- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020 

   Mirola, Tuuli; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 2 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   The first international week of LAB University of Applied Sciences was organized in Lappeenranta on 10.-14.2.2020. This year the theme for the International Week publication is “Becoming greener – digitalization in my ...
  • Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana 

   Räty, Veli-Pekka; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 7 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Design Venture Ohjelma on ollut kahden ja puolen vuoden prosessi, jossa on kartoitettu yritysten muotoilun, tutkimuksen, kehityksen ja innovaation tarpeita, ja sparrattu ja kohtautettu muotoilualan ammattilaiset ja alkavat ...
  • Digimarkkinointia tehokkaasti & tuloksellisesti: digimarkkinoinnin opas pienyrittäjille 

   Toivonen, Lotta; Vihtonen, Joanna; Koistinen, Mervi; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   #Digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille ja VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti –hankkeet ovat syntyneet halusta tukea Hämeen pk-yrittäjien digimarkkinoinnin osaamista. EU:n Maaseuturahaston rahoittamassa ...
  • E-urheilutapahtumatuottajan käsikirja 

   Andersson, Toni
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 11 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   E-urheilutapahtumat eroavat hyvinkin paljon perinteisen urheilun tapahtumista. Näin tapahtumien järjestäminenkin on monimutkaisempaa, mutta ei välttämättä kuitenkaan vaikeaa. Tämän oppaan avulla pyrimme selkeyttämään ...
  • ENtRANCE handbook: How to embed CERL into your institution 

   Mattila, Eva; Azevedo, Claudia; Aleknavičienė, Ana; Strazdienė, Gražina; Moriau, Linde; Morel, Catherine; De Marrée, Jozefien; Eppink, Hanna; Tassone, Valentina C.; Pfeiffer, Lèneke; Salgado Carreira, Rui (Vrije Universiteit Brussel, 2020)
  • Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen 

   Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 17 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ...
  • KISU - Muotoilijan opas 

   Ruokamo, Annariina; Halla-aho, Henri (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   KISU-Muotoilijan opas on LAB-ammattikorkeakoulun KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) toteutettu opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi. Korttimuotoisena se toimii ...
  • LAB Design Annual Review 2020 

   Soini-Salomaa, Kristiina; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 12 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   This is the first review of the publication series named the LAB Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design. The aim of this review is ...
  • LAB Health Annual Review 2020 

   Hartikainen, Anita; Peltonen, Kati; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   Service Innovations for Health and Well-being is one of the strategic focus areas of LAB University of Applied Sciences. This publication compiles examples of interesting ongoing or recently ended Research, Development and ...
  • LAB Innovations Annual Review 2020 

   Sallinen, Niina; Juvonen, Pasi; Vuorela, Taina; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 9 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   Commercialization of Innovations is one of the four strategic focus areas of the research, development and innovation (RDI) activities of the LAB University of Applied Sciences. The aim of this review is to communicate the ...
  • LAB Innovations Annual Review 2020 

   Sallinen, Niina; Juvonen, Pasi; Vuorela, Taina; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 9 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Innovaatioiden kaupallistaminen on yksi neljästä LAB-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategisesta vahvuusalueesta. Tämän artikkelikokoelman tavoitteena on viestiä Innovaatioiden ...
  • LAB Sustainability Annual Review 2020 

   Gynther, Ria; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 10 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   The theme of this publication is sustainability, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains eleven articles written by experts and students from LAB and its ...
  • LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing 

   Horn, Sari; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 3 (LAB University of Applied Sciences, 2020)
   LAMK SummerSchool: Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was organized by LAMK University of Applied Sciences in 27.5.-7.6.2019. The articles describe the student projects, which were carried out during the two ...
  • Materiaalitehokkuudella vauhtia yritysten vastuulliseen toimintaan 

   Orola, Anni; Heponiemi, Kimmo; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 8 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu kertoo materiaalitehokkuuden ja materiaalikatselmusten toteuttamisesta yrityksissä sekä niiden merkityksestä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Julkaisu on suunnattu avuksi materiaalikatselmoijille ja aiheesta ...
  • Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen 

   Känkänen, Ari; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 13 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina ...
  • Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta 

   Boman-Björkell, Asta; Känkänen, Ari; Fredriksson, Päivi; Kosonen, Merja; Laamanen, Tarja-Kaarina; Uusitalo, Severi; Heinänen, Salla; LAB-ammattikorkeakoulu
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 14 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartan tavoitteena kuvata nykytila ja mahdollistaa sen pohjalta rakenteellinen kehittäminen: profiloituminen, työnjaon kirkastaminen ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisääminen. ...
  • MUrCS Proceedings 2020 

   Emmanuel, Rohinton; Aarrevaara, Eeva; Duenas Dias, Jose Antonio; Gallagher, Caroline; Thomson, Graig; LAB-ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 15 (LAB University of Applied Sciences, 2021)
   The European Master programme in Urban Climate and Sustainability (MUrCS) project (www.murcs.eu) is pleased to bring out this “summary for practitioners” publications arising from the students’ thesis work. Rapid anthropogenic ...
  • Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi 

   Saikkonen, Soili; Ruokoski, Elina; Kesti, Marko; Mälkki, Katja
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 19 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Opas on yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen tapa tutustua henkilöstötuottavuuteen ja kehittää tuottavuutta itsenäisesti omalla työpaikalla. Oppaassa neuvotaan, kuinka kerätä tietoa yrityksen tilanteesta ja henkilöstön ...
  • Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta 

   Kälviäinen, Mirja
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 4 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta on julkaistu osana Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektia. Askel-projektin tavoitteena on luoda kierto- ja jakamistalouden palveluesimerkkejä, ...
  • Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin 

   Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Ikävalko, Sara; Kantonen, Mikko
   LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 1 (LAB-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämän julkaisun tarkoituksena on rohkaista työpaikkoja ja työelämän kehittäjiä kokeilevaan kehittämiseen simulaatiomenetelmän avulla. Simulaatiolla tarkoitamme simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa ryhmässä tapahtuvaa ...