Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Polamkin tietoverkossa.

Uusimmat viitteet

 • Tiedon vaihto ja jakaminen poliisin ja vakuutusyhtiön välillä 

  Puro, Katriina; Siiriäinen, Ilmari (2023)
  Osa poliisin toimintakenttää on yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa. Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityiseen omistukseen ja yritystoimintaan perustuvaa osaa yhteiskunnasta. Yksityisiksi toimijoiksi voidaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ensipartion opas tehtäville valvomattomilla lentopaikoilla 

  Koskinen, Antti (2023)
  Ensipartion opas tehtäville valvomattomilla lentopaikoilla on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Opas on ensimmäinen laatuaan, ja Poliisiammattikorkeakoulusta ei ole valmistunut yhtäkään vastaavan tyylistä opasta. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tietopaketti poliisille huumausaineiden aiheuttamista yliannostuksista 

  Savonsalmi, Aaro; Uutela, Teemu (2023)
  Opinnäytetyömme on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön produktina syntyi tietopaketti poliisille huumausaineiden aiheuttamista yliannostuksista, joka on tuotettu erillisenä PowerPoint -esityksenä. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Valta-aseman väärinkäyttö seksuaalirikoksena 

  Ojala, Roope O. (2023)
  Opinnäytetyö käsittelee valta-aseman väärinkäyttöä seksuaalirikoksena. Seksuaalirikoslainsäädännön viimeisin kokonaisuudistus toteutettiin 1.1.2023. uudistuksen keskeisin muutos on siirtyminen suostumusperusteiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kurssin 20211 valmistautuminen Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeisiin 

  Leimola, Emma (2023)
  Tässä opinnäytetyössä on kyselylomakkeen avulla selvitetty Poliisiammattikorkeakoulun kurssin 20211 valmistautumista koulun pääsykokeisiin. Opinnäytteen teoriapohja sitoutuu vuonna 2020 voimassa olleisiin Poliisiammattik ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kalastuksenvalvontaohje Pohjanmaan poliisilaitokselle 

  Karinkanta, Joni; Kunnaspuro, Emma (2023)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kalastuksenvalvontaa tukeva ohje Pohjanmaan poliisilaitokselle. Työmme produktina on kalastuksenvalvontaohje, joka löytyy työn lopusta liitteistä. Produkti on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Poliisiammattikorkeakoulun valintakoekirjan äänikirjaversion käyttö vuosina 2020-2022 : kyselytutkimus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoille 

  Tuominen, Liisa (2023)
  Tässä opinnäytetyössä on kartoitettu kyselytutkimuksen avulla Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoilta, miten he ovat hyödyntäneet Poliisiammattikorkeakoulun valintakoekirjan äänikirjaversiota valmistautuessaan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Korona-ajan vaikutus epäiltyihin maahantulokiellon rikkomisiin Helsingin poliisilaitoksen alueella 

  Kostiainen, Santeri; Laaksonen, Lari (2023)
  Opinnäytetyössä selvitetään, millaisia vaikutuksia korona-ajalla ja maahantulorajoituksilla oli maahantulokiellon rikkomisiin Helsingin poliisilaitoksen alueella ja kuinka suuri vaikutus lisääntyneellä rajavalvonnalla oli ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Katsaus sähköiseen rikosilmoitusjärjestelmään : järjestelmän nykytila ja kehittämistarpeet 

  Elo, Eveliina (2023)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on poliisin sähköinen rikosilmoitusjärjestelmä. Työn tarkoituksena on selvittää sähköisissä rikosilmoituksissa toistuvat yleisimmät puutteet ja järjestelmän ohjaavuuden riittävyys poliisille ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Persoonallisuuden vaikutus ajokäyttäytymiseen 

  Vottonen, Konsta; Vuorisalo, Niko (2023)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä The Big Five -persoonallisuuden piirteiden, asenteiden, psyykkisen väsymyksen ja rattiraivon vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Tavoitteena on koostaa kokonaiskuva ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Poliisin ja syyttäjän välisen yhteistyön tilanne Pirkanmaan alueella 

  Wuorinen, Timi (2023)
  Esitutkintalain 5 luku määrittää esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän esitutkintayhteistyöstä. Laki siis velvoittaa yhteistyöhön, mutta mikä on tosiasiallinen tilanne. Tätä kysymystä selvitetään tässä tutkimuksessa, mutta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rikostutkijan työnhallinnan menetelmät ja niiden vaikutus työn kuormittavuuteen -työhyvinvointinäkökulma : tapaustutkimus Tampereen pääpoliisiaseman esikäsittely-yksikössä 

  Niininen, Tapio (2023)
  Opinnäytetyö käsittelee rikostutkijoiden käyttämiä erilaisia työmenetelmiä ja niiden vaikutusta heidän työnsä kuormittavuuteen. Kerättyä aineistoa tarkastellaan strategisen toimijuuden ja työhyvinvoinnin teoreettiseen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Millä tavoin äärioikeistoa rahoitetaan Suomessa? 

  Kauppi, Viivi (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan äärioikeiston rahoittamista. Päätutkimuskysymys on: "millä tavoin äärioikeistoa rahoitetaan Suomessa?". Apukysymyksenä on: "millä tavoin äärioikeistoa rahoitetaan Euroopassa?". Tätä täsmentää ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Voimankäyttötilanteet työharjoittelun aikana : nuorempien konstaapelien kokemuksia 

  Susi, Elias; Varjolaakso, Ville (2023)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu työharjoittelussa olevien ja työharjoittelun suorittaneiden nuorempien konstaapelien kohtaamia voimankäyttötilanteita. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • POTIn havaintotietojen vaikutus poliisitehtävien hoitamiseen 

  Lesonen, Atte; Koivuranta, Ville (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia POTIn havaintotietojen merkitys poliisitehtävien hoitamiseen. Tutkimukseen saadut tulokset on haettu haastattelumenetelmällä. Haastattelut on pidetty Oulun sekä Rovaniemen valvonta ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää