- Selaus nimekkeen mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu

  • 0 – 18-vuotiaiden lihavuuden hoitomenetelmät. Kirjallisuuskatsaus 

   Eerola, Emmi; Juntunen, Enni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 0 – 18-vuotiaiden lasten lihavuuden hoitomenetelmiä aikaisem-pien kansallisten ja kansanvälisten tutkimusten pohjalta. Tavoitteena oli koota tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille, ...
  • 1-2 vuotiaiden lasten ruokailu : Vanhemmat verkossa 

   Heikkinen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kahta internetissä toimivaa keskustelupalstaa, joissa käsitellään asioi 1-2 vuotiaiden lasten ravitsemusta ja ruokailua sekä niistä heränneitä ajatuksia ja ongelmia. Tavoitteena on, selvittää ...
  • 110 kV alueverkon elinkaari 

   Puranen, Tuomas; Ojakaski, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö selvittää 110 kV alueverkon elinkaaren alkaen uuden linjan tarpeellisuuden pohtimisesta aina sen purkamiseen asti. 110 kV jännitetasolla sähkönsiirto on jo useita vuosia säilynyt samankaltaisena ...
  • 12 kV:n kytkinlaitoksen kennon mo- dernisointi 

   Haikala, Aapo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Finnsementti Oy:n Lappeenrannan tehtaalla tehtävää kytkinlaitoksen kennon modernisointia. Työn tarkoituksena oli kertoa uusittavista laitteista, niiden toiminnasta ja merkityksestä ...
  • 20 kV sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma 

   Vaarasuo, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella 20 kV sähkönjakeluverkkoon muutoksia ESE-Verkko Oy:lle. Sähkönjakeluvarmuus ja hyvä sähkön laatu ovat tärkeimmät tekijät verkkoyhtiön toiminnassa, joihin pyrittiin löytämään ...
  • 20kV:n kojeiston modernisointi : Opinnäytetyö 

   Liimatainen, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on rakentaa toimiva relesuojausjärjestelmä joukkotuotanto puolelle Metso Founriesin valimolle 20kV:n kojeistoon. Releitä lisätään kahteen kennoon ja vanhat ensiöreleet ohitetaan ja poistetaan ...
  • 24Vdc s yöttöjen standardisointi ja toteutus 

   Allas, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli luoda Talvivaaralle standardi 24V tasasähkösyöttöjen toteutusta varten. Standardiin tuli suunnitella toteutus varmennussyöttö kenttäväyläkoteloille, jonka tarkoituksena oli ...
  • 3CX PBX : IP-puhelinvaihde 

   Immonen, Tuomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli 3CX PBX puhelinvaihdejärjestelmän tutkiminen, asentaminen ja konfigurointi Mikkelin ammattikorkeakoululle. Päätavoite oli testata ilmaisen 3CX PBX puhelinvaihteen toiminta, hyödyllisyys ...
  • 3D-KATSELUOHJELMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VIVA3-HANKKEELLE 

   Pukero, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 3D-mallien katseluohjelma Mikkelin ammattikorkeakou-lun VIVA3-hankkeelle Microsoftin XNA Frameworkin avulla . Lisäksi tarkoituksena on selvittää kuinka Microsoftin XNA Frameworkin ...
  • 3D-mallintaminen virtuaalistudiotekniikalla : Päämajapatsaan mallintaminen 

   Kettula, Timo; Rantanen, Kimmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli selvittää pienen ja keskisuuren mallin mallinnus virtuaalistudiotekniikalla niin, että käytössä on vain digitaalikamera, kuvankäsittelyohjelma sekä 3D-mallinnusohjelma. Selvityksessä käy-timme apuna ...
  • 3D-tulostin 

   Jaatinen, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää onko PLA- tai ABS-muovia käyttävän 3D-tulostimen rakentaminen taloudellisesti järkevä vaihtoehto valmiin tulostimen ostamiselle. Tulostin suunniteltiin ja rakennettiin budjetin mukaan. ...
  • 4-sorvin pinonta- ja leikkausalueen turvalaitepäivitys 

   Jaskari, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella turvalaitepäivitys Metsäliitto Osuuskunnan Suolahden koi-vuvaneritehtaan 4-sorvin pinonta- ja leikkausalueelle. Tarve turvalaitepäivityksen tekemiseen tuli alue-hallintoviraston ...
  • 7-nimisen joen taajamavaluma-alueet ja niiden aiheuttama kuormitus 

   Lampinen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka keräävät mukaansa ravinteita ja muita epäpuhtauksia maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta. Viime vuosina lisääntyneiden rankkasateiden ...
  • 70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS : As Oy Hyötyyn-Salpa 

   Maaranen, Veli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia As. Oy Hyötyyn- Salpa asuinkerrostalon LVI- saneerausvaihtoehtoja ja niistä muodostuvia kustannuksia. Tavoitteena oli selkeyttää asuinkerrostalon putkistosaneerausprojektin ...
  • 87th Store -verkkokaupan kehittäminen 

   Kulovuori, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millä tavalla 87th Store –verkkokaupan toimintaa ja markkinointiviestintää voitaisiin parantaa. 87th Store on Palokka Records oy:n verkkokauppa, jonka tuotteina on levy-yhtiön ...
  • A'la Carte lista Ravintola Talliin 

   Myllys, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työni tarkoituksena oli tehdä Ravintola Tallille uusi a’la carte lista, joka tuottaa mahdollisimman vähän hävikkiä ja annosten raaka-ainekustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tarkoituksena oli myös tehdä annosten vakiointi ...
  • Aaltopahvitehtaan ilmastoinnin modernisoinnin suunnittelu 

   Jääskeläinen, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Stora Enson Heinolan aaltopahvitehtaan tuotantotilojen ilmastoinnin modernisointi. Ilmastointi käyttää 500 V moottoreita, joille tulee syöttö 6 kV/500 V muunta-molta, josta ...
  • Aamuryhmän toiminnan merkitys päihdekuntoutuksessa 

   Käyhkö, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yhteisö tukee päihteistä irrottautuvaa kuntoutujaa. Selviytymisessä merkittäväksi muodostuu yhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet. Hoidollisten ryhmien yhtenä tavoitteena on vuorovaikutustaitojen lisääminen. Tämän ...
  • ABC KUORTIN YMPÄRISTÖASIAT : Energiankulutus ja vedetön siivous 

   Marttinen, Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada henkilökunta tekemään työnsä energia ystävällisemmin ja ekologisemmin. Toiminnassa ei saa unohtaa asiakastyytyväisyyttä ja henkilökunnan palvelutehokkuutta. Tavoitteena ...
  • ACCELERATOR BASED GAME PROGRAMMING ON ANDROID MOBILE PHONE 

   Yuan, Yifan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Today mobile phones play a more and more important role in our daily life. Not only because of the function of communication but because of the new features of the smart phones today. People use smart phones because smart ...