• C-kasettien digitointi ja digitaalinen äänenkäsittely : CASE: Satakunnan Kokoomuksen piiritoimisto 

   Hammais, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   C-KASETTIEN DIGITOINTI JA DIGITAALINEN ÄÄNENKÄSITTELY CASE: SATAKUNNAN KOKOOMUKSEN PIIRITOIMISTO Hammais, Eero Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelma Kesäkuu 2009 Iijolainen, Maarika UDK: 005.921, ...
  • C-reaktiivisen proteiinin tutkiminen vieritestinä - ohje hoitotyön opiskelijoille 

   Mäkelä, Anna; Reiman, Marjaana (2019)
   Vieritestaus on viime vuosina yleistynyt ja niitä hyödynnetään niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Vieritestien etuna on niiden helppous ja nopeus. Yleistymisen vuoksi on tärkeää, että hoitotyön ...
  • CADS Planner -ohjelmiston käyttö rakenne-, ja elementtisuunnittelussa 

   Lepikkö, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia CADS Planner Housen käyttöä rakenne-, ja elementtisuunnittelussa rakennesuunnittelutoimiston suunnittelutyökaluna. Tärkeimpiä ...
  • CADS Planner -ohjelmiston käyttöönotto rakennesuunnittelutoimistossa 

   Pirinen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia CADS Planner Housen mahdollisuutta korvata Autodesk AutoCAD rakennesuunnittelutoimiston suunnittelutyössä. Lähtökohtana oli kartoittaa ...
  • CADS Planner House -ohjelmiston käytön yhtenäistäminen suunnittelutoimistossa 

   Rajaoja, Anssi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Tässä työssä tutkittiin CADS Planner House-ohjelmiston käytön yhtenäistämistä yrityksessä sekä ohjelmiston detaljien luomiseen käytettäviä ominaisuuksia. Tässä ...
  • CADS-suunnitteluohjelman ominaisuuksien tutkiminen 

   Tammela, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli CADS Planner Electric suunnitteluohjelman ominaisuuksien tutkiminen. Työ toteutettiin Satmatic Oy:lle, joka toimi työn tilaajana. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia ...
  • CADS:in käyttö toiminnallisessa suunnittelussa 

   Ilkka, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia CADS 18-ohjelmiston käyttöä massankäsittelyprosessien toiminnallisessa suunnittelussa ja tehdä aiheesta ohjelmiston omaksumista helpottava ohje. Työ tehtiin ALTEN Finland:lle, jonne ...
  • CAFÉ SOLO 

   Förnäs, Tom; Förnäs, Alys (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the thesis is to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of the existing system and proposed system. As such, this thesis is welldesigned to provide an improvement introduced to the ...
  • Café Solo 

   Förnäs, Alys; Förnäs, Tom (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the thesis is to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of the existing system and proposed system. As such, this thesis is well-designed to provide an improvement introduced to the ...
  • Carbon footprint calculation for the company 

   Sojakka, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to figure out the amount of the greenhouse gases the electrical and automation technology manufacturing company Satmatic Oy has produced in their operations during the year 2015. This research ...
  • Carbon Footprint of Thermowood 

   Nordlund, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Purpose of this Bachelor’s Thesis was to evaluate the carbon footprint of thermally modified wood and its manufacturing process and transportation cycle for several different ThermoWood producer. Research included the ...
  • Carbon footprint of thermowood 

   Halava, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   ABSTRACT Purpose of this Bachelor's Thesis was to study the carbon footprint of Suomen Lämpöpuu thermowood manufacturing process. Company is going to increase utilization of their own waste sawdust in the process, which ...
  • Case Cubus Friends - kanta-asiakasklubin jäsenten kokemuksia klubin toiminnasta 

   Sanevuori, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Cubus Friends-asiakasklubin jäsenten mielipiteitä ja tyytyväisyyttä asiakasklubista ja sen toiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jäsenten mielipiteitä Cubuksesta ...
  • Case kuvaus - omaohjaajan kuvaus työkirjan käytöstä, ammatillisessa kuntoutusselvityksessä 

   Mäkinen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen Verve. Verve oli kehittänyt yhteistyössä Josetta Korhosen kanssa menetelmäkansion, kyseessä oli opinnäytetyö. Menetelmäkansio sisälsi monta eri osiota. Yksi osioista oli ...
  • A CASE STUDY: RESTING, LOADING AND RECOVERY OF THE FLOORBALL PLAYER 

   Lehto, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to clarify resting, loading and recovery of a floorball player with Firsbeat Lifestyle Assessment measurement device. In addition the possibility of using Firsbeat Lifestyle Assessment and ...
  • Case Yrityksen X myyntiprosessin tutkiminen ja kehittäminen 

   Selin, Tony (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja selvittää toimeksiantajan myyntiprosessin nykytilaa ja tarkastella sitä ulkopuolisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajalle yhtenäinen ...
  • CASE – Satakunnan keskusairaalan potilasvalvontajärjestelmän päivitys 

   Honkanen, Tarmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on potilasvalvontajärjestelmän päivitys Satakunnan keskussairaalassa. Uudessa palvelinversiossa luovuttiin kiinteästä palvelintietokoneesta virtuaalipalvelimiin. Uuden tekniikan myötä osastoilla olevat ...
  • Case-yrityksen hinnoittelun kannattavuus 

   Huhtasalo, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää siivousalalla toimivan Case-yrityksen hinnoittelun kannattavuutta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Case-yrityksen hinnoittelemiin sopimuksiin, sekä niihin kohdistuviin kustannuksiin. ...
  • CD-levyn visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus indie folk-yhtyeelle 

   Lindén, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli CD-levyn visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus indie folk-yhtyeelle. Työn tarkoituksena oli suunnitella End Of August-yhtyeen Life Noire-albumin ulkoasu sekä albumia varten ja yhtyeen ...
  • CE-merkinnät rakennustyömaalla - toimintaohje 

   Riihimäki, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvään lainsäädäntöön ja uuden lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin rakennustyömaiden toiminnassa. Työssä käsiteltiin myös muita rakennustuotteiden ...