- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO -hankkeen loppujulkaisu: Uutta palveluasumista etsimässä 

   Heikkilä, Harri; Roine, Sini; Saarela, Ulla; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 63 (2023)
   Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – tuttavallisemmin KEKO-hankkeessa on luotu Päijät-Hämeen alueen palveluasumisen toimijoiden ekosysteemiä ja kehitetty tulevaisuuden palveluasumista. Suomessa ja Euroopan laajuisesti ...
  • Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla 

   Ruokamo, Annariina (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   LAB-ammattikorkeakoulun Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeessa on vuosien 2021–2022 aikana kartoitettu Suomalaisten muoti- ja vaatealan yritysten nykytilaa suhteessa globaaliin digitalisaation kehitykseen. ...
  • Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas 

   Tuominen, Kaisa; Ruponen, Josefiina (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden (rankkasateet, tulvat, helteet, kuivuus) arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan. Tämän seurauksena esimerkiksi myrskyvahingot, helteestä aiheutuvat terveyshaitat ja kaivovesien ...
  • Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita Hämeen maaseudun asukkaille 

   Tuominen, Kaisa; Ruponen, Josefiina; Mikkola, Anu; Askola, Kati
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 60 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tähän raporttiin on koottu ilmastonmuutoksesta ja muuttuvista sään ääri-ilmiöistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle aiheutuvia riskejä, ohjeita asukkaille niiden ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen sekä katsaus muihin, ...
  • Hei työnantaja, TäsMä nyt oon! Täsmätyöllistämisen tietopaketti rekrytoinnin ja palkkaamisen tueksi 

   Jokinen, Outi; Konttinen, Reetta; Huhtalo, Ulla (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämä tietopaketti tarjoaa infoja ja vinkkejä organisaation moninaisuuden edistämiseen, monimuotoisemman työyhteisön rakentamiseen sekä täsmätyökykyisten rekrytoimiseen ja ohjaamiseen työpaikalla. Samalla infot ja vinkit ...
  • MUrCS Proceedings 2022 

   Aarrevaara, Eeva; Maksheeva, Alexandra; LAB-ammattikorkeakoulu (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   The third MUrCS (Master in Urban Climate and Sustainability) proceedings introduces 22 articles by students graduated from the programme in 2022. The articles are classified under the main themes of urban climate resilience, ...
  • Luontokohteiden tarinamaisemat – kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, järviltä, soilta ja pelloilta 

   Anttila, Maisa; Harjapää, Anniina; Jylhänkangas, Titta
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 62 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämä julkaisu on osa hankkeen työpakettia I: Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon kokoaminen, jossa kootaan alueen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa ja materiaaleja hyödynnettäväksi matkailussa. ...
  • Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä: KARITA-hankkeen tuloksia osaamisen kehittämisestä 

   Imeläinen, Sanna; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB-ammattikorkeakoulu (2023)
   Hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja käyttöönoton johtaminen vaatii tietoja ja erilaisia taitoja sekä ennen kaikkea asennetta. Osaaminen vahvistuu erityisesti tarkastelemalla arvoja ja eettisiä näkökulmia sekä valmiuksia ...
  • Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville 

   Hoskola, Aino; Huhtalo, Ulla; Jokinen, Outi; Konttinen, Reetta; Saarikivi, Kiia; Seppälä, Maina; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 59 (2023)
   Työkirjaa lähdettiin kasaamaan ajatuksena koota yhteen kolmannen sektorin palvelut ja toimijat osallisuuspolulle, jota täsmätyökykyinen nuori kulkee kohti työtä tai opiskelua. Nämä palvelut nivoutuvat tiukasti yhteen ...
  • LAB Circular Economy Annual Review 2022 

   Gynther, Ria; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 56 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   The theme of this publication is circular economy, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains 14 articles written by experts from LAB and its stakeholders. ...
  • Smart Cities in Smart Regions Conference Proceedings 

   Jalonen, Meri; LAB-ammattikorkeakoulu (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   The Third Smart Cities in Smart Regions conference has been a joint effort of LAB University of Applied Sciences and Avans University of Applied Sciences. The idea of organising the next conference in collaboration emerged ...
  • Kielivirtaa etänä, ei etäällä 

   Kanerva, Aria; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 58 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Nyt ilmestyvä Kielivirtaa-julkaisu kokoaa yhteen LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisen Kielikeskuksen opettajien artikkeleita eri teemoista. Kielikeskuksemme yksi erityispiirteistä on, että tarjoamme kieli- ...
  • Toolkit for reflexivity exercises for social entrepreneurship education 

   Myyryläinen, Heidi; Pajari, Anna (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   This toolkit shares ideas for teaching social entrepreneurship topics in the classroom for practicing reflexivity at an individual and group level. The social learning environment offers opportunities for reflexive ...
  • LAB Design Annual Review 2022 

   Soini-Salomaa, Kristiina
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 57 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   This is the third review of the publication series named the LAB Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design. The aim of this review is ...
  • Arkipäivän kohtaamisia ja tukea: Arjen apu - aktiivisen elämän tukena 

   Lappalainen, Sari; Kröneck, Mia; Timonen, Anne; Ibrahim, Mehria; Ghebrehiwet, Helen; Liikala, Elise; Aaltonen, Eveliina
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Arjen apu -hanke tuki toimenpiteillään erityisesti eritrealais- ja afganistanilaistaustaisten maahanmuuttajien kotoutumista kehittämällä ja pilotoimalla vapaaehtoistoimintaan perustuvan toiminnan. Sen käytänteiksi hankkeessa ...
  • LAB Innovations Annual Review 2022 

   Sallinen, Niina; Salakka-Kontunen, Taina; Juvonen, Pasi; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   LAB Innovations Annual Review 2022 on LAB-ammattikorkeakoulun Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueen TKI-toiminnan vuosijulkaisu, jonka tavoitteena on viestiä sidosryhmillemme alueellisen innovaatiotoiminnan ...
  • UX-OPUS - Opas käyttökokemuksen termiviidakkoon 

   Heikkilä, Harri; Markkanen, Petteri; Mustaniemi, Tommi; Pakarinen, Katariina; Piironen, Jose; Torkkeli, Lasse; Väisänen, Jaani
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Jokaisella alalla on oma termistönsä, työkalunsa ja työtapansa, jotka saattavat aluksi hämmentää. Asiantuntijat käyttävät usein vauhdikkaasti ammattisanastoa ja termit voivat mennä sekaisin esimerkiksi lyhenteiden tai ...
  • LAB Innovations Annual Review 2022 

   Sallinen, Niina; Salakka-Kontunen, Taina; Juvonen, Pasi; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 52 (LAB University of Applied Sciences, 2022)
   The Commercialisation of Innovations is one of the four strategic focus areas of the research, development and innovation (RDI) activities of the LAB University of Applied Sciences. The aim of this review is to communicate ...
  • LAB Health Annual Review 2022 

   Peltonen, Kati; Hartikainen, Anita; LAB-ammattikorkeakoulu; LAB University of Applied Sciences (LAB University of Applied Sciences, 2022)
   This publication consists of 19 articles that disseminate how RDI collaboration with companies and communities is carried out in practice, and what kind of positive impact on society the projects have provided. The authors ...
  • Miesten mietteet - kohtaamisia työn ja työttömyyden maailmassa 

   Seppälä, Maina
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 54 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Mieserityisiä kysymyksiä on pohdittu LAB-ammattikorkeakoulun Miestämö – Hybridillä työelämään -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli tukea työttömiä miehiä kohti korkeakouluopintoja ja työelämää. Julkaisu pitää sisällään ...