- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 0–3-VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VANHEMMUUDESTA JA JOENSUUN PERHEENTALON TOIMINNASTA 

   Väisänen, Henna; Oinonen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Nykyajan vanhemmuus on tasapainottelua yhdessä työelämän haasteiden ja yhteiskunnan hektisyyden kanssa. Tuoreiden tutkimusten mukaan vanhemmat kaipaavat yhä enemmän tukea omaan vanhemmuuteensa. Tämän vuoksi perhetyö on ...
  • 0–5-VUOTIAIDEN LASTEN TASAPAINON KEHITYS JA SEN TUKEMINEN LEIKKIEN JA HARJOITTEIDEN AVULLA : Liikunnallisen toimintapäivän kehittäminen Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 

   Rantajääskö, Hannastiina; Tissari, Pirita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tärkeä oppimisen perustekijä on motoriikka. Lapsen normaali kehitys vaatii tietyn määrän liikuntaa, ja lapsen kehityksessä liike on avain oppimiseen. Tasapaino on perusta kaikelle liikkumiselle. Tasapaino on yksi tärkeä ...
  • 0–6-VUOTIAIDEN LASTEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN KIVUN ARVIOINTI JA KIVUNHOITOMENETELMÄT : Kotihoito-opas lasten vanhemmille 

   Hallikainen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Pienten lasten kipua on tutkittu viimeisten kymmenen vuoden aikana huomattavasti aiempaa enemmän. Tutkimuksista on käynyt ilmi, että lasten kivunhoito on jäänyt puutteelliseksi ja siten myös kotona tapahtuva kivunhoito on ...
  • 1-3 -vuotiaan lapsen kivunhoito : Opaslehtinen toimenpiteeseen tulevan lapsen vanhemmille 

   Huohvanainen, Noora; Parjanen, Matleena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Lapset tuntevat kipua samalla tavalla kuin aikuiset. Lapsen pelko ja jännitys voivat purkautua kipuna, jolloin pelkästään kivunlievitys lääkkeellisin menetelmin ei helpota tilannetta. Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen ...
  • 1-6 -VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS : Ohjevihkonen lasten vanhemmille 

   Voutilainen, Annukka; Könttä, Anu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapsen alaraajojen ja jalkojen kasvu ja kehitys jatkuu aina kouluikään saakka. Lapsen alaraajojen kehitys on monimuotoinen prosessi, jonka aikana vanhemmille saattaa syntyä huoli lasten jalkojen normaaleista asennon ...
  • 12-KYTKENTÄINEN EKG-REKISTERÖINTI : Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Härkönen, Juuso; Tarkkonen, Miska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   EKG-rekisteröinti on tavallisin ja laajalti käytössä oleva sydämen tutkimusmenetelmä ja rekisteröinnin ottaminen kuuluu sairaanhoitajan perustaitoihin. Rekisteröinnillä tulkitaan sydämen sähköistä toimintaa, mutta sydämen ...
  • 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten sijoittamismotivaatioon vaikuttavat tekijät 

   Kurttila, Sampo (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten sijoittamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja tuottaa Danske Bankille uusia näkökulmia tutkimuksen kohderyhmän tavoittamiseksi. Lisäksi tavoitteena ...
  • 1800-luvun hirsitalon korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen 

   Halonen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Työn lähtökohtana on tutkia 1800-luvun rakentamista ja vanhojen rakennusten korjaustoimenpiteitä nykyaikana. Työn alkuvaiheessa esitetään rakennusfysikaalisia laskentakaavoja, joiden avulla kyetään selvittämään ...
  • 1930-luvulla rakennetun hirsirakennuksen muutostyösuunnitelma 

   Kanninen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on tehty muutostyösuunnitelma 1930-luvun loppupuolella rakennetun VR:n asemarakennuksen huoneiden käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Kohde on nykyisin yksityisessä omistuksessa ja rakennuksen käyttötarkoitus ...
  • 1930-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon korjaussuunnitelma ja korjausten vaikutus E-lukuun 

   Asikainen, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa 1930-luvulla rakennetulle hirsirunkoiselle omakotitalolle korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelma piti sisällään märkätilan ja keittiön lisäämisen rakennukseen, kylmän ullakkotilan muutoksen ...
  • 1960-LUVUN PIENTALON KUNTOTARKASTUS JA KORJAUSSUUNNITELMA 

   Malinen, Miska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä perehdytään 1960-luvun pientalon rakennusmateriaaleihin, rakennustapoihin ja rakenteisiin. Opinnäytetyössä tehtiin myös kuntoarvio 1964 valmistuneeseen yksikerroksiseen, puurunkoiseen pientaloon. ...
  • 1970-luvun pientalojen ominaispiirteet ja kuntotarkastus 

   Rössi, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1970-luvun pientalorakentamiseen ja kyseisen aikakauden rakennusten ongelmakohtiin. Osana opinnäytetyötä suoritettiin kuntotarkastus vuonna 1974 rakennetulle yksikerroksiselle, puurunkoiselle ...
  • 1970-luvun rivitalokiinteistön riskirakenteita ja rakennustekniset tutkimukset 

   Ikonen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 1973 rakennetun rivitalokiinteistön kunto aistinvaraisin menetelmin, minkä tukena olivat mittalaitteet. Pintalämpömittarilla saatujen alhaisten lämpötilojen ...
  • 1980-LUVUN RIVITALOJEN SOKKELEIDEN KOSTEUSVAURION KORJAUS 

   Nuutinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kertoa kosteus- ja homevaurioituneen valesokkelin raken-teen korjauksesta sekä laskea niistä syntyvät kustannukset. Tavoitteena oli myös suunnitella sisä-puolinen remontti kohteen ...
  • 2D Game Development With Unity 3D : Case study: Icemare 

   Saarelainen, Taavi; Pakarinen, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis is to study the functionality of third party 2D frameworks with the Unity game engine. The thesis discusses the advantages and disadvantages these frameworks have. A series of performance tests were ...
  • 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • 3-6-vuotiaan lapsen kohtaaminen terveyskeskuksen vastaanotolla 

   Treuthardt, Niina; Sutinen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Lastenhoitotyö on haastavaa ja vaatii erityisosaamista. Lapsi ei aina kykene ilmaise-maan itseään kehitysvaiheensa vuoksi niin, että kaikki hänen oireensa, tuntemuksensa ja toiveensa tulisivat ymmärretyiksi. Kohtaamiset ...
  • 3D modelling and Virtual Reality as a Tool for Presenting Architecture to a Customer 

   Mosunova, Mariia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, modern technologies are becoming more and more developed and they are used in different fields. Virtual reality is a new technological boom. Subsequently, it is possible to combine virtual reality and the design ...
  • 3D-elokuva äänisuunnittelijalle - uhka vai mahdollisuus? 

   Tigerstedt, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-elokuvaa äänisuunnittelijan näkökulmasta ja tutkitaan kolmiulotteisen äänen toteuttamista nykyisellä teknologialla. Tavoitteena on kartoittaa perinteisen ja 3D-elokuvan äänisuunnitteluprosessien ...
  • 3D-formaatin testaus suomalaisen luontodokumentin visuaalisena lisänä 

   Niiranen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisessa luonnossa toteutettavaan 3D-luontodokumentin tuotantoon. Työ tarkastelee kolmiulotteisen luontodokumentin kuvausvaihetta ja sen vaikutuksia valmiiseen dokumenttiin nostaen esille ...