- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • 14 KÄSKYÄ HENKILÖSTÖVAHVUUSMUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN 

   Hakonen, Anu; Viitala, Riitta (Vaasan yliopisto, 2020)
   Edellä olevissa luvuissa on käsitelty monia asioita, jotka määrittelevät henkilöstövahvuuden muutoksen onnistumista ja ovat ratkaisevia, kun arvioidaan johtamisen onnistumista näissä muutostilanteissa. Olemme seuraavassa ...
  • 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja 

   Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä julkaisu avaa 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Kymmenen ammattikorkeakoulun pedagogia ja kehittäjää tuovat näkyviin konkreettisia toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla tutkinto-opiskelua voidaan ...
  • 3TILAA-muutosagenttivalmennus : kohti innostavaa työpaikkaa 

   Sipilä, Anu; Starck, Suvi; Wegmüller, Marianne; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  • A Conceptualization of the Senses, Emotions, and Memories in Memorable Tourism Experiences 

   Pedro, Rui Mendonça; Mendes, Julio; Matos, Nelson de; Ascenção, Mário Passos (IGI Global, 2020)
   This chapter explores a conceptualization of the elements that create a memorable tourism experience – senses, emotions, and memories. A comprehensive and coherent theoretical model is established to explain the complexities ...
  • A MODEL FOR BUILDING SKILLS AND KNOWLEDGE NEEDED IN THE JOB MARKET 

   Aunimo, Lili; Huttunen, Salla (International Association of Technology Education and Development, 2020)
   Finnish IT companies are facing a shortage of software engineers in several fields of software development. The field evolves quickly as new technologies emerge, as processing power of computers grows and as data available ...
  • A model of service design elements to understand innovative service process 

   Lassila, Sirpa; Rieple, Alison; Ennis, Caroline (2017)
   This paper aims to provide an understanding of innovative service design processes by comparing service design logic with the entrepreneurial logics of causation, effectuation and bricolage (CEB). The paper draws upon ...
  • A new conceptual framework for memorable Airbnb experiences: guests’ perspectives 

   Sthapit, Erose; Björk, Peter; Coudounaris, Dafnis N.; Stone, Matthew J. (Emerald, 2021)
   Purpose This qualitative study aims to explore the activities that guests perform while staying in Airbnbs, emotions associated with these experiences and the components of memorable Airbnb experiences. Design/method ...
  • Adopting artificial intelligence for the learning and teaching of generation z in higher education 

   Alamäki, Ari; Marttinen, Kitte (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021)
   The adoption of artificial intelligence (AI) is rapidly growing as a means to enhance learning and teaching in higher education. Previous research on the characteristics of Generation Z students and the opportunities ...
  • Adoption of Digital Collaborative Networking Platforms in Companies: A Study of Twitter Usage in Finland 

   Hallikainen, Heli; Aunimo, Lili (Springer Verlag, 2020)
   Digital collaborative networking platforms have become increasingly important for companies. They are widely used for communication and co-creation with customers, suppliers and other actors in companies’ value chains. ...
  • AI-based Facial Recognition in Emotional Detections 

   Dirin, Amir; Suomala, Jyrki; Alamäki, Ari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Facial recognition is a method of identifying a human face with the help of computer vision (CV). The popularity of smart gadgets and the advancement of cameras’ capabilities have caused facial recognition to become a hot ...
  • Airport Experience of The Future - Ideas for Post-Covid Travel 

   Borgenström, Peppi; Moreira Kares, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021)
   Corona crisis has changed the consumer expectations and the means of travelling. Airports need to adapt to the ‘new normal’ to assure the travellers that travelling can be safe and smooth. This has led the ...
  • Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä 

   Römer-Paakkanen, Tarja; Saaranen, Pirjo; Suonpää, Maija (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2021)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten ammattikorkeakouluopintoja aloittavien opiskelijoiden tausta ja kokemus vaikuttavat heidän yrittäjyysosaamiseensa ja kiinnostukseensa yrittäjyyttä kohtaan sekä siihen, miten he ...
  • AMK-kirjastojen käyttäjäkysely 2020 

   Mikkonen, Anna; Klinga-Hyöty, Eeva; Kinnari, Susanna (AMKIT-konsortio, 2020)
   Kirjastoilla on merkittävä rooli korkeakouluissa opiskelijan arjessa. Asiakkaat kokevat, että kirjastot mahdollistavat opinnoissa etenemisen tarjoamalla käyttöön aineistoja ja helpottamalla tiedon löytymistä. Erityisesti ...
  • AMK-maisteri : työelämän moniosaaja 

   Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Kotila, Hannu; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Ammatillinen verkkopedagogiikka : - teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia 

   Ihanainen, Pekka
   Haaga-Helia Puheenvuoroja 3/2010 (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
  • Ammatilliseksi opettajaksi 

   Kotila, Hannu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
   Millaista on ammatillisen opettajan työ ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää? Tämä kysymys syntyi Haaga Helian ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien piirissä, ja olemme paneutuneet siihen OPEKE-hankkeessa. Olemme ...
  • Ammatillisia opintoja yksilöllisesti : kokemuksia ohjauksesta ja ammattilaisten yhteistyöstä 

   Honkanen, Eija; Nuutila, Leena; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, ammatillisen koulutuksen uudistuminen sekä ammatillista koulutusta koskevat säädökset haastavat kehittämään oppilaitosta ammatillisena kasvuyhteisönä. Ammatillisen ohjauksen ja opetuksen ...
  • Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta väylänä jatkuvaan oppimiseen 

   Riihimaa, Jaakko; Päällysaho, Seliina; Pöytälaakso, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021)
   Tässä artikkelissa tutkitaan korkeakoulujen TKI-hanketoiminnan potentiaalia työelämän väylänä jatkuvan oppimisen tarjonnan hyödyntämiseen. Tutkimuksessa tunnistetaan ennakoiden haasteita, joita TKI-toiminnan kautta tulevat ...
  • An Educational Model and Digital Solutions for a Massive Open Online Course 

   Aarreniemi-Jokipelto, Päivi (Association for the Advancement of Computing in Education, 2020)
   Recently, there has been a rapid global increase in the provision of massive open online courses (MOOCs). Renowned universities are now providing content in this way, and thousands of people complete these freely available ...
  • An outcome of expert-oriented digitalization of university processes 

   Lagstedt, Altti; Lindstedt, Juha P.; Kauppinen, Raine (Springer Science and Business Media, 2020)
   Digitalization challenges the way in which business processes are seen. The potential for enhancement is even recognized in business areas that traditionally have little to do with IT. Even though universities have ...