- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • Tuftattu matto lastenhuoneeseen : Sisustuselementistä leikin välineeksi 

   Mansikkamäki, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiili- ja vaatesuunnittelu MANSIKKAMÄKI, NINA Tuftattu matto lastenhuoneeseen: Sisustuselementistä leikin välineeksi Opinnäytetyö 59 sivua ...
  • Yksikomponenttisen polyuretaanivaahdon soveltuvuus veneisiin 

   Ikonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Polyuretaanit ovat hyvin monipuolisia polymeerejä. Monipuolisuudesta johtuen polyuretaaneilla on useita erilaisia olomuotoja. Niitä käytetään esimerkiksi maaleissa, laakereissa ja patjoissa. Opinnäytetyössä selvitetään, ...
  • QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME 

   Paavilainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista ...
  • GRAAFINEN ILME JA VERKKOSIVUT ÄHTÄRIN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYKSELLE 

   Pitkälä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, voivatko verkkosivut toimia maantieteellisesti riippumattomana, keskeisenä yhdyskanavana yhdistyksen sisällä. Verkkosivut sisältävät tyypillisen sisällön lisäksi kokoajan kasvavan ...
  • ATK-projektin läpivienti 

   Pöyhiä, Tuula (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytteessä tarkastellaan atk-projektin läpivientiä ja järjestelmän käytettävyyttä. Tutkimuksen kohteena on selvittää toimeksiantajan kannalta uuden tulospalveluohjelman hankkimista rakentamalla ja räätälöimällä ...
  • Using Experiences Earned in a Foreign Assignment - Case L4 Project, Stora Enso 

   Lipsanen, Tanja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Expatriation, sending employees for an international assignment, has become more popular in Finland within the last twenty years. The phenomenon has been studied much, however there is a lack of studies that focuses on ...
  • Instrumentoinnin koestusohje 

   Sunila, Arto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Prosessiautomaation instrumentoinnissa on jo hyvän aikaa käytetty HART-protokollaa hyödyntäviä, ns. älykkäitä lähettimiä. Kuitenkin vasta viime vuosina tätä ominaisuutta on alettu hyödyntää käyttöönotossa ja koestuksessa. ...
  • Rikosasioiden kirjallinen menettely Heinolassa : Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen näkökulma 

   Sovasto, Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Julkishallinto ja juridiikka SOVASTO, LEENA Rikosasioiden kirjallinen menettely Heinolassa Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen näkökulmat Opinnäytetyö 32 sivua Työn ...
  • KERTAKÄYTTÖISET SALASANAT TIETOVERKOISSA 

   Pienmunne, Juhamatti; Paulow, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan RSA SecurID -tuoteperhettä ja kertakäyttösalasanajärjestelmän toimintaa tietoliikennelaboratorio-olosuhteissa. RSA SecurID on julkiseen avaimeen perustuva salausjärjestelmä, ...
  • "Älkää hölmöt polttako" - Kuudesluokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia tupakoinnista 

   Piispa, Mervi; Liikkanen, Mervi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa kuudesluokkalaisten tupakointitavoista, tupakkakokeiluista sekä asenteista tupakointia kohtaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten tupakointiin ...
  • Ryhmäytyminen yläkoulun seitsemäsluokkalaisten kuvaamana 

   Pitkänen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yläkouluun siirtyminen on tavallisesti nuorelle uusi ja jännittävä asia. Murrosiän kynnyksellä oleva nuori on usein epävarma itsestään sekä yksilönä että osana yhteisöä, ja se osaltaan voi vaikeuttaa uuteen kouluympäristöön ...
  • Virkistystoimintaa dementoituville vanhuksille vanhainkodissa 

   Kaisa, Karhu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laitosvanhuksille hyvää mieltä, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia sekä ryhmään kuulumisen, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen tunteita, tässä ja nyt. Pitkän tähtäimen ...
  • Hiontapöydän suunnittelu 

   Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...
  • Tv-mainos muuttaa nettiin 

   Rekiaro, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vasta kun Suomessa on juuri siirrytty analogisesta televisiosta digitaaliseen, on luvassa lukuisia isompia muutoksia. Videosisällöt ovat siirtymässä Internetiin, samoin kuin mainonta – eli sinne missä ihmiset nykyään eniten ...
  • VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN SADUTUSMENETELMÄÄ KÄYTTÄEN : - kohderyhmänä kehitysvammaiset lapset 

   Tolvanen, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka sadutus-menetelmä voi vaikuttaa kehitysvammaisten lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen. Siinä perehdyttiin kehitysvammaisen lapsen ja aikuisen sekä harjaantumisluokan ...
  • Terveyskasvatusmateriaali tupakasta ja tupakoinnin fysiologisista vaikutuksista 13-vuotiaille : Opinnäytetyö 2009 

   Lahtinen, Minna; Korjala, Henni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kouluissa pidetään tupakkavalistusta kahdeksannelta luokalta alkaen. Osa nuorista kokeilee tupakkaa kuitenkin jo aikaisemmin. Tässä opinnäytetyössä tehtiin terveys-kasvatusmateriaali tupakan aineista ja tupakoinnin ...
  • Valtakunnallisen mallin mukaisen hoitotyön yhteenvedon käyttöönoton suunnittelu ja toteutus Kouvolan pääterveysaseman osasto kahdelle 

   Hirvi, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa valtakunnallisen mallin mukaisen hoitotyön yhteenvedon käyttöönotto Kouvolan pääterveysaseman osasto kahdella sekä muokata hoitotyön yhteenveto osasto kahden ...
  • "Global Festival", Tutkimus monikulttuuristen teemojen käsittelemisestä nuorten teema-tapahtumassa 

   Unkuri, Ninja; Savolainen, Hanna-Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   "Global Festival" on laadullinen tutkimus monikulttuurisuuden käsittelemisestä nuorille suunnatussa teema-tapahtumassa. Nuoret pääsivät osallistumaan avoimeen monikulttuurisuus-iltaan nuorisokerholla, jossa toteutettiin ...
  • IKÄÄNTYNEIDEN PSYKOSOSIAALISEN RYHMÄTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN ANJALANKOSKELLA 

   Niskanen, Johanna; Kitunen, Anne; Reiman, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käynnistää psykososiaalisen tuen ryhmät yksinäisyydestä kärsiville yli 65-vuotiaille anjalankoskelaisille kotihoidon, tukipalveluiden ja omaishoidon sekä ympärivuorokautisen tilapäishoidon ...