"maahanmuuttajat" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Haasteita ja iloja 

   Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Minulla on ollut ilo ja kunnia olla SATU-koulutuksen vastuuopettajana koko sen elinkaaren ajan eli 15 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut niin haasteita kuin iloja. Tämä matka on ollut molemminpuolinen täydennyskoulutus, ...
  • Harjoittelulla varmuutta sairaanhoitajuuteen 

   Nylund, Arja; Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Harjoittelu oli perus- ja ammattiopintojen lisäksi pakollinen ja kiinteä osa koulutusta (Turun ammattikorkeakoulu 2016). Osa harjoittelusta toteutui ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, ...
  • Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille nyt myös verkossa 

   Hirard, Tiina; Stenberg, Heidi (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavan Korkeakoulutus ja -tutkimus 2030 -visiotyön mukaan korkeakoulutuksen tulisi olla kaikkien saatavilla ja joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä (Opetus- ja ...
  • Lastenneuvolan ryhmäneuvonnan vuosikello maahanmuuttajaperheille 

   Sipilä, Heidi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää, mihin lastenneuvolan ja terveyden edistämisen aihealueisiin maahanmuuttajaperheet tarvitsevat lisää tietoa ja tukea. Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää maahanmuut ...
  • Maahanmuuttajien kotoutuminen : arki ja terveys 

   Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomessa maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kulttuurinen moninaisuus on Suomessa arkipäivää. Yhä useampi ammattilainen kohtaa työssään eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä. Kohtaamiseen ei ...
  • Monimuotokoulutuksen ja aikuisopiskelun näkökulmia SATU-koulutuksessa 

   Kosonen-Karesto, Liisa; Ahonen, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja hyvinvoinnin monimuotokoulutuksessa (ent. aikuiskoulutus) on toteutettu vuosien 2003–2017 aikana maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutusta. EU- ja ETA-maiden ...
  • Opettajakaarti 

   Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   SATU-koulutuksen opettajakaarti oli melkoinen. Osa opettajista oli alusta loppuun asti mukana, osa vain yhden lukukauden, osa tuli ja meni vaihdellen. Vuosiin mahtui useita opettajia, kaikki olivat erinomaisia oman ...
  • Puhutaan seksuaalioikeuksista : video maahanmuuttajille 

   Asteljoki, Sari; Mattila, Livia; Tamminen, Kaisu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Syksyllä 2017 toteutettiin seksuaaliterveysneuvontaa maahanmuuttajanaisille. Neuvonta toteutettiin osana MARJAT-hanketta (Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin). Työn tarkoitus oli ...
  • SATUMAA : satuhieronnasta hyvinvointia ja osallisuutta maahanmuuttajaperheille 

   Purosalo, Eeva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä artikkelissa perehdytään sekä kosketuksen voimaan ja mahdollisuuksiin että satuhierontaan maahanmuuttajaperheiden arjen ja hyvinvoinnin tukena. Kosketuksen on todettu aiheuttavan oksitosiinin erittymistä, mikä saa ...
  • Suun terveyden edistäminen kotoutuville maahanmuuttajille 

   Tamminen, Heini; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi -tutkimuksessa (Maamu 2012) tutkittiin, venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten terveyskäyttäytymisestä ja kokemuksista palvelujen käytöstä. Tutkimuksen perusteella huomattiin ...
  • Terveys ja hyvinvointi maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä : MARJAT-hankkeen satoa 

   Puodinketo-Wahlsten, Anu; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maahanmuuttajien taustat, tilanteet ja tarpeet ovat moninaisia ja ammattilaisilta edellytetään kykyä tunnistaa yksilöllisiä esteitä ja tarpeita. Maahanmuutto on sekä fyysisen että psyykkisen terveyden riskitekijä. ...