- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Educating social entrepreneurship competences in the higher education: Towards collaborative methods and ecosystem learning 

   Myyryläinen, Heidi; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 44 (LAB University of Applied Sciences, 2022)
   Developing Social Entrepreneurial Competences in the Higher Education (SEinHE) is a project funded by the Erasmus+ program. The project is conducted by Kaunas University of Applied Sciences, LAB University of Applied ...
  • Tietoa ja tukea yrityksille tekoälyn soveltamiseen 

   Irjala, Johanna; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB-ammattikorkeakoulu (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Tämä julkaisu välittää ensisijaisesti konkreettista tietoa hankkeen kehittämistoimista case-esimerkkien kautta. Erilaisia casekuvauksia on esitelty niin kiertotalouden alaan kuin hyvinvointi- ja sotealaankin liittyen. ...
  • Työhyvinvointia ja tuottavuutta tietoalalle 

   Kangas, Sanna; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Työ elää jatkuvaa murrosta ja myös tietointensiivinen työ muuttaa muotoaan. Tietotyön määrä on kasvanut merkittävästi monella toimialalla ja monen tietointensiivistä työtä tekevän työ tuo tekijälleen eteen uudistuvien ...
  • Konenäön mahdollisuudet sote- ja hyvinvointialoilla 

   Lahti, Anna; Karjalainen, Jukka; Makkula, Sami; Teräväinen, Ville; Sandelin, Jan-Erik; Somera, Jukka-Pekka; Ikonen, Ronja (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Syksyllä 2019 LAB-ammattikorkeakoulussa käynnistyneen Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hankkeen tarkoituksena oli rohkaista sote- ja hyvinvointialan yrityksiä, julkista ja kolmatta sektoria kokeilemaan ja ...
  • Digityökirja: Tiekartta digitalisaatioon 

   Väisänen, Jaani; Tynkkynen, Minna; Karppinen, Eetu; Karppinen, Konsta
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 40 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Digitaalisuus vyöryy elämäämme kiihtyvällä vauhdilla. Se vaikuttaa niin yksittäisten kuluttajien päätöksentekoon kuin yritysten toimintaan. Muutoksen nopeus yhdistettynä arvaamattomiin toimintaympäristön muutoksiin luo ...
  • Yli stereotypioista - keinoja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen 

   Anttila, Maisa; Elme, Elina
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 38 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- tai naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinnat toistuvat. Tämä julkaisu keskittyy käytännön keinoihin, joilla alavalintojen ...
  • Humanitaarisen muotoilun edelläkävijä: REHOME-projektin tarina 2015-2021 

   Damski, Vesa; Mäenpää, Katariina; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 37 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Tässä julkaisussa kuljetaan REHOME-projektin kuusivuotinen matka aina alkusysäyksestä EAKR-rahoitteisen hankkeen päättymiseen asti. Oppia on saatu ja oppia on annettu – kestävästä ja vastuullisesta muotoilusta, ...
  • ITKO - asiaa data pipelinestä 

   Similä, Neea; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 41 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   LAB-ammattikorkeakoulun Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen, tuttavallisemmin ITKO-hanke toteutettiin 1.9.2019 – 31.12.2021 yhteistyössä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena oli lisätä alueen ...
  • Material for Mentoring to Work: Tools for discussion for mentee and mentor 

   Lappalainen, Sari; Pirttikoski, Virve; Ahola, Marja; Kiijärvi-Pihkala, Marja; Kaartinen, Olga; Seppälä, Dina
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 36 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Mentoring to work is a great option if you have i.e., moved to Finland, are transitioning to working life and need a little spar for this phase of life. Participating in mentoring gives you an opportunity to strengthen ...
  • Kokemuksia jakamistalouden edistämisestä Päijät-Hämeen maaseudulla 

   Tuominen, Kaisa; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 39 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Maallemuuttajat 2030 oli LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston hanke, jossa edistettiin Päijät-Hämeen maaseudun jakamis- ja palvelutaloutta erilaisin infotilaisuuksin sekä palvelukokeiluin. Hankkeessa aloitettiin kolme ...
  • MUrCS Proceedings 2021 

   Aarrevaara, E.; Maksheeva, A.; Keya, S.; Emmanuel, R.; Duenas, J.; Thomson, C.; Gallagher, C.; LAB-ammattikorkeakoulu (LAB University of Applied Sciences, 2021)
   The second MUrCS (Master in Urban Climate and Sustainability) proceedings introduces 15 articles by students graduated from the programme in 2021. The articles are classified under the main themes Climate change adaptation ...
  • Osallisuuskorttelin opinnollistamisen malli 

   Kempe-Hakkarainen, Tarja; Pirttikoski, Virve; Kangassalo, Tiia; Hokkanen, Erno; Timonen, Anne (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Tässä julkaisussa avataan Osallisuuskorttelin opiskelijalähtöistä opinnollistamista ja toimijoiden tehtäviä prosessin eri vaiheissa. Opinnollistamisella tarkoitetaan opiskelutapaa, jossa opintojakson opiskelu viedään ...
  • LAB Health Annual Review 2021 

   Peltonen, Kati; Hartikainen, Anita; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 30 (2021)
   LAB Health is one of the strategic focus areas of LAB University of Applied Sciences, directing both the research, development, and innovation activities as well as education. The key themes of research and development in ...
  • Kielivirtaa ristiaallokossa 

   Kosonen, Ritva; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 29 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Kielivirtaa ristiaallokossa -julkaisu kokoaa ensimmäistä kertaa 1.1.2020 aloittaneen LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksen opettajien ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita yhteen. Kirjoittajia on sekä Kielikeskuksen Lahden ...
  • LAB Design Annual Review 2021 

   Soini-Salomaa, Kristiina; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 35 (LAB University of Applied Sciences, 2021)
   This is the second review of the publication series named the LAB Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design. The aim of this review ...
  • Suomen koulutusjärjestelmä maahanmuuttajien silmin 

   Baliasina, Mariia (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Suomessa koulutus on polku työelämään. Koulutusta hankitaan monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Tässä oppaassa kerromme Suomen koulutusjärjestelmästä ja annamme vinkkejä erilaisista koulutuksista. Voit seurata ...
  • Työuramentoroinnin materiaali : Työkaluja keskustelun tueksi aktorin ja mentorin käyttöön 

   Lappalainen, Sari; Pirttikoski, Virve; Ahola, Marja; Kiijärvi-Pihkala, Marja; Kaartinen, Olga; Seppälä, Dina
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 36 (2021)
   Työuramentorointi on erinomainen vaihtoehto, jos esimerkiksi olet muuttanut Suomeen, aiot siirtyä kohti työelämää ja tarvitset tukea tähän vaiheeseen elämässä. Mentorointi antaa mahdollisuuden vahvistaa ammatillista ...
  • Oljen toimitusverkon perustamisen reunaehdot: Case: Heinolan biojalostamo 

   Punttila, Eliisa; Luste, Sami; Tuominen, Kaisa; Suomi, Hanne
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 34 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Oljen tarjontapotentiaalia biojalostustoiminnan tarpeisiin ja toimitusverkon perustamisen reunaehtoja selvitettiin Maaseuturahaston rahoittamassa ja Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttamassa ...
  • Lahti Green Design Week 2021 

   Montonen, Laura; Saarela, Ulla; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB-ammattikorkeakoulu (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Lahti Design Week järjestettiin nyt kolmatta kertaa Lahden ollessa Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021. Ympäristöpääkaupungin hengessä tämän vuotinen Design Week saikin lisänimekseen GREEN. Päijät-Hämeen älykkään ...
  • Kokemuksia ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistyöstä 

   Kumpulainen, Kati; Nylander, Noora; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 31 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ekologisten pakkausratkaisuiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat ...