Viimeksi lisätyt

Viitteet 16-30 / 4023

  • Sähköisen markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle : Case: Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen 

   Kerola, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle. Toimeksiantajana toimii Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen. Toiveena oli markkinointiviestinnän siirtäminen verkkoon. ...
  • Aurinkosähkökantosiipikilpaveneen elektroninen säätöjärjestelmä 

   Mankki, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun venetekniikan koulutusohjelmassa on kehitetty aurinkoenergialla toimivia veneitä tarkoituksena oppimisen lisäksi osallistua kansainväliseen aurinkoveneiden kilpailuun Hollannissa. Tällä ...
  • Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta monitoimittajaympäristössä 

   Säyriö, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan teo-riaan, sekä SAML-protokollaan niin laajasti, että opittujen tietojen avulla oli mahdollista toteuttaa Kuntalaistili-sovellukseen ...
  • Urheiluseuran toimintatapojen kehittäminen ja jäsenten aktivoiminen vapaaehtoistyöhön : Case Kouvola Rock n Rollers 

   Koskinen, Salla (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja uudistaa roller derby -seura Kouvola Rock n Rollers ry:n toimintatapoja. Ongelmakohdiksi havaittiin erityisesti sisäinen viestintä ja työn kasaantuminen muutamien aktiivisten ...
  • Implementation of CSR Policies by Russian Oil Companies 

   Bagdasaryan, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The importance of natural resources and of the oil industry in particular in post-soviet Russia is beyond a shadow of a doubt. However, the nature of this industry poses a threat to the environment and the society. The ...
  • Facebookin käyttöohjeistus Kouvolan matkatoimistolle 

   Karppinen, Jennina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebookin käyttöoppaan luomista matkailualan yrityk-selle. Opinnäytetyön case-yritys on Kouvolassa sijaitseva Kouvolan matkatoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen Facebookin ...
  • Logistiikan rooli kriisinhallinnassa 

   Perätalo, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys millä tavoin logistiikka toimii osana kriisinhallintaa, sekä mitä humanitaarinen toimitusketju tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Ennen humanitaariseen logistiikkaan ...
  • Rudolf Steinerin ravinto-oppi nykypäivän varhaiskasvatuksessa 

   Vainio, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö perustuu Rudolf Steinerin aikanaan esittämiin teorioihin ja tietoihin. Työssä on käytetty Steinerin esitelmiä teoriapohjana. Työssä tutkittiin, miten nykypäivän varhaiskasvatuksessa Päivänkehrän steinerpäiväkodissa, ...
  • Ro-ro-laitteiden huolto ja tarkastus 

   Tynkkynen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Service Champions Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ro-ro-laitteiden huoltoon ja tarkastuksiin aluksilla yhtiön asentajien kanssa kesän 2016 aikana. Isossa osassa ...
  • The Employability of Foreign Graduates in Finland 

   Adam, Abdurasak; Adam, Abdurasak (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Internationalization of higher education was the agenda of the Finnish higher education to attract foreign talents who come as international students thereby creating an international environment for study and work. Every ...
  • Automatic Monitoring Computer System and Network : Cyberlab Alarm Forwarding 

   Sharin, Mikhail (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The main objective of this bachelor’s thesis was to explore a possibility to perform ICTLAB sensor and server monitoring. The main goal was to study the network monitoring topic and configure one of the most popular ...
  • Joutsan Joutopäivien arviointi 2015 ja 2016 

   Mäkinen, Eemeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Joutsan yrittäjät ry. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Joutsan Joutopäivät kesätapahtuman onnistuneisuutta ja kehityskohteita tapahtumatoimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa ...
  • Sähköinen asiointi ja kirjallinen potilasohje : Potilaskysely Careassa 

   Kurki, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä terveydenhuollon sähköisiä palve-luita potilaat olivat käyttäneet ja olivatko he kokeneet ne hyödyllisiksi. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli kysyä potilaiden kokemusta ...
  • Menetelmätarjotin voimavaraistamiseen 

   Kirvesniemi, Tiina; Leppilampi, Antti; Poikolainen, Jaana; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   Kymenlaakson ammattikorkeakulun julkaisuja. Sarja A. Nro 79 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Identification of Cost- and Time-Efficient LNG Transportation Methods from the US to Finland in the Existing Political and Economic Situation 

   Alekov, Aleksandr (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis was focused on the analysis of the global LNG market and description of the existing situation on the US and Finnish domestic LNG markets. The main objectives were to examine the present situation on both markets ...