• Dialogin kirjoittaminen ja ohjaaminen 

   Manninen, Erik (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkitaan dialogia käsikirjoittajan ja ohjaajan näkökulmasta. Produktiivinen osio on Puhun -lyhytelokuva, jossa dialogi on keskeisessä osassa. Elokuva kertoo mainostoimistossa työskentelevästä tytöstä, joka ...
  • Digitaalinen maalaus kuvittajan työkaluna 

   Lukka, Katri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään digitaalista maalausta kuvittajan työkaluna. Opinnäytetyön tavoitteena oli jäsentää digitaalisen maalauksen mahdollisuuksia kuvitus-projektin kautta. Opinnäytetyössä digitaalista maalausta ...
  • Digitaalinen restaurointi ja sen haasteet 

   Vänskä, Veini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite on selventää restauroijan työnkuvaa elokuvien digitaalisen restauroinnin parissa. Tutkimuksessa syvennyn myös pohtimaan digitaalisessa restauroinnista esille nousseita kysymyksiä. Restauroijan roolia ...
  • Digitaalisen animaation toteutus 

   Pirhonen, Joona (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee digitaalisen animaation luontia. Valmis video toimii lyriikka- tai musiikkivideona videon tilaajalle, Volucrine-yhtyeelle. Työssä keskitytään lähinnä animaation tekemiseen yksin; kuinka se toteutetaan ...
  • Dokumentaarisen TV-sarjan leikkaus 

   Villikka, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään dokumentaarisen TV-sarjan leikkauksen eri työvaiheisiin aina käsikirjoituksen purusta julkaisuvalmiiseen teokseen asti. Työn produktiivinen osio on Komediasirkukselle toteutettu kahdeksanosaisen ...
  • Dokumenttielokuvan ennakkosuunnittelu 

   Kolppo, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan dokumenttielokuvaa ja sen ennakkosuunnittelua. Ennakkosuunnittelu on ensimmäinen ja tärkein osa dokumenttielokuvan valmistuksessa. Pohjana tälle tutkimukselle sekä produktiivisena työnä toimii ...
  • Dokumenttielokuvan esituotannon haasteet media-alan opiskelijan näkökulmasta 

   Salminen, Jussi-Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään dokumenttielokuvan esituotantoa. Opinnäytetyön produktiivinen osio on Kreikassa kuvattu dokumenttielokuva, jonka työnimenä toimi tuotannon aikana ”Sýntagma Error”. Opinnäytetyön tavoite ...
  • Dokumenttielokuvan kuvauksen haasteet : CASE: Syntagma Error 

   Haverinen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään dokumenttielokuvan kuvaamista ja sen tuomia haasteita. Opinnäytetyön produktiivinen työ on Syntagma Error -niminen dokumenttielokuva. Se kertoo kahdesta kreikkalaisesta nuoresta ja heidän ...
  • Dokumenttielokuvan ohjausprosessi 

   Tanttari, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Dokumenttielokuva on eräs elokuvan lajityyppi, ja siinä hyödynnetään samoja ilmaisun keinoja kuin fiktiivisessä elokuvassakin. Elokuvan teossa hyödynnetään tiettyjä tekniikoita ilmaisun keinoina. Useat niistä ovat erittäin ...
  • DSLR - KAMERAN KÄYTTÖOMINAISUUDET MUSIIKKIVIDEOTUOTANNOSSA 

   Rajala, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä pientuotantomusiikkivideossa. Työn painopiste on esittää DSLR-kameran ominaisuuksia, joita tulee ottaa huomioon kuvatessa kyseisellä kameralla. Työssä ...
  • E-kirjan kannen ja kuvituksien suunnittelu ja toteutus 

   Turró, Andrei (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tutkii e-kirjan kannen ja kuvituksien suunnittelua ja toteuttamista sekä vastaa kysymykseen: Kuinka vastata e-kirjan kuvitustushaasteisiin asianomainen teknologia huomioiden? Työn on tilannut Hourglass ...
  • Eklektinen elokuva 

   Lintunen, Erik (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Taiteenlajeista eklektismi on selvimmin havaittavissa elokuvassa. Kuvailmaisu rajauksineen ja sommitteluineen juurtuu kuvataiteesta ja valokuvauksesta. Käsikirjoitus on sukua kirjallisuudelle. Näyttelijän työn metodit ovat ...
  • Elokuva- ja tv-alan vuokraamotoiminta 2015 

   Halinen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan elokuvakaluston vuokraamoiden toimintaa Suomessa. Työssä käsitellään alan vuokraamoiden lähtökohtia, erilaisia toimintaskenaarioita sekä tärkeimpiä periaatteita. Produktiivisena ...
  • Elokuvaajan rooli lyhytelokuvatuotannossa 

   Jaatinen, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään elokuvaajan työtehtäviin lyhytelokuvatuotannossa. Työn produktiivinen osio on Hissi -lyhytelokuva, joka on toteutettu osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän opintoja. Työ avaa ...
  • Elokuvaajan työkalut 

   Salminen, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö Elokuvaajan työkalut tutkii kuvaajan vastuualueita ja hänen käytössään olevia kerronnallisia ja teknisiä työkaluja. Tavoitteena on esittää erilaisia työkaluja ja työtapoja, joilla kuvaaja voi sopeutua eri ...
  • Elokuvan käsikirjoittaminen : suunnittelu ja toteutus 

   Kuoppamaa, Jonne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjoittaa käsikirjoitus aina ideasta valmiiseen tuotokseen. Tavoitteena oli käydä läpi, mitä kaikkea toimiva käsikirjoitus vaatii, jotta valmiina versiona se on hyvä ja helposti ...
  • ELÄMÄNTYYLIKSI YRITTÄJYYS : MARKKINATUTKIMUS CASE DORINGO KY 

   Kuittinen, Seppo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oleva ”Elämäntyyliksi yrittäjyys” sisältää Doringo Ky:n toi-mintamahdollisuuksien selvittämisen joko ulkoisen tai sisäisen yrittäjyyden kautta. Ensisijaisena tavoitteena oli löytää mahdollisuus ...
  • Erikoistehosteet Mobiilipeliin 

   Levonen, Ilja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa erikoistehosteet Blackland Games mobiilipeliin työnimeltään Planet Defender. Tehosteet luodaan Unity-pelinkehitystyökalulla käyttäen moottorista löytyviä particle emittereitä. Tehosteiden ...
  • ESIMIEHEN ROOLI PEREHDYTYKSESSÄ : CASE: TYÖNTEKIJÄN OPAS TIGER STORES OY:LLE 

   Uotinen, Annukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön produktiivisen työn aiheena oli tehdä perehdyttämisen tueksi laadittava Työntekijän opas Tiger Stores Oy:lle. Kansion tarkoituksena on toimia kattavana tietolähteenä Tigerin myymälähenkilökunnalle. Opas kattaa ...
  • Esisuunnittelu ja animatic niin metsä vastaa -lyhytanimaatiossa 

   Pölkki, Ronja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö kattaa Niin metsä vastaa -animaatioprojektin suunnittelu- ja esituotantovaiheet. Opinnäytetyössä tutkitaan myös animaticin ja konseptisuunnittelun vaikutusta animaatioprojektin tuotantoon. Opinnäytetyön ...