KoulutusalaMedia-ala

  • 2D-animaation tuottaminen Blenderissä : 2D-animointi 3D-ohjelmistolla 

   Majasalmi, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tein päättötyöni Riihimäkeläisen drag-artisti Jukka K:n esityksen tausta-animaatioksi. Esitys oli parodia vuoden 2015 euroviisuvoittajan esityksestä, minkä takia animaation ulkoasu pyrittiin kopioimaan mahdollisimman ...
  • 2D-selainpelin suunnittelu ja ohjelmointi 

   Kuusisto, Jan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö syntyi halusta ohjelmoida ja suunnitella ohjelmia, ja kiinnostuksesta peleihin, sekä tarpeesta tuottaa käytettävyyteen ja pelattavuuteen painottunut työ videopelistä; tällaisia töitä ei tämän opinnäytetyön ...
  • 3D-pelihahmo Unity-pelimoottorissa 

   Virolainen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   3D-pelihahmon luominen ja käyttöönotto on laaja prosessi, joka vaatii useiden tekniikkojen ja ohjelmistojen osaamista. Mielestäni aiheesta puuttuu kattava selvitys, jonka avulla voidaan säästää aikaa ja ymmärtää prosessi ...
  • 3D-Visualisoinnin tulostaminen 

   Arolainen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli avata 3D-tulostamisen prosessi kokonaisuudessaan. Työssä tutkittiin mitä esineen tulostaminen vaatii, mitä asioita pitää huomioida mallinnuksessa ja esineen suunnittelussa. Tutkin myös mikä ...
  • 64-bittisen digitaalisen audiotyöaseman komponenttien valintakriteerit 

   Lehtonen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2006)
   Digitaalinen audiotyöasema on audion äänittämiseen, editointiin ja toistoon suunniteltu järjestelmä, joka koostuu tietokoneen, moniraitaisen audio-ohjelmiston ja korkealaatuisen äänikortin yhdistelmästä. Tietokone voi olla ...
  • Adobe Flex ja Microsoft Silverlight sovelluskehityksessä 

   Ristivuori, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Adobe Flex:n ja Microsoft Silverlight:n välisiä eroja sekä molempien tekniikoiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tekniikat ovat hyvin samankaltaiset ja HAMK haluaa selvittää alustojen soveltuvuuden ...
  • Avoimen lähdekoodin Service Desk -sovelluksen valinta ja käyttöönotto 

   Suvanto, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää ja tutkia IT-tukipalveluissa käytettäviä tiketinhallintasovelluksia, jotka pohjautuivat avoimeen lähdekoodiin. Idea opinnäytetyölle tuli työelämässä saaduista kokemuksista ja oma kiinnostus ...
  • CAD-mallin visualisoinnin työprosessi 

   Autere, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena on selventää CAD-mallin visualisoinnin työprosessia. Työn tarjoamia ratkaisuja ja menetelmiä voidaan hyödyntää sekä CADmallin ...
  • Digitaalinen äänitys Digi 003 -työasemalla ja Pro Tools -ohjelmalla : Äänityksen valmistelu ja jälkituotanto 

   Väinölä, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ suoritettiin Hämeen Ammattikorkeakoulun multimediapajalla Hämeenlinnassa. Pajalle hankittiin loppuvuodesta 2009 digitaalista äänityskalustoa, eli Digidesignin Digi 003- työasema sekä iMactietokone, johon asennettiin ...
  • Elokuvateatteri Gildan digitalisointi : Selonteko digitalisoinnin vaikutuksista 

   Immonen, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyönä toteutetun tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää digitalisoinnin vaikutukset elokuvateatteri Gildan toimintaan. Tavoitteena oli selvittää mitä muutoksia tekniikan uudistaminen toi mukanaan. Työssä keskityttiin ...
  • HAMK Panoraamakuvasovellus : Google Maps APIa soveltaen 

   Kaikkonen, Enni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi HAMK Teknologiateollisuuden KT-keskus, Mediaverstas. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten HAMK Viestinnän tilaama, Google Maps APIa soveltava, 360 asteen panoraamakuvasovellus ...
  • HTML5 ja julkaisujärjestelmät 

   Aitta-aho, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee HTML5-kuvauskieltä ja sitä, miten sen uudet elementit toimivat kahden eri julkaisujärjestelmän, Drupalin ja Joomlan artikkeleissa. Opinnäytetyö on jaettu kahteen pääalueeseen, jotka ovat teoriaosio ...
  • Internet-sivut WordPress-julkaisujärjestelmällä 

   Saunamäki, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee WordPress-julkaisujärjestelmän käyttöä internetsivujen luomisessa. Dokumentin pääalueet on jaettu kahteen osaan, joissa ensimmäisessä kuvataan WordPress-järjestelmän keskeisimmät ominaisuudet ...
  • IPTV tuotannon näkökulmasta 

   Wielert, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön valintaan vaikutti ensisijaisesti oma kiinnostus aiheeseen, työ tehtiin Hämeen ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena on selvittää mitä eri osa-alueita tarvitaan IPTV-palvelun toteuttamiseen ja miten ...
  • Itsenäisten rengasliikkeiden yhteisen sähköisen kauppapaikan suunnittelu 

   Kuusipalo, Rosa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönä toteutetun tutkimuksen lähtökohtana oli yksityisten rengasliikkeiden muodostaman Rengasmarket-ketjun tarve siirtyä sähköiseen kaupankäyntiin. Tavoitteena oli laatia laajamittainen suunnitelma, jonka tulosten ...
  • jQuery-ohjelmakirjaston käyttäminen 

   Nykänen, Pete (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö perehtyi JavaScript -ohjelmakirjasto jQueryn käyttämiseen webohjelmointiprojekteissa. jQuery-ohjelmakirjaston ominaisuuksien ohella opinnäytetyössä sivutaan myös HTML-rakenteita, JavaScript-tekniikoita ...
  • Julkaisujärjestelmän tuotteistaminen Tawasta OS Technologiesille 

   Kallio, Erno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on laadittu Tawasta OS Technologies:lle. Työssä käsitelty aihe on yrityksen tarjoaman palvelun tuotteistaminen. Toimeksiantajan suorittama palvelun myyntityö ja hinnoittelu on hankalaa, koska sitä ja sen ...
  • Kontrollijärjestelmien luonti 3D-visualisoinneissa 

   Nykänen, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tarkoituksena on toimia ohjeistuksena rigging-tekniikoihin ja niiden soveltamiseen 3D-visualisoinneissa. Riggingillä tarkoitetaan kontrollijärjestelmien luomista 3D-mallien animoimoimista varten. Onnistunut ...
  • Käyttöliittymän suunnittelu kosketusnäytöllisille mobiililaitteille 

   Bergman, Jan-Erik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on käyttöliittymän toteuttaminen kosketusnäytöllisille mobiililaitteille. Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan tein opinnäytetyön oman kiinnostukseni pohjalta. Opinnäytetyössä tutkitaan kuinka hyvä ...
  • Käyttöliittymäsuunnittelu kontinkäsittelyjärjestelmän monitorointiin 

   Oja, Sampsa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja visualisoida kontinkäsittelyjärjestelmän käyt-tötietoon perustuva monitoroinnin mobiili käyttöliittymä Konecranes Satamat-liiketoimintayksikölle. Työn keskeisimpinä tavoitteina ...