- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Lapsiperheiden elämä maaseudulla : Selvitysalueena Ylämaa 

   Nokka, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää, millaista on lapsiperheiden elämä maaseudulla. Opinnäytetyön selvitysalue oli Ylämaa ja kunnassa asuvat lapsiperheet, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Selvityksen ...
  • Perintöverotuksen kehitys 1919-2009 

   Havo, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen aiheena oli perintöverotuksen kehitys Suomessa lähinnä itsenäisyyden aikana. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään perintö- ja lahjaverolain erilaisten muutosten vaikutuksia erityisesti perintöveron ankaruuteen ...
  • Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008 

   Mölsä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008. Tutkimuksen tavoite on kertoa Venäjän talouden kehittymisestä ja sen vaikutuksesta venäläisten matkailuun Suomeen. Vuonna ...
  • Pitopalvelun tuotteistaminen ja markkinointi, case: Cafe Charlotta 

   Tiusanen, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli lahtelaisen yrityksen, Cafe Charlottan, pitopalvelutoiminnan tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen. Työn tuotoksina syntyi suunnitelma yrityksen Internet-sivujen pitopalveluosiosta ...
  • Lapsiperheiden hyvinvointi Lappeenrannassa 

   Hämäläinen, Leena; Kolehmainen, Liisa; Räsänen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivän yhteiskunnassa panostetaan lapseen ja hyvän lapsuuden turvaamiseen. Yhteiskunta tukee perheitä tässä työssä erilaisten sosiaalipalvelujen avulla. Palveluja pyritään koko ajan kehittämään paremmin perheitä tukeviksi ...
  • Safety of the Computer Network 

   Strelchenko, Alexander (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of the work was to develop recommendations, and guide of actions to support the necessary safety level of a computer network. The tasks were: - The analysis of the literature and informational sources devoted ...
  • Heatset-painovärin liuottimen haihtumisen tutkiminen 

   Lehto, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TEKESin rahoittamaa ”Heatset-offsetpainatuksen kuivatusolosuhteiden hallinta” tavoitetutkimushanketta. Työssä keskitytään heatset-painoväreihin ja erityisesti sen sisältämän liuottimen käyttäytymiseen ...
  • Rullapölyn mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus käytännössä 

   Pöyri, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden Kaukopään Päällystystehtaan ekstruusiopäällystyskone 5:n pituusleikkurille soveltuvia rullapölyn mittausmenetelmiä sekä niiden soveltuvuutta ...
  • India as a Market Area for Finnish Granite 

   Ahokainen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of the research was to examine weather India can be a more profitable market area for Finnish stone companies in future. India is known for its stone industry and it is one of the biggest exporters of natural ...
  • Lappeenrannan ja Pietarin toimiston toimintatapojen erot ja toiminnan tehostaminen Case: Saimaan Matkaverkko Oy 

   Helppi, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ Riina Helppi Saimaan Matkaverkon Lappeenrannan ja Pietarin toimiston toimintatapojen erot ja toiminnan tehostaminen, 61 sivua, 6 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta Liiketalouden yksikkö, ...
  • Muutos Merenkulkulaitoksessa : Selvitys asiakkaiden toiveista uudessa 1.1.2010 perustettavassa Liikennevirastossa 

   Kajastila, Raija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomessa on tällä hetkellä menossa merkittävä virastouudistus. Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinto organisoidaan kahdeksi uudeksi virastoksi, Liikenteen turvallisuusvirastoksi ja Liikennevirastoksi. Tässä ...
  • Asiakkuudenhallintajärjestelmän hyvä käytettävyys 

   Suoaro, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä on tietojärjestelmän hyvä käytettävyys ja mistä asioista se koostuu. Tämän lisäksi kartoitettiin, kuinka järjestelmän käytettävyyttä voidaan arvioida ja mitata. Käytettävyyden ...
  • Venäläisten asiakkaiden odotukset ja toiveet Scandic Patrian ravintola Torillan palveluista 

   Leppänen, Päivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin venäläisten asiakkaiden toiveita ja odotuksia Scandic Patrian ravintola Torillan palveluista. Venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleenkin Lappeenrannassa ja koko ...
  • Liiketoimintakulttuuri Venäjällä suomalaisyritysten näkökulmasta 

   Maaronen, Annamari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ Annamari Maaronen Liiketoimintakulttuuri Venäjällä suomalaisyritysten näkökulmasta 53 sivua, 1liite Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta Liiketalous, Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Venäjän ...
  • Advertising in Taiwan - How Taiwanese Students Feel about Advertising 

   Viklund, Jenna; Koponen, Mirva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of the thesis is advertising in Taiwan. The aim was to study how Taiwanese university students (aged 18–26) feel about advertising and do advertisements have an effect on their buying decisions. The media that ...
  • Vertaistukiryhmän perustaminen endometrioosia sairastaville naisille 

   Meriläinen, Kati; Tiainen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perustaa Lappeenrantaan vertaistukiryhmä endometrioosia sairastaville naisille. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä yhteistyössä Endometrioosiyhdistyksen kanssa. ...
  • Mainoskampanjan vaikutus, Case: Hertz 

   Kuusela, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia markkinointikampanjan vaikutusta yrityksen tunnettuuteen. Yhteistyöyrityksenä työssä toimi autovuokraamo Hertzin paikallinen yrittäjä AR-Rent Oy ja ohjaavana opettajana markkinoinnin ...
  • Ulosottomenettely velkojan kannalta 

   Suomalainen, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää ulosottoprosessi velkojan kannalta selkeästi ja yksinkertaisesti. Opinnäytetyö toimii eräänlaisena alkuoppaana ulosottoprosessiin. Työhön ei liittynyt tutkimusta, vaan tiedot on kerätty ...
  • Tuotteistaminen ja lastentapahtuman suunnittelu, case: Imatra Big Band Festival 

   Mehtomaa, Niina; Rautio, Niina-Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän mieltymyksiä koskien lastentapahtuman järjestämistä, ja mieltymysten pohjalta luotiin lastentapahtumakokonaisuus Imatra Big Band Festival -viikolle 2010. Tiedon keräämiseen ...
  • Tilaisuuden järjestäminen 

   Kontunen, Terhi; Ihalainen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli hyväntekeväisyystapahtuman järjestäminen Pub Olterissa Lappeenrannassa, jossa ei ole ennen toteutettu vastaavanlaista tapahtumaa. Opinnäytetyö tulee olemaan jatkossa apuna suunnittelussa ja ...