KoulutusalaKajaanin ammattikorkeakouluKonetekniikka

  • 5S-järjestelmän käyttöönotto metallialan työsalissa. 

   Seppänen, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa 5S-laatujärjestelmä Oulun aikuiskoulutuskeskuksen kone- ja metallialan opetustilana käytettävään työsaliin. Työn tavoitteena oli teollisuusstandardin mukauttaminen opiskeluympäristöön. ...
  • 5S-MENETELMÄN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO 

   Väisänen, Aki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja käyttöönottaa 5S-menetelmä Katera Steel Oy:n konepajalla Kajaanissa. Tarkoitus oli löytää ratkaisut eri osastojen ongelmiin ja tehostaa tuotantoa käyttäen apuna Lean-tuotanno ...
  • Anturitekniikan laboratorioharjoitusten kehittäminen 

   Kuusela, Esko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää anturitekniikan kurssille laboratoriotöitä, joissa tarkoituksena olisi tutkia antureiden toimintaa. Toimeksiantajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena kyseisellä opinnäytetyöllä ...
  • AOI-laitteen tuotannollisen käytön suunnittelu 

   Moilanen, Veera (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä piirikorttien optisen tarkastuslaitteen (AOI) käyttöönoton suunnitteluun toimeksiantajan, Genelec Oy:n elektroniikkatuotannossa. Lisäksi työssä tutkittiin laitteen tuomia muutoksia ...
  • Asfalttipäällysteen uraremix-menetelmän kehitys ja optimointi 

   Seppänen, Joona (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Uraremix-menetelmä on asfalttipinnan paikkausmenetelmä, jota käytetään teiden sekä katujen poikittaisepätasaisuuksien sekä verkkohalkeamien korjausmenetelmänä. Uraremix-menetelmässä hyödynnetään korjattavan päällysteen ...
  • ASi-väylällä toteutettavan laitteiston rakentaminen opetuskäyttöön 

   Yrttiaho, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli rakentaa ASi-väylällä toimiva laboratoriotyö opetuskäyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Työ pohjautuu Matti Heikkisen 2010 tekemään insinöörityöhön, jonka ...
  • Asuinrakennuksen kuivattaminen ilmaa väliaineena käyttävän aurinkokeräimen avulla 

   Moilanen, Tomi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin aurinkoenergialla toimivia valmiita ratkaisuja sähköttömän asuinrakennuksen kuivattamiseen. Lisäksi suunniteltiin ilmaa väliaineena käyttävä aurinkokeräinlaite. Asuinrakennuksen lämpöhäviöt selvitettiin, ...
  • Automaatiohierarkian laatiminen kunnossapitojärjestelmään 

   Heiska, Patrik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn toimeksiantajana toimi Talvivaaran nikkelikaivos. Päämääränä oli tehdä kalkinkäsittelyn automaatiosta hierarkia. Aiemmin kunnossapitojärjestelmässä ei ole ollut kunnolla toimivaa ratkaisua automaation kunnossapitotöiden ...
  • Automaattisen biomassanäytteenottimen laadullinen tutkimus 

   Mustonen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinteillä biopolttoaineilla katetaan merkittävä osa Suomen energiakulutuksesta. Biopolttoaineiden laadunhallinta on haasteellista, johtuen suuresta määrästä eri toimijoista, toimittajista ja polttoainelajeista. Biopolttoaineiden ...
  • Avaimenperän jatkokehitys 

   Heikkinen, Sauli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää edelleen Kajaanin ammattikorkeakoululla valmistettua avaimenperäksi kutsuttua elektronista laitetta. Laitetta on käytetty opetustarkoituksiin Kajaanin ammattikorkeakoulun elektroniikan ...
  • Betonielementtien pesulaitteen suunnittelu 

   Nykänen, Kimmo; Härkönen, Arttu (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Ämmän Betoni, joka on betonielementtejä valmistava yritys Suo-mussalmella. Betonielementtien valmistuksessa on useita vaiheita, joista yksi on niiden pesu. Opinnäyte-työn aiheena oli ...
  • BGA-piirin uudelleen pallotuksen tutkiminen 

   Nivalainen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003)
   Nykyään käytetään yleisesti komponentteja joiden kontaktit on sijoitettu komponenttien pohjaan. BGA-piiri (Ball Grid Array) on juuri tällainen piiri, jonka kontakteina ovat piirin pohjassa sijaitsevat juotenystyt. Tämä ...
  • BIOKAASUN KERÄYS JA KÄYTTÖ MTT SOTKAMON TUTKIMUSASEMALLA 

   Karttunen, Tanja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä työ tehtiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Sotkamon tutkimusasemalle talvella 2009-2010. Työn tavoitteena on ollut suunnitella biokaasun varastointi ja käyttö vuonna 2008 rakennetun biokaasureaktorin ...
  • Bioliuotuskasojen ilmastuspuhaltimien vertailu 

   Kinnunen, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on jatkuvasti kasvava perusmetalleja tuottava yritys, joka on perustettu vuonna 2004. Yrityksen tärkeimpiä lopputuotteita ovat sulfidiset nikkeli ja sinkki. Yhtiön pääkonttori sijaitsee ...
  • Blastman B20S-robotin käsivarren suojaukset kimpoavia rakeita vastaan 

   Heiskanen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan raepuhallusrobotin teräksisen käsivarren suojaamista kimpoavia rakeita vastaan. Työn tilaajana toimii raepuhallusrobottiratkaisuja toimittava Blastman Robotics Oy. Yritys räätälöi asiakkaan ...
  • Briketöintilaitoksen käyttöönotto 

   Heikkinen, Tapio (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kuhmo Oy on vuonna 1955 perustettu, noin 145 henkilöä työllistävä yksityinen sahayritys. Kuhmo Oy rakensi vuoden 2008 lopulla briketöintilaitoksen sahalla syntyvän puupolttoaineen jalostukseen. Briketöintiin käytettävän ...
  • CAD-mallin hyödyntäminen koordinaattimittauskoneen ohjelmoinnissa 

   Riekki, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Koordinaattimittauskone on yleistymässä oleva teollisuuden mittalaite, jolla pystytään korvaamaan useita aikaisemmin käytössä olleita mittausmenetelmiä. Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitattavast ...
  • Caterpillar 793 F vaihteiston kunnostusohje 

   Toivanen, Mika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Toivanen Mika Työn nimi: Caterpillar 793 F vaihteiston kunnostus ohje Tutkintonimike: Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka Asiasanat: Vaihteisto, kunnossapito, kunnostus Tämä opinnäytetyö ...
  • CE-merkinnän hankkiminen säkityslaitteistolle 

   Keränen, Joona (2020)
   Tämän insinöörityön aiheena oli säkityslaitteiston CE-merkinnän hankkiminen ja siihen liittyvän dokumentaation laatiminen tämän toteutumiseksi. Uusi laitteisto pohjautuu sen aikaisempaan versioon, jossa jo hyväksi todettu ...
  • CLT-tehtaan tuotannon mallinnus ja simulointi Quest-ohjelmistolla 

   Karhu, Leo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda OY CrossLam Kuhmo Ltd. -yritykselle kolmiulotteinen simulaatiomalli tulevasta CLT-tehtaasta. Tarkoituksena oli mallin avulla tutkia tuotannon pullonkauloja ja mahdollisia ...