- Selaus nimekkeen mukaan Lahden ammattikorkeakoulu

  • 10 ASKELTA : Monikäyttötila IKEA Vantaalle 

   Lehtinen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tilasuunnittelun avulla voidaan ohjata ihmisiä toimimaan tiloissa tietyllä tavalla. Tämän opinnäytetyön suunnittelukohteessa perehdyn IKEA-organisaatioon projektinhallinta-menetelmään ja suunnittelen työtilan tukemaan ...
  • 100 Ideaa 

   Ahonen, Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni 100 Ideaa on rakenteellisesti avoin ja moniosainen kuvitusteos. Teos koostuu serigrafianvedoksista ja -julisteesta, digitaalisesta suurtulosteesta, sekä osallistumisesta Le Dernier Cri -kollektiivin järjestämään ...
  • 100 TAVARAA 

   Vajavaara, Heta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä 100 tavaraa tutkitaan ihmisen ja tavaran suhdetta, sekä erityisesti kahta kuluttajan ääripäätä: askeettia ja keräilijää. Opinnäytetyömallisto on vuoropuhelu näiden kahden henkilöhahmon karikatyyrien välillä. ...
  • 1083% 

   Nahkuri, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   1083% on kuvasarja, joka käsittelee ihmisen ja luonnon vääristynyttä suhdetta sekä ihmisen sokeutta ja kieltäymyksen tilaa negatiivisia kehityskulkuja kohtaan. Sarja on dystopia, joka sijoittuu vuoteen 2088, jolloin ihminen ...
  • 180° - kaksipuolinen astiasto 

   Seppä, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Marraskussa 2006 lähdin ideoimaan tulevan opinnäytetyöni aihetta. Halusin tehdä tuotteen, joka olisi mahdollista saattaa loppuun opinnäytetyölle varatun ajan puitteissa, mutta joka olisi silti monipuolinen ja haastava. ...
  • 1990-luvun integraatioratkaisujen vaikutukset Suomen suhdannekuvaan 

   Piipponen, Saara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään miten integraatioratkaisut 1990-luvulla ovat muuttaneet Suomen suhdannekuvaa. Työn tarkoituksena on kartoittaa EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen ulkomaankauppaan ja sitä kautta suhdannekuvaan. ...
  • 1DAY : on-the-go pakkausmallisto hajuvedelle 

   Hellsten, Saana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena ovat hajuvesipakkaukset. Työn tausta-aineistona käytettiin hajuvesipakkausten historiaa, muoti- ja vaateteollisuuden brändiajattelua sekä käyttäjäkokemuksia. Suunnittelutyön tavoitteena oli luoda ...
  • 1–3-vuotiaiden kielen kehityksen tukeminen : Opas vanhemmille 

   Ojanen, Kia; Eurajoki, Outi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa tapahtuu monia muutoksia. Suurimpia muutoksia ovat subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman uusiminen. Viime vuosina havaittiin puhumattomien ...
  • 2,4,6-trikloorifenolilla kontaminoitujen maiden mikrobiston analysointi PCR-DGGE-menetelmällä 

   Selin, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomessa vanhojen sahojen maaperät ovat pääsääntöisesti kloorifenoleiden ja niiden epäpuhtauksien saastuttamia. Kloorifenolit päätyivät maaperään 1930–1980-luvuilla käytetyn KY-5-nimisen sahatavarassa home- ja sinistäjäsienten ...
  • 2,4,6-trikloorifenolin hajoaminen humus-, kivennäis- ja turvemaassa 

   Kalojärvi, Kirsi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla 2,4,6-trikloorifenolin (TCP) hajoamisnopeutta kolmessa eri maatyypissä. 2,4,6-TCP:n epäillään olevan ihmiselle karsinogeeninen ja se on myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä vesieliöille ...
  • 2010-luvun sisustustyynykäsityötarvikepakkausten muotoilu ja markkinointistrategioita : Tee-se-itse-sisustustyynypakkaukset ´Kuplat`ja ´Letit` Helmi Vuorelma Oy:lle 

   Itäpää, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytteessäni analysoin kuluttajien vastauksia toteuttamaani kuluttajatutkimukseen, joka pohjautui kyselyyn uudenlaisesta sisustustyynyihin perustuvasta käsityötarvikepakkauskonseptista. Kuluttajatutkimuksessa esiintyneiden ...
  • 240 No. 1 

   Pullinen, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Universities of Applied Sciences are in a permanent state of change. At the Institute of Design and Fine Arts – and Lahti UAS at large – we are about to face the biggest change in our history: the factors driving change ...
  • 240 No. 2 

   Pullinen, Essi
   The publication series of Lahti University of Applied Sciences, part 16 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   THE MOOD AT THE INSTITUTE OF DESIGN is one of anticipation and busy excitement. We are about to embark on a new journey, as we plan our new facilities, a new culture of doing things and a new curriculum. In autumn 2018, ...
  • 28032008 : luovan toiminnan merkitys epävarmuuden kohtaamisessa 

   Nisonen, Ida (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö 28032008 -Luovan työn merkitys epävarmuuden kohtaamisessa koostuu kymmenen valokuvan sarjasta ja kirjallisesta raportista. Valokuvat ovat syntyneet äitiyden kokemusten pohjalta, joista opinnäytetyön kannalta ...
  • 2D- ja 3D-peligafiikan ominaisuudet 

   Mansikka, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia peleissä käytettävien graafisten elementtien ominaisuuksia, niiden etuja ja haittoja sekä käyttötarkoituksia. Tietokonegrafiikka on tärkeä ilmaisukeino, joka välittyy jokapäiväiseen ...
  • 2D-animaatioprosessi 

   Pasanen, Minna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kaksiulotteinen animaatioelokuva Epilepsialiitolle. Animaatioelokuvan kohderyhmänä ovat epilepsiaa sairastavat lapset, ja elokuva toimii välineenä lapsen itsetunnon kohottamiseen sekä ...
  • 2D-hahmoanimaation toteuttamistekniikat 

   Smolander, Aku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisia 2D-hahmoanimaation toteuttamistekniikoita. Aluksi luodaan yleiskatsaus animoinnin historiaan ja tekniikoihin piirtämisestä mallintamiseen. Alkukatsauksen jälkeen tutkitaan 2D-hahmon ...
  • 3-kuivaajan uuden kosteusanalysaattorin hyödyt 

   Hintsanen, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n vanerituotannolle. Työn tavoitteena oli selvittää Koskisen Oy:n 3-kuivaajalle hankkiman uuden kosteusanalysaattorin tuomia hyötyjä ver-rattuna vanhaan. Tämän ohella tutkittiin myös, kuinka ...
  • 3-vuotisneuvolatarkastuksen yhteistyömallin kuvaaminen perhekeskuskehittämisen osana 

   Järvelä, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Päijät-Hämeen lapsi ja perhepalveluiden kehittämishanke (LAPE) on osana hallituksen kärkihanketta kehittänyt alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Opinnäytetyössä laadittiin perhekeskusverkoston kehittämisen osana ...
  • 360° Marketing and Communication Strategies Proposal 

   Fearon, Mibsam (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Economic crisis has affected many countries throughout the world in the past 10 years, most recently Spain has been one the most affected countries in Europe. Spanish company Desigual has been a leading clothes designer ...