissä ruukuissa ennen niiden siirtämistä varsinaiselle kasvualustalle. Olemme kasvattaneet ideoiden siemenistä palvelujen taimia, joita ...
  • A Safe Event : Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today, schools and universities function actively as event organisers, and it has been a pleasure to see how versatile and varied events are on the offer to all of us. This guidebook was generated by the need to offer a ...
  • Safe Schools through Safety Walks 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks. It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher ...
  • SAFELY ABROAD - GUIDE FOR STUDENTS 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   All members of our university community are entitled to a safe study and work environment – also when staying abroad – and this cannot be compromised under any circumstances. As a student, you have an important role in ...
  • Sairaanhoitaja hoitotyön turvallisuuden kehittäjänä 

   Martikainen, Soili; Palo, Lilja; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sairaanhoitaja hoitotyön turvallisuuden kehittäjänä -julkaisu on suunnattu sairaanhoitajille, hoitotyön johtajille sekä kaikille hoitotyön ja sen työympäristön turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. ...
  • Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä : Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen alueellisia vaikutuksia 

   Ahonen, Outi; Peippo, Aila; Päällysaho, Annikki; Pirilä, Mirkka; Murtola, Kaarina; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutuksen tarkoituksena on ollut palvella työelämän muuttuvia osaamistarpeita. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut (Hamk, Lamk ja Laurea) toteuttivat vuosina 2013 - 2015 kaksi oppisopimustyyppistä ...
  • SATERISK : Risks of Satellite Based Tracking. Sample of Evidence Series: Volume (2) 

   Rajamäki, Jyri; Pirinen, Rauno; Knuuttila, Juha; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   The SATERISK project studied risks associated with satellite based tracking, specifically whether the use of tracking generates additional risks. The project analyzed risks using different approaches: legal, technical and ...
  • Scenario Building in Strategic Management : Why Scenarios? 

   Meristö, Tarja (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2017)
   The corporate operating environment has changed radically during the past few years—even months. Companies are used to being the lead in the play. However, the play has now been removed from the repertoire—there is no new ...
  • Scenario Filter Model as an Innovation Catalyst 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Tuohimaa, Hanna (ISPIM Ltd, 2012)
   This paper introduces the action scenario framework and its application in the participatory foresight process. Moreover, the Scenario Filter Model (SFM) and its possibilities to produce future oriented service innovations ...
  • Scenarios will help SMEs out of corona crisis and beyond 

   Meristö, Tarja (LUT Scientific and Expertise Publications, 2020)
   Small and medium size companies have to fight for their survival during the corona crisis and beyond the crisis. Long-term thinking is crucial for the renewal and the short-term survival is essential in the management in ...
  • School Craft in Memories of Three Generations 

   Marjanen, Päivi; Lindfors, Eila; Ketola, Sirpa (Nordic Forum for Research and Development in Craft Design, 2018)
   Throughout Finnish elementary school 150-year-history, school craft has served the teaching needs of societal, educational, new craft techniques, tools and materials in every school. This article studies memories ...
  • Scientometrics analysis of ESF-projects in Finland : Funding period 2007-2013 

   Santonen, Teemu (International Society for Professional Innovation Management, 2016)
   European Social Fund (ESF) is among the largest funding instruments in the EU. However, less is known how collaboration networks in ESF-programs are formed at the regional level. Therefore, this Finnish case study evaluates ...
  • Se aika keväästä 

   Paasovaara, Seija (Etelä-Suomen Media, 2017)
   On se aika keväästä, kun moni mietti tulevaa, opintojaan. Nuoret ovat uuden edessä, mutta tilanne on ajankohtainen jo työssä olevillekin.
  • Secure Data Communications for Controlling Electric Power Stations and Distribution Systems 

   Ahokas, Jari; Guday, Tewodros; Lyytinen, Teemu; Rajamäki, Jyri (WSEAS Press, 2012)
   Uninterrupted electric power distribution is vital for modern society. One of the key components is electric power stations and distribution systems. SCADA systems are used for controlling the power stations. SCADA systems ...
  • Seeing beyond monitors. Critical care nurses’ multiple skills in patient observation : Descriptive qualitative study 

   Alastalo, Mika; Salminen, Leena; Lakanmaa, Riitta-Liisa; Leino-Kilpi, Helena (Elsevier, 2017)
   Objectives The aim of this study was to provide a comprehensive description of multiple skills in patient observation in critical care nursing. Research methodology Data from semi-structured interviews were analysed ...
  • Seitsemän uuden aikakauden oppimisympäristöä edistämässä YAMK-koulutuksen TKI-vaikuttavuutta 

   Ojasalo, Katri; Miettinen, Sari; Törmänen, Outi; Vaittinen, Pirjo; Hautamäki, Johanna; Lipponen, Varpu; Seikkula, Tiina (Arene ry, 2015)
   Kaksivuotinen ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”-hanke koostui neljästä työpaketista: 1) Työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät oppimisympäristöt, 2) Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella, ...
  • Seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset lapsuudessa ja avun tarve aikuisena 

   Laiho, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön avulla pyritään lisäämään tietoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa, kartoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneiden aikuisten hyvinvointia ja siihen liittyviä ongelmia sekä ...
  • Self-Certified Sickness Absence among Young Municipal Employee : Changes from 2002 to 2016 and Occupational Class Differences 

   Sumanen, Hilla; Pietiläinen, Olli; Mänty, Minna (MDPI, 2017)
   We examined changes in self-certified, one-to-three day sickness absence (SA) among young employees from 2002 to 2016 and the magnitude of occupational class differences during that period. All 18–34-year-old employees of ...
  • Senioriruoka ja ruokapalvelut kaipaavat muutoksia 

   Heinonen, Jarmo; Huhtakangas, Pirjo; Pohjanheimo, Terhi (Elintarviketieteiden seura, 2018)
   Ikääntyvien ruoka ja ruokapalvelut kaipaavat uudistuksia, todistettiin Ikääntyvä kuluttaja -seminaarissa. Sen järjestivät Elintarviketieteiden Seuran Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto sekä Elintarvikealan talous- ja ...
  • Seppo-pelistä apua erilaisiin ohjauksen tarpeisiin 

   Lehtilinna, Minna-Kaisa; Mänty, Irma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Pelit ovat osa monen jokapäiväistä elämää. Pelit ja pelilliset elementit kuuluvat nykyään myös kouluun. Peleillä saa helposti “säpinää” luokkahuoneeseen – tai sen ulkopuolelle. Useille opettajille pelit ja niiden tekeminen ...