• Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • Liike - pysähtyminen - hiljaisuus 

   Kousa, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee liikkeen, pysähtymisen ja hiljaisuuden teemojen kautta sitä kokemusmaailmaa, jota taideteoksillani pyrin lähestymään. Aiheet on jaettu selventäviin alaotsikoihin teoksieni rajaaman ...
  • Lämpökäsitellystä koivusta valmistetut kattaus/ruoanlaittovälineet 

   Shukla, Tina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Syksyllä 2005 lähdin yhteistyössä Iittala oy ab:n kanssa suunnittelemaan keittiövälineitä, joissa puu olisi perusteltava ja ehkä ylivoimainenkin materiaali. Suunnittelutehtävän lähtökohtana oli suunnitella tuoteperhe ...
  • Digitaalinen televisio ja HDTV 

   Nousiainen, Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yleisesti television historiaa ja kehitystä alkuajoista nykyhetkeen. Työssä lähdetään liikkeelle aivan ensimmäisistä kuvalähettimistä ja käydään läpi historia analogisesta tekniikasta nykyaikaiseen ...
  • Voimavarakoulu 

   Paananen, Hanne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry:n kehittämää tukimuotoa, Voimavarakoulua. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena tukimuotona omaiset ovat ...
  • VRML-tiedostojen luonti ja käyttö visualisoinnissa 

   Luntta, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä perehdytään VRML-kielen mahdollisuuksiin visualisoinnissa. VRML on monipuolinen mallinnuskieli virtuaalimaailmojen visualisoimiseen. Se tukee monia ominaisuuksia, kuten valaistus, värit, animaatio, kamerat ...
  • Radiohäiriöiden vaimentaminen hakkuriteholähteessä 

   Kumpulainen, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin radiohäiriöiden vaimentamista hakkuriteho-lähteessä. Työn tavoitteena oli tutkia johtuvia ja säteileviä sähkömagneettisia häiriöitä sekä niiden syntyä, toimintaa ja vaimentamista. Käytännön ...
  • Lapsi verkostotyön arjessa 

   Asunen, Marjo-Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee päihdeperheen lapsen etua verkostotyössä. Työn tarkoituksena on kuvata työntekijöiden kokemuksia päihdeperheiden lapsen edun toteutumisesta verkostotyössä. Verkostona on Päihdeperheeseen syntynyt, ...
  • A niin kuin aloitteet 

   Viskari, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö on raportti vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille suunnatun tarinatunnin suunnittelusta sekä suunnitelman toteutuksesta syntyneistä kokemuksista. Työskentelyn tarkoituksena oli löytää uudenlainen tapa ...
  • Tuotannon parantaminen 

   Heino, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Puusepänliike Tamminen Oy:n tuotannon parantamista. Työn tarkoituksena oli koota yrityksen puuntyöstöosastolle työohjeet ja asete- ja ohjelmakansiot. Työohjeisiin tuli sisällyttää myös turvallisuus- ...
  • Tehdasmallinnusprojektin hallinta 

   Hämäläinen, Ari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee projektinhallinnan ja 3D-suunnittelun menetelmiä sekä tutkii niiden soveltamista laajoihin mallinnusprojekteihin. Kehittyvän kilpailun ja tehokkuuden maailmassa yritykset etsivät jatkuvasti ...
  • Näköislehti Internetissä 

   Mäkinen, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Näköislehti Internetissä. Tämä opinnäytetyö käsittelee näköislehtiä Internetissä. Työ on rajattu käsittelemään ainoastaan niitä sähköisiä julkaisuja, jotka ovat täsmälleen samanlaisia kuin lehden paperille painetut versiot. ...
  • Värinhallinta digitaalipainossa 

   Koivistoinen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ICC-profiileihin perustuvaa värinhallintaa digitaalipainossa. Digitaalipaino ja sen mukana kehittynyt värinhallinta ovat vakavasti otettavia ja asemansa vakiinnuttaneita nykyaikaisen painoteollisuuden ...
  • Korujen materiaaleista ja niiden arvoista 

   Turunen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Suomessa kultasepänalalla ilmenevä materiaalien käytön yksipuolisuus ja kaavamaisuus. Korkeatasoisia koruja saa lähinnä kullasta ja hopeasta valmistettuina. Keskeisiä käsitteitä ovat ...
  • Untamot ja Rihmakkaat 

   Herrala, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)