- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Examining Effects of Shelf Ready Packaging on Brand Knowledge Based on the Example of Torgovy Dom Yarmarka 

   Kovaleva, Uliana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The intense competition induces companies to make effort to distinguish their products from the market alternatives, which is to a certain extent facilitated by packaging. In the meantime, the demand on Shelf Ready Packaging ...
  • COPD-potilaan toimintakyvyn edistäminen erikoissairaanhoidossa 

   Rippinen, Liubov; Viinikka, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä aiemmin tutkittua tietoa COPD-potilaiden toimintakyvyn edistämisestä erikoissairaanhoidossa ja tuottaa kerättyjen tietojen perusteella tarkistuslistatyyppinen tuotos osastolle ...
  • Moniammatillisuus hoitotyössä : Carean Ensio-työryhmän yhteistyötahojen kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä nuorisopsykiatriassa 

   Viitakare, Heli; Putkonen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Carean Ensio-työryhmän kanssa yhteistyötä tekevät työntekijät kokevat moniammatillisen yhteistyön toimivan ja miten he yhteistyötä kehittäisivät. Kysely ...
  • Ripekuljettimen ja pystynostimen huolto- suunnitelma 

   Tuomi, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia huoltosuunnitelmat ripekuljettimelle ja pystynostimelle Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitokselle avuksi tulevaisuuden huoltoja varten. Ripekuljetin ja pystynostin ovat kriittisiä ...
  • Organisaatiomuutoksen vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin 

   Molander, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on yrityskaupasta johtuvan organisaatiomuutoksen vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ...
  • Miksei vieläkään IPv6? 

   Wahlman, Teppo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   IPv4-verkkoprotokollan korvaajaksi suunniteltu IPv6 on tehnyt tuloaan jo kaksi vuosikymmentä. Protokollan uudistusta on ajettu ennen kaikkea IPv4:n niukan osoiteavaruuden takia, joka ei enää pysty nykypäivänä vastaamaan ...
  • Kouvolan Ydinkeskusta ry:n verkkolaskutuksen käyttöönotto 

   Heikari, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkin opinnäytetyössä verkkolaskutuksen käyttöönottoa, verkkolaskutuksen hyötyjä sekä kustannuksia. Päivitän Kouvolan Ydinkeskusta ry:n laskutusohjelman ja asennan uuden version, jonka avulla yhdistys voi jatkossa lähettää ...
  • Inkontinenssihoitoa paremmaksi TENA Identifi -sähköisen arviointijärjestelmän avulla 

   Soikkeli, Anni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin TENA Identifin -sähköisen arviointijärjestelmän käyttöä ja sen vaikutusta vanhuksen elämänlaatuun. Tutkimusmenetelminä käytettiin TENA Identifin testaamista käytännössä ja tutkimuksen lopuksi ...
  • Yhteisöllisen liikunnan merkitys suomalaiselle miehelle : Kyselytutkimus kotkalaiselle jalkapallojoukkueelle 

   Hartikainen, Iina; Marttonen, Piia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä yhteisöllinen liikunta merkitsee suomalaiselle miehelle. Tutkimuksesta käy ilmi, mitä joukkueliikunta suomalaiselle miehelle antaa ja miten se vaikuttaa tämän hyvinvointiin ...
  • Sähköisen markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle : Case: Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen 

   Kerola, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle. Toimeksiantajana toimii Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen. Toiveena oli markkinointiviestinnän siirtäminen verkkoon. ...
  • Aurinkosähkökantosiipikilpaveneen elektroninen säätöjärjestelmä 

   Mankki, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun venetekniikan koulutusohjelmassa on kehitetty aurinkoenergialla toimivia veneitä tarkoituksena oppimisen lisäksi osallistua kansainväliseen aurinkoveneiden kilpailuun Hollannissa. Tällä ...
  • Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta monitoimittajaympäristössä 

   Säyriö, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan teo-riaan, sekä SAML-protokollaan niin laajasti, että opittujen tietojen avulla oli mahdollista toteuttaa Kuntalaistili-sovellukseen ...
  • Urheiluseuran toimintatapojen kehittäminen ja jäsenten aktivoiminen vapaaehtoistyöhön : Case Kouvola Rock n Rollers 

   Koskinen, Salla (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja uudistaa roller derby -seura Kouvola Rock n Rollers ry:n toimintatapoja. Ongelmakohdiksi havaittiin erityisesti sisäinen viestintä ja työn kasaantuminen muutamien aktiivisten ...
  • Implementation of CSR Policies by Russian Oil Companies 

   Bagdasaryan, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The importance of natural resources and of the oil industry in particular in post-soviet Russia is beyond a shadow of a doubt. However, the nature of this industry poses a threat to the environment and the society. The ...
  • Facebookin käyttöohjeistus Kouvolan matkatoimistolle 

   Karppinen, Jennina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebookin käyttöoppaan luomista matkailualan yrityk-selle. Opinnäytetyön case-yritys on Kouvolassa sijaitseva Kouvolan matkatoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen Facebookin ...
  • Logistiikan rooli kriisinhallinnassa 

   Perätalo, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys millä tavoin logistiikka toimii osana kriisinhallintaa, sekä mitä humanitaarinen toimitusketju tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Ennen humanitaariseen logistiikkaan ...
  • Rudolf Steinerin ravinto-oppi nykypäivän varhaiskasvatuksessa 

   Vainio, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö perustuu Rudolf Steinerin aikanaan esittämiin teorioihin ja tietoihin. Työssä on käytetty Steinerin esitelmiä teoriapohjana. Työssä tutkittiin, miten nykypäivän varhaiskasvatuksessa Päivänkehrän steinerpäiväkodissa, ...
  • Ro-ro-laitteiden huolto ja tarkastus 

   Tynkkynen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Service Champions Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ro-ro-laitteiden huoltoon ja tarkastuksiin aluksilla yhtiön asentajien kanssa kesän 2016 aikana. Isossa osassa ...
  • The Employability of Foreign Graduates in Finland 

   Adam, Abdurasak; Adam, Abdurasak (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Internationalization of higher education was the agenda of the Finnish higher education to attract foreign talents who come as international students thereby creating an international environment for study and work. Every ...
  • Automatic Monitoring Computer System and Network : Cyberlab Alarm Forwarding 

   Sharin, Mikhail (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The main objective of this bachelor’s thesis was to explore a possibility to perform ICTLAB sensor and server monitoring. The main goal was to study the network monitoring topic and configure one of the most popular ...