- Selaus syöttöajan mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu

  • Monikanavainen markkinointi pk-yrityksissä : Tutkimuksia ja käytännön ohjeita 

   Aaltonen, Heli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan 

   Pylkkänen, Päivi; Skyttä, Teija
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 87 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opas on laadittu osana Etelä-Savon Hoivafarmi-hanketta. Vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana Hoivafarmi-hankkeessa tuotteistettiin luontolähtöisiä hoivapalveluja muun muassa toimivien maatilojen yhteyteen, kehitettiin ...
  • Lähiomaisten kokemuksia rauhanturvaajien psyykkisestä toimintakyvystä Afganistanista kotiutumisen jälkeen 

   Kallionalusta, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa, miten Afganistanissa palvelleen kantahenkilökuntaan kuuluvan rauhanturvaajan lähiomaiset kokevat rauhanturvaajan psyykkisen toimintakyvyn rauhanturvaoperaation jälkeen. ...
  • Mitä nuoret ajattelevat palveluista? : Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä 

   Eriksson, Susan; Ronkainen, Jussi
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 109 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Kansallisen tapahtuman markkinointiviestintä alueellisella tasolla : Case Asuntomessut Mikkeli 2017 

   Parkkinen, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin kaupunki järjestää kesällä 2017 Asuntomessut yhteistyössä Suomen Asuntomessut Osuuskunnan kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Mikkelin Asuntomessutoimisto. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vuodelle 2017 ...
  • Osaamiskartoitus esimiestyön kehittämisen tukena 

   Rantanen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toteutunut tutkimuksellisena kehittämistyönä, mikkeliläisessä palveluasumisyksikössä. Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tehdä osaamiskartoitus, joka kohdentuu esimiestyön osaamiseen. Osaamiskartoituksella ...
  • Uudet markkinoinnin muodot uusien asiakasryhmien tavoittamisessa : Mikkelin Teatteri 

   Mäkinen, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda esiin uusia markkinoinnin muotoja, joiden avulla tavoitetaan nuorempiin ikähaarukkoihin kuuluvia kohderyhmiä. Työni toimeksiantajana oli Mikkelin Teatteri, jonka perinteinen kohderyhmä ...
  • Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa 

   Laurila, Niina; Auvinen, Irene; Chaurand-Mendez, Giovanni; Gråsten, Jonne; Hiltunen, Yrjö; Kainulainen, Johanna; Kettunen, Henri; Kotanen, Juho; Laurila, Niina; Lempinen, Hannele; Poutiainen, Hannu; Ranta-Korhonen, Tuija; Soininen, Hanne; Sormunen, Arto; Thil, Salla; Mikkelin ammattikorkeakoulu
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 86 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Biosuodattimet metsätalouden vesiensuojelussa 

   Joensuu, Samuli; Karosto, Kalle; Kontinen, Kati; Lukkarinen, Laura; Ranta-Korhonen, Tuija; Seppäläinen, Sari; Soininen, Hanne
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 85 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Materiaalia lisäävä valmistus 

   Bruun, Markus; Hokkanen, Mikko
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 84 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Materiaalia lisäävä valmistus antaa suunnittelijoille mahdollisuuden suunnitella tuote tarpeeseen ilman perinteisten menetelmien rajoituksia. Tulevaisuudessa materiaalia lisäävä valmistus tulee yleistymään huomattavasti, ...
  • Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä - vuosijulkaisu 2016 

   Soininen, Hanne; Kontinen, Kati; Dufva, Kari; Mikkelin ammattikorkeakoulu
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 82 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolisen koulutuksen lisäksi soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kanssa verkostoitunutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä monipuolisia palveluja. Mikkelin ...
  • Digitaalisuudella tuottavuutta työelämään 

   Aaltonen, Heli; Hirvonen, Jonne; Korhonen, Maija; Ollanketo, Anna; Rossi, Anna-Mari; Tiljander, Petteri; Torniainen, Anna-Maija
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 81 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yrityksiltä vaaditaan uusiutumiskykyä ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Yritykset hakevat uusia ratkaisuja ja tehokkuutta toimintaansa, kun samaan aikaan työntekijöiden hyvinvointi nousee ...
  • Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta 

   Kuukka, Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. ...
  • Laadun vuoksi III : Mikkelin ammattikorkeakoulu laadunhallinnan kehittäjänä, vuodet 2013–2016 

   Nykänen, Marjo; Voutila, Susanna
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 83 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) laatujärjestelmää on vuosien mittaan osaltaan kehitetty myös tuottamalla itse laatujulkaisuja ja osallistumalla yhteistyöjulkaisuihin muiden korkeakoulujen edustajien kanssa. Kautta ...
  • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

   Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...
  • Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille 

   Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja ...
  • Taloudellinen ja ekologinen kestävyys hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa 

   Laaksonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden opetusta hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Koulutuskeskus Salpaus. Työllä selvitettiin, ...
  • Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla työhyvinvointia 

   Valtola, Pirkko; Hämäläinen, Paula; Tuovinen, Tiina; Järvikukko, Lahja; Ylönen, Merja
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 80 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yritystoiminta Etelä-Savossa on runsasta ja se on hyvin pk- valtaista toimintaa. Majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoavat mikro- ja pk-yritykset ovat usein perhelähtöisiä yrityksiä ja ulkopuolista työvoimaa on käytössä ...
  • Puun modifioinnin kehittäminen : PUMOK 

   Paajanen, Olli; Peura, Juho; Turunen, Hannu
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 79 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   PUMOK-hankekokonaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa kestävien, öljyillä ja vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti. Hankkeissa kehitettiin Mamkin puutekniikan oppimis- ja tutkimusympäristöä ...
  • Oikeudet ja velvollisuudet Kansalaisarkiston tiedonhallinnassa 

   Voutilainen, Tomi; Galkin, Denis
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 108 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on laadittu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Digitalia -hanketta. Tutkimuksen ...