- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • 14 KÄSKYÄ HENKILÖSTÖVAHVUUSMUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN 

   Hakonen, Anu; Viitala, Riitta (Vaasan yliopisto, 2020)
   Edellä olevissa luvuissa on käsitelty monia asioita, jotka määrittelevät henkilöstövahvuuden muutoksen onnistumista ja ovat ratkaisevia, kun arvioidaan johtamisen onnistumista näissä muutostilanteissa. Olemme seuraavassa ...
  • 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja 

   Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä julkaisu avaa 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Kymmenen ammattikorkeakoulun pedagogia ja kehittäjää tuovat näkyviin konkreettisia toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla tutkinto-opiskelua voidaan ...
  • 3TILAA-muutosagenttivalmennus : kohti innostavaa työpaikkaa 

   Sipilä, Anu; Starck, Suvi; Wegmüller, Marianne; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  • A Conceptualization of the Senses, Emotions, and Memories in Memorable Tourism Experiences 

   Pedro, Rui Mendonça; Mendes, Julio; Matos, Nelson de; Ascenção, Mário Passos (IGI Global, 2020)
   This chapter explores a conceptualization of the elements that create a memorable tourism experience – senses, emotions, and memories. A comprehensive and coherent theoretical model is established to explain the complexities ...
  • A MODEL FOR BUILDING SKILLS AND KNOWLEDGE NEEDED IN THE JOB MARKET 

   Aunimo, Lili; Huttunen, Salla (International Association of Technology Education and Development, 2020)
   Finnish IT companies are facing a shortage of software engineers in several fields of software development. The field evolves quickly as new technologies emerge, as processing power of computers grows and as data available ...
  • A model of service design elements to understand innovative service process 

   Lassila, Sirpa; Rieple, Alison; Ennis, Caroline (2017)
   This paper aims to provide an understanding of innovative service design processes by comparing service design logic with the entrepreneurial logics of causation, effectuation and bricolage (CEB). The paper draws upon ...
  • Adoption of Digital Collaborative Networking Platforms in Companies: A Study of Twitter Usage in Finland 

   Hallikainen, Heli; Aunimo, Lili (Springer Verlag, 2020)
   Digital collaborative networking platforms have become increasingly important for companies. They are widely used for communication and co-creation with customers, suppliers and other actors in companies’ value chains. ...
  • AI-based Facial Recognition in Emotional Detections 

   Dirin, Amir; Suomala, Jyrki; Alamäki, Ari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Facial recognition is a method of identifying a human face with the help of computer vision (CV). The popularity of smart gadgets and the advancement of cameras’ capabilities have caused facial recognition to become a hot ...
  • AMK-kirjastojen käyttäjäkysely 2020 

   Mikkonen, Anna; Klinga-Hyöty, Eeva; Kinnari, Susanna (AMKIT-konsortio, 2020)
   Kirjastoilla on merkittävä rooli korkeakouluissa opiskelijan arjessa. Asiakkaat kokevat, että kirjastot mahdollistavat opinnoissa etenemisen tarjoamalla käyttöön aineistoja ja helpottamalla tiedon löytymistä. Erityisesti ...
  • AMK-maisteri : työelämän moniosaaja 

   Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Kotila, Hannu; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Ammatillinen verkkopedagogiikka : - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia 

   Ihanainen, Pekka
   Haaga-Helia Puheenvuoroja 3/2010 (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
  • Ammatilliseksi opettajaksi 

   Kotila, Hannu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
   Millaista on ammatillisen opettajan työ ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää? Tämä kysymys syntyi Haaga Helian ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien piirissä, ja olemme paneutuneet siihen OPEKE-hankkeessa. Olemme ...
  • Ammatillisia opintoja yksilöllisesti : kokemuksia ohjauksesta ja ammattilaisten yhteistyöstä 

   Honkanen, Eija; Nuutila, Leena; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, ammatillisen koulutuksen uudistuminen sekä ammatillista koulutusta koskevat säädökset haastavat kehittämään oppilaitosta ammatillisena kasvuyhteisönä. Ammatillisen ohjauksen ja opetuksen ...
  • An Educational Model and Digital Solutions for a Massive Open Online Course 

   Aarreniemi-Jokipelto, Päivi (Association for the Advancement of Computing in Education, 2020)
   Recently, there has been a rapid global increase in the provision of massive open online courses (MOOCs). Renowned universities are now providing content in this way, and thousands of people complete these freely available ...
  • An outcome of expert-oriented digitalization of university processes 

   Lagstedt, Altti; Lindstedt, Juha P.; Kauppinen, Raine (Springer Science and Business Media, 2020)
   Digitalization challenges the way in which business processes are seen. The potential for enhancement is even recognized in business areas that traditionally have little to do with IT. Even though universities have ...
  • Analysing the implementation of two distinct pedagogical approaches in higher education institution 

   Dirin, Amir; Alamäki, Ari (International Academy of Technology, Education and Development, 2015)
   This paper aims to reveal the outcomes of two distinct mobile application concept design and development courses at Haaga-Helia University of Applied Sciences. These courses have applied dissimilar pedagogical approaches ...
  • Are students customers in Finnish higher education? 

   Vuori, Johanna (Routledge Taylor & Francis Group, 2013)
   This study examines Finnish higher education students’ perceptions of whether students are customers based on qualitative interview data. The paper contributes to the discussion on students as customers by giving attention ...
  • Arts audiences in Finland 

   Suominen, Seppo (Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, 2017)
   A survey conducted in 2013 by the Finnish Cultural Foundation studied Finnish views on and thoughts about culture and its consumption. About 30 % in the sample had not visited any cultural attractions or events. The main ...
  • Arvokas ohjaus 

   Juutilainen, Päivi-Katriina; Pasanen, Heikki; Alanko-Turunen, Merja; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinto-ohjaukselle asetetut tavoitteet ovat sangen kunnianhimoisia. Pyrkimyksenä on kohottaa työllisyysastetta ja kilpailukykyä, tukea osaamisen kehittämistä, nopeuttaa opintoja, edistää elinikäistä oppimista ja kansalaisten ...
  • Asiakkuudenhallinta ja pk-yrityksen tietokannat : 2004-2008 

   Mynttinen, Lasse
   HAAGA-HELIAn julkaisusarja, Kehittämisraportteja 1/2008 (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)