KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluKasvatus- ja opetusala

  • Kohti osaavaa ruokakasvatusta varhaiskasvatuksessa 

   Toivonen, Päivi (2020)
   Kohti osaavaa ruokakasvatusta opinnäytetyön kehittämishankkeen tarkoitus oli herättää ajatuksia ruokakasvatuksen pedagogisesta suunnittelusta varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa tarjoavassa päiväkoti Pikkutyllissä. Opinnäytetyöni ...
  • Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa : kuvat toiminnanohjauksen tukena 

   Jorasmaa, Johanna (2020)
   Digitaalisessa muodossa Bulb-verkkoalustalle toteutetun prosessiportfolio-muotoisen opinnäytetyön kehittämistavoitteena oli tuottaa lapsiryhmälle toiminnanohjausta tukevaa kuvamateriaalia, sekä hankkia tietoa toiminnanohjauksen ...
  • Lapsen puheen tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa 

   Haverinen, Nina (2020)
   Lasten puheen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa / How to support children’s speech deveplopment at early childhood education and care? Tämän opinnäytetyön taustalla on lasten puheen kehityksen haasteisiin ...
  • Materiaalipakki metsään - pedogogisen toiminnan tukemiseen 

   Podobinská, Iveta (2020)
   Materiaalipakki metsään – pedagogisen toiminnan tukemiseen on työkalu varhaiskasvattajalle. Materiaalipakki on suunniteltu niin, että voin hyödyntää sitä työelämässä. Portfoliossa esitelty materiaalipakki on jaettu oppimisen ...
  • Sadutus, sadut ja tarinat varhaiskasvatuksessa 

   Peltomäki-Linsén, Tuulia (2020)
   Portfolio-opinnäytetyöni on ”työkalupakki” itselle tulevassa varhaiskasvatuksen opettajan työssä käytettäväksi noin 3-5-vuotiaiden lasten kanssa. Tärkeimmät ”työkalut” ovat sadutus, sadutusmenetelmä ja satujen, tarinoiden ...
  • The Use of Creative Methods to Improve English Skills Among ESL Children 4-5 years old 

   Weis Brum Higa, Kenji (2020)
   This thesis has, as its primary purpose, analyze how can creative methods be, specifically visual arts, beneficial for the acquisition of English language skills. To achieve positive results and knowledge about the topic, ...
  • Vuorovaikutusleikki osana varhaiskasvatusta 

   Honkanen, Sari (2020)
   Laurea ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Sosiaaliala, Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus Sosionomi (amk) Sari Honkanen, 2020 Vuorovaikutusleikki ...